Raad van bestuur

Ingevolge de wens van Z.M. koning Leopold III, stichter van het Leopold III-Fonds voor Natuuronderzoek en Natuurbehoud, werd na zijn overlijden in 1983 het voorzitterschap van het Fonds toevertrouwd aan H.K.H. prinses Esmeralda van België.
Het dagelijks beheer wordt verzekerd door de uitvoerend secretaris.

Voorzitster

H.K.H. prinses
Esmeralda van België

Vice-Voorzitster

Mademoiselle
Louise van den Berghe

Uitvoerend secretaris

Dr. Jackie L. Van Goethem
Eredepartementshoofd
Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen

Bestuurders

Mevrouw Anne-Marie Aldeweireldt
International Accounting and Finance

 

Dr Ir Anne Franklin
Experte en diversité biologique

Dr. Benno Hinnekint
Eredirecteur Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen

Prof. dr. Ann Huysseune
Gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent