Een toelage aanvragen

1. Beantwoorden aan volgende criteria:

Criteria in het domein van fauna en flora
 • een onderzoeker zijn of doctoraatsstudent, verbonden aan een Belgische universiteit of wetenschappelijke instelling,
 • de natuur exploreren buiten Europa,
 • een project hebben met een finaliteit van natuurbehoud,
 • reeds beschikken over een deel van het noodzakelijke budget.

Criteria in het domein van antropologie
 • een onderzoeker zijn of doctoraatsstudent, verbonden aan een Belgische universiteit of wetenschappelijke instelling,
 • volkeren bestuderen die intens verbonden zijn met de natuur,
 • een betere kennis van de band tussen dit volk en de natuur nastreven,
 • reeds beschikken over een deel van het noodzakelijke budget.

2. Een aanvraag indienen met:


3. Komen in aanmerking voor toelage:

 • reis- en verblijfkosten,
 • lokale verplaatsingskosten (huur auto, boot, brandstof, openbaar vervoer, ...),
 • vergoedingen voor lokale gidsen, dragers,
 • bepaalde werkingskosten (behalve deze vermeld onder punt 4)

4. Komen niet in aanmerking voor toelage:

 • salaris,
 • uitrusting en kleding,
 • foto- en filmmateriaal,
 • documentatie (boeken, kaarten, reisgidsen, ...),
 • verzekeringspremies,
 • medische kosten,
 • taxi en telefoonkosten,
 • kosten voor paspoort en visum.