Prof. Dr. Cecile Baeteman

Quaternary geologist
Cecile Baeteman
Contact
Phone:
+32 2 788 76 26
Key Publications
Key Projects
  • IUAP /14VII: Great Mesopotamia: Reconstruction of its Environment and History (2012-2017).
  • EDMONET (2009-2012).
  • IUAP VI/34: Greater Mesopotamia: Reconstruction of its Environment and History (2007-2011).
  • Synthesis BE-TAF-1630: "High-resolution dating of late Holocene tidal-channel deposits in the belgian coastal plain using optical dating techniques", (2006).
  • IUAP V/14: "The Land of Sumer and Akkad (2002-2006).
  • EUROSEISMIC (2002-2004).
  • EU MAST III, EUMARSIN (1998-2000).
  • Investigations on Quaternary Geology, Hydrology and Engineering Geology in the framework of land subsidence of Shanghai and Changzhu (P.R. China), (1986-1989).
Professional experiences

01/01/2002 > ongoing: Senior Geologist

Geological Survey of Belgium

01/09/1986 > ongoing: Quaternary Geologist at the Geological Survey of Belgium

Geological Survey of Belgium

01/10/1985 > 31/08/1986: Geologist at "Natuurlijke Rijkdommen en Energie" Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse Gemeenschap

01/07/1972 > 30/09/1985: Quaternary Geologist at the Geological Survey of Belgium

Geological Survey of Belgium
Academic training

01/09/1977 > 31/03/1981: PhD

MSc in Quaternary Geology
Vrije Universiteit Brussel

01/09/1976 > 30/09/1977: MSc in Quaternary Geology

MSc in Physical Geography
Vrije Universiteit Brussel

01/09/1968 > 30/06/1972: MSc in Physical Geography

Vrije Universiteit Brussel

2016

F. Bogemans, Roe, H. , and Baeteman, C. , Incised Pleistocene valleys in the Western Belgium coatsal plain: Age, origins and implications for the evolution of the Southern North Sea basin, Palaeogeography, palaeoclimatology, Palaeoecology, vol. 456, pp. 46-59, 2016.
C. Baeteman, Modifications du paysage et possibilité d'activités humaines pendant l'Holocène dans la plaine maritime belge, Revue du Nord - N° 24 Hors Série Collection Art et Archéologie, vol. 24, pp. 15-28, 2016.

2015

C. Baeteman, Book Review - Coastal Environments and Global Change. G. Masselink and R. Gehrels, Geologica Belgica, vol. 18, pp. 78-79, 2015.

2013

M. Pieters, Baeteman, C. , Bastiaens, J. , Bollen, A. , Clogg, P. , Cooremans, B. , De Bie, M. , De Buyser, F. , Decorte, G. , Deforce, K. , De Groote, A. , Demerre, I. , Demiddele, H. , Ervynck, A. , Gevaert, G. , Goddeeris, T. , Lentacker, A. , Schietecatte, L. , Vandenbruaene, M. , Van Neer, W. , Van Strydonck, M. , Verhaeghe, F. , Vince, A. , Watzeels, S. , and Zeebroek, I. , Het archeologisch onderzoek in Raversijde (Oostende) in de periode 1992-2005. Agentschap Onroerend Erfgoed, 2013.
C. Baeteman, Beun, A. - S. , Lanszweert, W. , and Steevens, I. , Ontstaan van onze kustvlakte en de oorsprong van de ides, in Zeevisserij aan de Vlaamse kust, V. Moerbeke I. K. Steevens Stichting Kunstboek, Oostkamp, 2013, pp. 10-23.
C. Baeteman, History of research and state of the art of the Holocene depositional history of the Belgian coastal plain., in Landscapes or seascapes? The history of coastal environmants in the North Sea area reconsidered., G. J. Borger, De Kraker, A. M. J. , Soens, T. , Thoen, E. , and Tys, D. Brepols Publishers, 2013, pp. 5-25.
C. Baeteman and Pieters, M. , De laat Holocene afzettingen van de site Raversijde., in Raversijde: vuurstenen artefacten, een Romeinse dijk, een 14de-eeuws muntdepot, een 15de-eeuwse sector van een vissersnederzetting en sporen van een vroeg 17de-eeuwse en een vroeg 18de-eeuwse belegering van Oostende, Relicta Monografieën., M. Pieters VIOE, 2013, pp. 29-51.
D. Kaniewski, Van Campo, E. , Guiot, J. , Le Burel, S. , Otto, T. , and Baeteman, C. , Environmental Roots of the Late Bronze Age Crisis., Plos One, vol. 8, pp. 1-10, 2013.

