Wetenschappelijke publicaties verwezenlijkt met
de steun van het Leopold III-Fonds

Het aantal wetenschappelijke publicaties verwezenlijkt met financiële steun van het Leopold III-Fonds bedraagt meer dan 1 350.

In de hiernavolgende pagina's zijn de referenties vermeld. Om praktische redenen worden twee reeksen onderscheiden:

Opmerking:
De inventaris van deze publicaties wordt gaandeweg vervolledigd.