Leopold III-Fonds voor Natuuronderzoek en Natuurbehoud vzw
Léopold III

Het Leopold III-Fonds heeft tot doel de studie en het behoud van de natuur te bevorderen.

In de praktijk betekent dit dat het Leopold III-Fonds bijdraagt tot de financiering van expedities buiten Europa. Deze exploraties beogen de studie van de huidige biodiversiteit, alsmede van volkeren die intens met de natuur zijn verbonden.

Het idee om een Fonds op te richten..., originele tekst van Koning Leopold III.

Sinds 1983 is H.K.H. prinses Esmeralda van België voorzitster
van het Fonds.