Prof. Dr. Cecile Baeteman

Quaternary geologist
Cecile Baeteman
Contact
Phone:
+32 2 788 76 26
Professional experiences

01/01/2002 > ongoing: Senior Geologist

Geological Survey of Belgium

01/09/1986 > ongoing: Quaternary Geologist at the Geological Survey of Belgium

Geological Survey of Belgium

01/10/1985 > 31/08/1986: Geologist at "Natuurlijke Rijkdommen en Energie" Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse Gemeenschap

01/07/1972 > 30/09/1985: Quaternary Geologist at the Geological Survey of Belgium

Geological Survey of Belgium
Academic training

01/09/1977 > 31/03/1981: PhD

MSc in Quaternary Geology
Vrije Universiteit Brussel

01/09/1976 > 30/09/1977: MSc in Quaternary Geology

MSc in Physical Geography
Vrije Universiteit Brussel

01/09/1968 > 30/06/1972: MSc in Physical Geography

Vrije Universiteit Brussel

2016

F. Bogemans, Roe, H. , und Baeteman, C. , Incised Pleistocene valleys in the Western Belgium coatsal plain: Age, origins and implications for the evolution of the Southern North Sea basin, Palaeogeography, palaeoclimatology, Palaeoecology, Bd. 456, S. 46-59, 2016.
C. Baeteman, Modifications du paysage et possibilité d'activités humaines pendant l'Holocène dans la plaine maritime belge, Revue du Nord - N° 24 Hors Série Collection Art et Archéologie, Bd. 24, S. 15-28, 2016.

2015

C. Baeteman, Book Review - Coastal Environments and Global Change. G. Masselink and R. Gehrels, Geologica Belgica, Bd. 18, S. 78-79, 2015.

2013

M. Pieters, Baeteman, C. , Bastiaens, J. , Bollen, A. , Clogg, P. , Cooremans, B. , De Bie, M. , De Buyser, F. , Decorte, G. , Deforce, K. , De Groote, A. , Demerre, I. , Demiddele, H. , Ervynck, A. , Gevaert, G. , Goddeeris, T. , Lentacker, A. , Schietecatte, L. , Vandenbruaene, M. , Van Neer, W. , Van Strydonck, M. , Verhaeghe, F. , Vince, A. , Watzeels, S. , und Zeebroek, I. , Het archeologisch onderzoek in Raversijde (Oostende) in de periode 1992-2005. Agentschap Onroerend Erfgoed, 2013.
C. Baeteman und Pieters, M. , De laat Holocene afzettingen van de site Raversijde., in Raversijde: vuurstenen artefacten, een Romeinse dijk, een 14de-eeuws muntdepot, een 15de-eeuwse sector van een vissersnederzetting en sporen van een vroeg 17de-eeuwse en een vroeg 18de-eeuwse belegering van Oostende, Relicta Monografieën., M. Pieters VIOE, 2013, S. 29-51.
C. Baeteman, Beun, A. - S. , Lanszweert, W. , und Steevens, I. , Ontstaan van onze kustvlakte en de oorsprong van de ides, in Zeevisserij aan de Vlaamse kust, V. Moerbeke I. K. Steevens Stichting Kunstboek, Oostkamp, 2013, S. 10-23.
C. Baeteman, History of research and state of the art of the Holocene depositional history of the Belgian coastal plain., in Landscapes or seascapes? The history of coastal environmants in the North Sea area reconsidered., G. J. Borger, De Kraker, A. M. J. , Soens, T. , Thoen, E. , und Tys, D. Brepols Publishers, 2013, S. 5-25.
D. Kaniewski, Van Campo, E. , Guiot, J. , Le Burel, S. , Otto, T. , und Baeteman, C. , Environmental Roots of the Late Bronze Age Crisis., Plos One, Bd. 8, S. 1-10, 2013.

2012

C. Ryssaert, De Gryse, J. , Tys, D. , Baeteman, C. , Orbons, J. , Termote, D. , und Pype, P. , De 'cirkel' van Ver-Assebroek: prehistorisch heiligdom of middeleeuwse versterking?, Monumenten, Landschappen en Archeologie, Bd. 31, S. 36-49, 2012.
J. Jacobs, Baeteman, C. , Rozek, J. , und Ryssaert, C. , Archeologisch onderzoek dijktracé Blankaart te Diksmuide en Houthulst. Antea Archeologie Rapporten, 2012.

2011

B. Hillewaert, Baeteman, C. , Bastiaans, J. , Deforce, K. , und Ervynck, A. , Dynamiek en opnieuw evenwicht in de kusterosie, in Op het raakvlak van twee landschappen, B. Hillewaert, Hollevoet, Y. , und Ryckaert, M. Uitgeverij Van De Wiele, Brugge, 2011, S. 79.
C. Baeteman, Ontstaan en evolutie van de IJzer- en Handzamevallei, in De Broeken van de IJzer- en Handzamevallei, A. Zwaenepoel und Verhaeghe, F. Uitgev. OC-ANB, Brussel, 2011, S. 1-16.
B. Hillewaert, Baeteman, C. , Bastiaans, J. , Deforce, K. , und Ervynck, A. , De ontginning van het landschap, in Op het raakvlak van twee landschappen, B. Hillewaert, Hollevoet, Y. , und Ryckaert, M. Uitgeverij Van De Wiele, Brugge, 2011, S. 115-117.

2010

C. Ryssaert, De Gryse, J. , Tys, D. , Baeteman, C. , Orbons, J. , Pedro, P. , Termote, D. , Germonprez, D. , und Perdaen, Y. , Steentijdvondsten te Ver-Assebroek (Brugge, West-Vlaanderen): Hoe het onderzoek van een middeleeuws kasteel naar een steentijdlandschap kan leiden, Notae Praehistoricae, Bd. 30, S. 43-48, 2010.
B. Mauz, Baeteman, C. , Bungenstock, F. , und Plater, A. , Optical dating of tidal sediments: Potentials and limits inferred from the North Sea coast, Quaternary Geochronology, Bd. 5, S. 657-666, 2010.
C. Ryssaert, De Gryse, J. , Tys, D. , Baeteman, C. , Orbons, J. , Pype, P. , Termote, D. , und Germonprez, D. , Archeologisch vooronderzoek te Bredene Noord-Ede. Historisch onderzoek, landschappelijke boorkartering, veldkartering en proefsleuvenonderzoek. 2010.

2009

C. Baeteman, De Lage Landen aan Zee in het Eerste Millennium - De Geologische Aspecten, in Zee, Wind en Land - Kustvorming in de lage landen, J. A. J. Maas Uitgeverij Papieren Tijger, Breda, 2009, S. 17-31.
M. Fettweis, Houziaux, J. - S. , Four, I. Du, Van Lancker, V. , Baeteman, C. , Mathys, M. , Van Den Eynde, D. , Franken, F. , und Wartel, S. , Long-term influence of maritime access works on the distribution of cohesive sediments: analysis of historical and recent data from the Belgian nearshore area (southern North Sea)., Geo-Marine Letters, Bd. 29, S. 321-330, 2009.

2008

C. Baeteman, De Holocene evolutie van de Belgische kustvlakte, Bd. 304. Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2008, S. 36.

2007

C. Baeteman, Roman peat-extraction pits as possible evidence for the timing of coastal changes, in Landschap in ruimte en tijd, J. J. J. M. Beenakker, Horsten, F. H. , De Kraker, A. M. J. , und Renes, H. Aksant, Amsterdam, 2007, S. 16-25.
C. Baeteman, Ontstaansgeschiedenis van onze kustvlakte, De Grote Rede, Bd. 18, S. 2-10, 2007.
M. Fettweis, Four, I. Du, Zeelmaekers, E. , Baeteman, C. , Franken, F. , Houziaux, J. - S. , Mathys, M. , Nechad, B. , Pison, V. , Vandenberghe, N. , Van Den Eynde, D. , Van Lanker, V. , und Wartel, S. , Mud Origin, Characterisation and Human Activities (MOCHA). 2007.

