Een toelage aanvragen

Dossier van aanvraag

Titelpagina
 •  1. Benaming van het project
 •  2. Aanvrager(s)
 •  3. Coördinaten van de eerste aanvrager
 •  4. Data en duur van de zending
 •  5. Budget van de zending en gevraagd bedrag
 •  6. Samenvatting (max. 200 woorden)

Beschrijving van het project (3 tot 6 blz.)
 •  7. Algemeen kader
 •  8. Originaliteit en toegevoegde waarde van het project
 •  9. Doelstelling(en) van de zending
 • 10. Voorbereiding en reeds lopende activiteiten
 • 11. Studiegebied en verloop van de expeditie
 • 12. Methoden en voorziene activiteiten
 • 13. Eventuele moeilijkheden
 • 14. Verwachte resultaten
 • 15. Gebruik van de resultaten en vooruitzichten
  (publicaties inbegrepen)
 • 16. Definitieve bestemming van het verzamelde materiaal
 • 17. Budget:
  Een tabel die het totale budget aangeeft, met enerzijds vermelding van beschikbare en gevraagde middelen, en anderzijds de voorziene uitgavenposten met aanduiding van de bedragen die bij het Leopold III-Fonds worden aangevraagd.

Belangrijke nota

Aangezien de raad van bestuur, die de aanvragen tot het bekomen van een toelage onderzoekt, gewoonlijk drie keer per jaar vergadert (februari/maart, mei/juni, november/december), is het noodzakelijk uw dossier respectievelijk ten laatste op 15 januari, 15 april of 15 oktober in te dienen.


Na afloop van de zending

Insturen van een zendingsverslag en van een financieel verslag binnen de zes maanden na terugkeer.

Zendingsverslag (4 à 6 pp. tekst + illustraties)
 •  1. Inleiding: kader en herhaling van de doelstellingen
 •  2. Organisatie en algemeen verloop van de zending
  (deelnemers, kalender, reisweg, logistiek, eventuele moeilijkheden, ...)
 •  3. Materiaal en methoden
 •  4. Resultaten
  (waarnemingen, collecties, beschrijving, eerste evaluatie van de resultaten, ...)
 •  5. Perspectieven
 •  6. Bestemming van het verzamelde materiaal; in voorkomend
  geval, dubbels van de collecties in het gastland
 •  7. Titels van de publicaties in voorbereiding en/of gepland
  (beoogde tijdschriften)
 •  8. Besluit

Financieel verslag
 • - Overzicht van inkomsten en uitgaven m.b.t. de zending
 • - Detail van de uitgaven ten laste van het Leopold III-Fonds
 • - Originele bewijsstukken van uitgaven ten bedrage van de toelage