Duo-legaat

Een duo-legaat stelt uw geliefden vrij van successierechten en tegelijkertijd begunstigt u een goed doel, bv. het Leopold III-Fonds voor Natuuronderzoek en Natuurbehoud.

Techniek

Het duo-legaat voorziet de mogelijkheid om twee soorten erfgenamen (legatarissen) aan te duiden. De eerste, de bijzondere legataris, is uw familielid of een vriend, de tweede, de algemene legataris, is een vereniging met een goed doel, bv. het Leopold III-Fonds voor Natuuronderzoek en Natuurbehoud. Deze tweede erfgenaam krijgt de opdracht om alle successierechten te betalen, ook deze van uw familielid of vriend.

De formule van het duo-legaat is fiscaal heel aantrekkelijk en is voorzien in art. 64, § 2 van het Wetboek der Successierechten. Ze laat immers toe om het netto bedrag van de erfenis aan uw familieleden of vrienden te verhogen, en tevens een bepaald bedrag na te laten aan een erkende vereniging met een goed doel (een vzw die fiscaal aftrekbare giften mag ontvangen).

Het tarief van de successierechten hangt af van de grootte van de erfenis, van de graad van verwantschap van de erfgenamen en van het Gewest waarin de persoon woont die zijn testament opstelt. Het voordeel van een duo-legaat zit hem in het verschil tussen het tarief aan successierechten die een privé persoon moet betalen (tussen 25 en 80%), tegenover het tarief dat van toepassing is voor verenigingen met een goed doel. In een duo-legaat zal het Leopold III-Fonds de successierechten betalen in de plaats van uw familielid of vriend, met daarbovenop een veel kleiner bedrag aan successierechten op het deel van de erfenis dat voor het Fonds overblijft (12,5% in het Brussels Gewest, 7% in Wallonië en 8,8% in Vlaanderen).

Voorwaarden

Een duo-legaat moet aan drie voorwaarden voldoen:

  1. u moet een testament opstellen, bij voorkeur bij uw notaris;
  2. u laat een deel van uw vermogen na aan een of meer familieleden en/of aan een vriend(in); dit zijn de eerste legatarissen;
  3. u laat een overblijvend deel na aan een erkende vereniging met een goed doel, bv. het Leopold III-Fonds, zijnde de universele legataris, met de opdracht om alle verschuldigde successierechten en de kosten van vereffening te betalen.

Een concreet voorbeeld

U woont in Vlaanderen en u wenst aan uw nichtje een bedrag van 200.000 euro na te laten.
  • Indien u voor de gewone formule kiest zal uw nichtje, na betalen van de successierechten, slechts ongeveer 90.000 euro netto overhouden.
  • Indien u kiest voor de formule duo-legaat dan stelt u het Leopold III-Fonds aan als universeel legataris met de opdracht om 125.000 euro, vrij van alle taksen, aan uw nichtje over te maken.
    Uw nichtje zal dan 125.000 euro netto erven in plaats van 90.000 en het Leopold III-Fonds zal ongeveer 12.000 overhouden in volstrekte overeenstemming met de wet.

Besluit

Met de formule duo-legaat zullen uw geliefden een duidelijk grotere som kunnen erven in vergelijking met een eenvoudige nalatenschap. Dit voordeel wordt des te groter naarmate de bedragen van de testamentaire beschikking oplopen en vooral ook naarmate de graad van verwantschap van de erfgenamen afneemt. Op deze wijze verwerft u de zekerheid dat een groter deel van uw vermogen zal terecht komen waar u het wenst.
En daarbij komt nog dat u de activiteiten van het Leopold III-Fonds met betrekking tot de studie van de biodiversiteit en ten gunste van het natuurbehoud ondersteunt, zonder dat dit ook maar het minste nadeel oplevert voor uw geliefden.

Vooral als het gaat om grote bedragen zijn de berekeningen nogal complex en is het daarom raadzaam om uw testament bij een notaris op te stellen.

Duo-legaat simulatie