Het Leopold III-Fonds steunen

Duo-legaat

Waarom een schenking doen aan het Leopold III-Fonds?

Het Leopold III-Fonds is opgericht in 1972 met het doel de exploratie van de natuur aan te moedigen en vooral om een bijdrage te leveren tot het behoud van fauna en flora wereldwijd. Thans hebben deze doelstellingen nog meer aan belang gewonnen.

Het Fonds is een strikt apolitieke vzw. De Belgische universiteiten en onze drie grootste natuurwetenschappelijke instellingen zijn in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd.

Geen enkel lid, bestuurder, noch secretaris ontvangt een vergoeding. Vrijwel het volledige jaarlijkse budget van het Fonds wordt besteed aan de financiering van exploraties in verre streken. Dit laat toe jaarlijks een 20-tal onderzoekers financieel te steunen.

Sinds zijn oprichting in 1972 heeft het Leopold III-Fonds financiële steun gegeven aan meer dan 300 expedities (situatie december 2011). In sommige gevallen werd vrijwel een volledige expeditie gefinancierd, bv. Irian Jaya (1973) en Andaman (1974), doch in veruit de meeste gevallen werd een deel van de expeditiekosten vergoed, zoals reiskosten, lokaal transport, logies, maaltijden, vergoedingen voor gidsen en dragers, ...

Dankzij uw schenkingen, kan deze activiteit worden uitgebreid, zodat we aan een stijgende vraag kunnen beantwoorden.
Thans zijn reeds meer dan 1 350 wetenschappelijke en vulgariserende publicaties verschenen als gevolg van de expedities die door het Fonds geheel of gedeeltelijk werden gefinancierd. De referenties ervan bevinden zich op de pagina's 'Wetenschappelijke publicaties'.

Wij zullen zeer gelukkig zijn uw giften te mogen ontvangen op
onze bankrekening BE65 7555 6723 1296, BIC: AXABBE22.

De Minister van Financiën erkent het Leopold III-Fonds als instelling voor wetenschappelijk onderzoek. Vanaf 40 euro genieten uw giften van belastingvrijstelling. U zal een kwijtschrift ontvangen dat bij uw belastingaangifte moet worden gevoegd.

Voor verdere inlichtingen, gelieve contact op te nemen met de heer J. Van Goethem, uitvoerend secretaris.


Duo-legaat

Publicaties te koop