Document Actions

CircNP_Nl_210815

by Patrick Semal last modified 2015-09-03 18:17
Circulaire NP (Nl)  PDF   icon_arrow.gif
               Richtlijnen voor de auteurs 2007 (old)   icon_arrow.gif
SPB-NP Richtlijnen voor de auteurs 2014 (coming soon)

Zie ook Circ1 Mechelen-2015 door Veerle Rots
Notae Praehistoricae  icon_arrow.gif

FrFlag.gif


 

                        

 

 Logo_SPB-NP+Richtlijnen_FrNl

 

N E W S - N E W S - N E W S - N E W S - N E W S - N E W S

 
 

21/8/2015
 
 
Beste Collega’s,
Beste Vrienden,
 
 

Onze volgende jaarlijkse bijeenkomst van de Contactgroep FNRS “Prehistorie – Préhistoire”zal dit keer plaatsvinden in Mechelen op zaterdag 12 december 2015. Volume 35 van de Notae Praehistoricae zal daarom midden-december van de persen rollen, en zal u zoals de vorige jaren worden voorgesteld op de “Dag van Prehistorie van Mechelen-2015”.

 

We wensen de sprekers en/of auteurs die een bijdrage willen leveren aan het succes van deze 35ste Prehistorische contactdag te Mechelen 2015 en aan de Notae Praehistoricae 35 alvast van harte te bedanken. Geïnteresseerde onderzoekers wordt gevraagd om de titel van hun communicatie en/of artikel ten laatste  voor vrijdag 9 oktober 2015 op te sturen (GdContactPrehist@ulg.ac.be, met kopie naar Ivan.Jadin@naturalsciences.be). Posters zijn ook van harte welkom.  Naar goede gewoonte nodigen we dit jaar ook weer Belgische collega’s uit die over onze grenzen werken. En verwelkomen we ook weer een buitenlandse gastspreker.

 

Om de deadline voor publicatie in de Notae te respecteren, moeten manuscripten ten laatste ingediend worden op vrijdag 23 oktober 2015 (Ivan.Jadin@naturalsciences.be). De teksten moeten opgesteld zijn met toevoeging van een samenvatting, trefwoorden en figuren (zie voorgaande artikels). De “inhoudstafel” wordt opgemaakt in volgorde van ontvangst van de artikels en hun paginaopmaak. Ze zullen nadien in PDF-formaat beschikbaar zijn op de site van Notae: http://www.naturalsciences.be/Prehistory/ (2 maal klikken).

 
Met dank voor uw bijdragen. Vriendelijke groet,
 
 
Ivan Jadin en Veerle Rots
 
 


 
 
----------------------------------------------------
 
Notae Praehistoricae – Studia Praehistorica Belgica
Ivan Jadin, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Antropologie & Prehistorie,
Vautierstraat 29, BE-1000 Brussel – Tel. KBIN: +32.(0)2/627.43.86 – Fax KBIN: 02/627.41.13
eMail: Ivan.Jadin@naturalsciences.be
 
Contactgroep FNRS “Prehistorie – Préhistoire”
Marcel Otte, Voorzitter, Universiteit Luik, Préhistoire, quai Roosevelt 1B, Bât. A4, BE-4000 Liège
Tel. ULg: +32.(0)4/366.54.76 – eMail : marcel.otte@ulg.ac.be
Veerle Rots, Secretaris, Universiteit Luik, Préhistoire, quai Roosevelt 1B, Bât. A4, BE-4000 Liège
Tel. ULg: +32.(0)4/366.54.36 - Fax ULg: +32-4/366 55 51 – eMail:
veerle.rots@ulg.ac.be
 
 
 
 
 
 
Notae Praehistoricae 35 - 2015
 


Dit jaar nog zullen de artikelen van de Notae Praehistoricae 35 toegankelijk zijn op onze website http://www.naturalsciences.be/Prehistory/ (in kleur).  De teksten kunnen er gratis afgehaald worden.  Er zal evenwel een papieren editie (in grijs) gereserveerd worden voor diegene die op voorhand besteld en betaald hebben, en dit geldt eveneens voor de auteurs.
 
De vergeetachtige, zal net als andere auteurs, beroep kunnen doen op de elektronische editie...
 
 
--------------------------------
 
 

Reservatie NP35 – Update van het adressenbestand

 
 
Vóór dinsdag 1 december 2015 ingevuld terug te sturen via email Ivan.Jadin@naturalsciences.be of met de post naar de heer Ivan Jadin, ‘Studia Praehistorica Belgica / Notae Praehistoricae’, Vautierstraat 29, 1000 Brussel of per fax op het nummer 02 627 41 13.
 
Juffrouw / Mevrouw / De heer:
 
Adres werk:
 
Tel. en/of fax werk:
 
Privé-adres:
 
Privé tel. en/of fax:
 
email:
 
 
 
 
- wenst op 12.12.2015        exempla(a)r(en) van vol. 35 van Notae Praehistoricae te ontvangen : Ja/Neen*.
 
Er moet een voorschot van 5 € gestort worden om uw bestelling te bevestigen op rekening BE82 0682 2004 8668 (= IBAN; BIC: GKCCBEBB) van de SPB (met de vermelding “Voorschot NP35”)
 
- wenst in de toekomst post te ontvangen op het volgende adres: prive / werk / e-mail*
 
*: schrappen wat niet past.

Edition 'Studia Praehistorica Belgica - Notae Praehistoricae'
Ivan Jadin | IRSNB-KBIN, A&P | rue Vautier, 29, Vautierstraat | Brussel BE-1000 Bruxelles
http://www.naturalsciences.be/Prehistory/ (NP + SPB + letter - last update : 18/02/2015)
T int/32/(0)2/62.74.386 | F int/32/(0)2/62.74.113 | eMail Ivan.Jadin@naturalsciences.be