2006

M. Pieters, Schietecatte, L. , Zeebroek, I. , Baeteman, C. , Bastiaans, J. , Deforce, K. , Jansen, I. , Meylemans, E. , und Van Laecke, J. , The Belgian polders: a test case 2002-2006., in Archaeological Evaluation of Wetlands in Planarch Area of North West Europe, L. Dyson, Heppell, E. , Johson, C. , und Pieters, M. Maidstone, 2006, S. 39-54.
C. Baeteman, De laat holocene evolutie van de Belgische kustvlakte: Sedimentprocessen versus zeespiegelschommelingen en Duinkerke transgressies, in Veen-Vis-Zout - Landschappelijke dynamiek in de zuidwestelijke delta van de Lage Landen., A. M. J. De Kraker und Borger, G. J. Vrije Universiteit Amsterdam, 2006, S. 1-18.

2005

C. Baeteman, Verleden en toekomst lees je onder je voeten, in België, De Tien Instellingen van het Federaal Wetenschapsbeleid. Publicatie naar aanleiding van 175 jaar België, W. de Vos und Cahen-Delhaye, A. Nard'One, Dossche, 2005, S. 112-113.
C. Baeteman und Gehrels, R. , Preface Late Quaternary coastal and marine deposits of Northwest Europe: a tribute to Hansjörg Streif, Journal of Quaternary International, Bd. 133-134, S. 1-6, 2005.
S. Bertrand und Baeteman, C. , Sequence mapping of Holocene coastal lowlands. The application of the Streif classification system in the Belgian coastal plain, Journal of Quaternary International, Bd. 133-134, S. 151-158, 2005.
C. Baeteman, Tsunami's vastgesteld in de Noordzee en het Kanaal., De Grote Rede, Bd. 12, S. 7, 2005.

2004

2003

F. Bogemans und Baeteman, C. , Quartairgeologische Kaart en Toelichting Veurne-Roeselare (1/50.000). Vlaamse Overheid, 39p. Dienst Natuurlijke Rijkdommen, 2003.

2002

I. Zeebroek, Tys, D. , Pieters, M. , und Baeteman, C. , Van Schorre tot Slagveld. Een verkenning van Testerep, Leffinge en Oostende van de Vroege Middeleeuwen tot het beleg van Oostende (1601-1604). Brugge: Vanden Broele Graphic Groep, 2002.
C. Baeteman, Scott, D. , und Van Strydonck, M. , Changes in coastal zone processes at a high sea-level stand: a late Holocene example from Belgium, Journal of Quaternary Science, Bd. 17, S. 547-559, 2002.
C. Baeteman und Declercq, P. - Y. , A synthesis of early and middle Holocene coastal changes in the Belgian lowlands, Belgeo, Bd. 2, S. 77-107, 2002.

2001

2000

M. Van Strydonck, Ervynck, A. , Baeteman, C. , und Lentacker, A. , 14C Dating and the reconstruction of the sedimentary environment and occupational history of Saltes (Atlantic coast, Southern Spain)., Environmental Archaeology, Bd. 5, S. 63-71, 2000.

1999

C. Baeteman, Beets, D. , und Van Strydonck, M. , Tidal crevasse splays as the cause of rapid changes in the rate of aggradation in the Holocene tidal deposits of the Belgian coastal plain, Journal of Quaternary International, Bd. 56, S. 3-13, 1999.
A. Ervynck, Baeteman, C. , Demiddele, H. , Hollevoet, Y. , Pieters, M. , Schelvis, j, Tys, D. , Van Strydonck, M. , und Verhaeghe, F. , Human occupation because of a regression, or the cause of a transgression? A critical review of the interaction between geological events and human occupation in the Belgian coastal plain during the first millennium AD, Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebied, Bd. 26, S. 97-121, 1999.

1998

M. Pieters, Baeteman, C. , Demiddele, H. , und Ervynck, A. , The polder area of Raversijde (Oostende, Belgium): a complex parent material affected by intense human interventions. Archaeology as a tool in geopedology, in Proceed. 16th World Congress of Soil Science, Université de Montpellier, 1998, S. 1-10.
C. Baeteman, Is het de natuur of de mens die een bedrijging vormt voor kusten en polders?, Meded. Zitt. K. Acad. overzeese Wet., Bd. 44, S. 257-273, 1998.

1995

C. Baeteman und Denys, L. , Western Coastal Plain of Belgium, in Quaternary field trips in Central Europe, 16. North Sea Coasts, W. Schirmer Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, 1995, S. 1010-1014.
C. Baeteman, De conflictsituatie tussen natuur en toerisme in het kustgebied, De Aardrijkskunde, Bd. 3, S. 5-20, 1995.

1994

C. Baeteman, Subsidence in coastal lowlands due to groundwater withdrawal : the geological approach., in Coastal Hazards: perception,suseptibility and mitigation, Bd. Special Issue 12, C. Finkl Journal of Coastal Research, 1994, S. 61-75.
A. Dassargues und Baeteman, C. , Induced landsubsidence near major river mouth - From Quaternary geology to coupled numerical models, in Proceedings Seventh International Congress International Association of Engineering Geology, 1994, S. 1827-1836.

1993

C. Baeteman, The western Coastal Plain of Belgium, in Quaternary Shorelines in Belgium and The Netherlands. Excursion Guide Fieldmeeting 1993 INQUA Subcommission Shorelines Northwestern Europe, C. Baeteman und de Gans, W. Ministerie Ekonomische Zaken, 1993, S. 1-24; 43-55; 81-87.

1992

C. Baeteman, De Lannoy, W. , Paepe, R. , und Van Cauwenberghe, C. , Vulnerability of the Belgian Coastal Lowlands to Future Sea-level Rise, in .): Impact of Sea-level Rise on European Coastal Lowlands, M. Tooley und Jelgersma, S. Blackwell Publications, 1992, S. 56-71.
C. Baeteman, Bogemans, F. , Govaert, E. , Huanzhong, H. , und Jingxin, L. , The Quaternary deposits of the Changjiang Coastal Plain (Shanghai Area)., Bull. Intern. Assoc. Engineering Geology, Bd. 46, S. 7-23, 1992.

1991

C. Baeteman und Paepe, R. , Planning and geology in a coastal plain, Bull. Belg. Ver. Geologie, Bd. 100, S. 195-201, 1991.
C. Baeteman, Coastal Lowlands and their threat. The Shanghai case study., Acta Geol. Taiwanica, Bd. 29, S. 87-101, 1991.

1990

C. Baeteman, Vulnerability of coastal lowlands. A case study of landsubsidence in Shanghai, P.R. China, in Greenhouse Effect, Sea level and Drought, R. Paepe, Fairbridge, R. W. , und Jelgersma, S. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1990, S. 415-426.
C. Baeteman und Schroeder, C. , Land subsidence in Shanghai. An application of the interaction between coastal-lowland geology and engineering geology, in Proc. 6th Intern. IAEG Congress, Balkema, Rotterdam, 1990, S. 191-199.

1989

C. Baeteman, Quaternary sea-level investigations from Belgium: a contribution to IGCP project 200, Bd. 241. Jennerstreet 13, 1000 Brussels: Ministerie van Economische Zaken, Belgische Geologische Dienst, 1989, S. 104.
C. Baeteman und Van Strydonck, M. , Radiocarbon dates on peat from the Holocene coastal deposits in West Belgium, in Quaternary sea-level investigations from Belgium, C. Baeteman Geological Survey of Belgium, 1989, S. 59-91.

1987

C. Baeteman, Het Geologisch Onderzoek, in De Romeinen langs de Vlaamse kust, H. Thoen Gemeentekrediet, 1987, S. 16-22.
W. Newman und Baeteman, C. , Holocene Excursion of the Northwest European Geoid., Progress in Oceanography, Bd. 18, S. 287-322, 1987.

1985

C. Baeteman, The origin of De Moeren, in Recent trends in physical geography in Belgium. Liber Amicorum Prof Dr. L. Peeters, M. Van Molle rije Universiteit Brussel, 1985, S. 31-43.
C. Baeteman, Development of sedimentary environments during the Holocene in the Western coastal plain of Belgium., Eiszeitalter und Gegenwart/Quaternary Science Journal, Bd. 35, S. 23-32, 1985.
C. Baeteman, Late Holocene geology of the Marathon Plain (Greece)., Journal of Coastal Research, Bd. 1, S. 173-185, 1985.

1984

R. Paepe und Baeteman, C. , Centre for Quaternary Stratigraphy and Paleoclimatology - contactgroups National Science Foundation (N.F.W.O.-F.N.R.S.): contributions of the joint-meeting held on 18-19-20 april 1983, Bd. 207. Jennerstreet 13, 1000 Brussels: Ministerie van Economische Zaken, Administratie der Mijnen, Geologische Dienst van België, 1984, S. 92.

1983

C. Baeteman, De Holocene sedimenten van de westelijke kustvlakte: een analyse van de Belgische litteratuur, Bd. 204. Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Ministerie van Economische Zaken, Administratie der Mijnen, Geologische Dienst van België, 1983, S. 51.
C. Baeteman, Un aperçu de la plaine côtière, in Guides géologiques régionaux, Belgique, F. Robaszynski und Dupuis, C. Masson, 1983, S. 160-161.

1981

R. Paepe, Baeteman, C. , Mortier, R. , und Vanhoorne, R. , The Marine Pleistocene Sediments in the Flandrian area, Geologie and Mijnbouw/Netherlands Journal of Geoscience, Bd. 60, S. 321-330, 1981.
C. Baeteman, Cleveringa, P. , und Verbruggen, C. , Het paleomilieu rond het Romeins zoutwinningssite van Leffinge. 1981.

1980

C. Baeteman, Geomorphological features in the area of Abu Habbah and Tell ed Der., Tell ed-Der, Bd. 3, S. 15-21, 1980.

1979

C. Baeteman und Verbruggen, J. , A new approach to the evolution of the so-called surface peat in the western coastal plain of Belgium, Bd. 1979/11 - N° 167. Geological Survey of Belgium., 1979.
R. Paepe und Baeteman, C. , The Belgian Coastal Plain during the Quaternary, in The Quaternary History of the Baltic, the North Sea and the Irish Sea, R. E. Oele und A. Schüttenhelm, W. Uppsala University, 1979, S. 143-146.

1978

C. Baeteman, New evidence on the marine Holocene in the Western Belgian Coastal Plain., Bull. Belg. Ver. Geologie, Bd. 87, S. 49-54, 1978.
R. Paepe und Baeteman, C. , The fluvial system between Tell ed-Der and Tell Abû Habbah., Tell ed-Der, Bd. 2, S. 37-56, 1978.
C. Baeteman, L'extension de la Formation d'Herzeele en Belgique, Bull. Ass. fr. étude Quaternaire, Bd. 15, S. 54-56; 141-144, 1978.

1976

R. Paepe, Sommé, J. , Cunat, N. , und Baeteman, C. , Flandrian, a formation or just a name?, Newsletter Stratigraphy, Bd. 5, S. 18-30, 1976.

1974

C. Baeteman, Lambrecht, L. , und Paepe, R. , Autosnelweg Brugge-Calais: boringen en geologisch profiel. Sectie: Veurne-Franse grens, Bd. 103. Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Ministerie van Economische Zaken, Aardkundige Dienst van België, 1974, S. 64.
C. Baeteman, De huidige kustevolutie tussen Sangatte en Strouanne (N. Frankrijk)., Tijdschrift Belg. Ver. Aardrijkskunde Studies, Bd. 43, S. 61-78, 1974.
C. Baeteman, The Late Sedimentary Environment of the Archeological Site {`}Het Mijnplein', Oostende, Archeologie in Vlaanderen, Bd. 4, S. 199-201.
01/04/2012 bis 31/03/2017

Greater Mesopotamia: Reconstruction of its Environment and History

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Englisch

Englische Version

01/01/2012 bis 31/12/2015

BiSpEem

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Niederländisch, Französisch und Englisch

Dutch version | French version | Englische Version

01/01/2002 bis 31/12/2006

IUAP Project: The Land of Sumer and Akkad

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Niederländisch, Französisch und Englisch

Dutch version | French version | Englische Version

01/01/2002 bis 31/12/2006

IUAP Project: The Land of Sumer and Akkad

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Niederländisch, Französisch und Englisch

Dutch version | French version | Englische Version

01/01/2002 bis 31/12/2004

EUROSEISMIC: European Marine Seismic Metadata and Information Centre

Dieses Forschungsprojekt ist nur verfügbar auf Niederländisch, Französisch und Englisch

Dutch version | French version | Englische Version

Go to top