2012

C. Ryssaert, De Gryse, J. , Tys, D. , Baeteman, C. , Orbons, J. , Termote, D. , and Pype, P. , De 'cirkel' van Ver-Assebroek: prehistorisch heiligdom of middeleeuwse versterking?, Monumenten, Landschappen en Archeologie, vol. 31, pp. 36-49, 2012.
J. Jacobs, Baeteman, C. , Rozek, J. , and Ryssaert, C. , Archeologisch onderzoek dijktracé Blankaart te Diksmuide en Houthulst. Antea Archeologie Rapporten, 2012.

2011

C. Baeteman, Ontstaan en evolutie van de IJzer- en Handzamevallei, in De Broeken van de IJzer- en Handzamevallei, A. Zwaenepoel and Verhaeghe, F. Uitgev. OC-ANB, Brussel, 2011, pp. 1-16.
B. Hillewaert, Baeteman, C. , Bastiaans, J. , Deforce, K. , and Ervynck, A. , De ontginning van het landschap, in Op het raakvlak van twee landschappen, B. Hillewaert, Hollevoet, Y. , and Ryckaert, M. Uitgeverij Van De Wiele, Brugge, 2011, pp. 115-117.
B. Hillewaert, Baeteman, C. , Bastiaans, J. , Deforce, K. , and Ervynck, A. , Dynamiek en opnieuw evenwicht in de kusterosie, in Op het raakvlak van twee landschappen, B. Hillewaert, Hollevoet, Y. , and Ryckaert, M. Uitgeverij Van De Wiele, Brugge, 2011, p. 79.

2010

C. Ryssaert, De Gryse, J. , Tys, D. , Baeteman, C. , Orbons, J. , Pedro, P. , Termote, D. , Germonprez, D. , and Perdaen, Y. , Steentijdvondsten te Ver-Assebroek (Brugge, West-Vlaanderen): Hoe het onderzoek van een middeleeuws kasteel naar een steentijdlandschap kan leiden, Notae Praehistoricae, vol. 30, pp. 43-48, 2010.
C. Baeteman, Geological considerations on the effect of sea-level rise on coastal lowlands, in particular in developing countries., Meded. Zitt. K. Acad. overzeese Wet., vol. 56, pp. 195-207, 2010.
S. Jusseret, Baeteman, C. , and Dassargues, A. , The stratigraphic architecture of the Quaternary deposits as support for hydrogeological modelling of the central area of Hanoi (Vietnam), Geologica Belgica, vol. 13, pp. 77-90, 2010.
B. Mauz, Baeteman, C. , Bungenstock, F. , and Plater, A. , Optical dating of tidal sediments: Potentials and limits inferred from the North Sea coast, Quaternary Geochronology, vol. 5, pp. 657-666, 2010.
C. Ryssaert, De Gryse, J. , Tys, D. , Baeteman, C. , Orbons, J. , Pype, P. , Termote, D. , and Germonprez, D. , Archeologisch vooronderzoek te Bredene Noord-Ede. Historisch onderzoek, landschappelijke boorkartering, veldkartering en proefsleuvenonderzoek. 2010.

2009

C. Baeteman, De Lage Landen aan Zee in het Eerste Millennium - De Geologische Aspecten, in Zee, Wind en Land - Kustvorming in de lage landen, J. A. J. Maas Uitgeverij Papieren Tijger, Breda, 2009, pp. 17-31.
M. Fettweis, Houziaux, J. - S. , Four, I. Du, Van Lancker, V. , Baeteman, C. , Mathys, M. , Van Den Eynde, D. , Franken, F. , and Wartel, S. , Long-term influence of maritime access works on the distribution of cohesive sediments: analysis of historical and recent data from the Belgian nearshore area (southern North Sea)., Geo-Marine Letters, vol. 29, pp. 321-330, 2009.

2008

C. Baeteman, De Holocene evolutie van de Belgische kustvlakte, vol. 304. Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst, 2008, p. 36.

2007

C. Baeteman, Roman peat-extraction pits as possible evidence for the timing of coastal changes, in Landschap in ruimte en tijd, J. J. J. M. Beenakker, Horsten, F. H. , De Kraker, A. M. J. , and Renes, H. Aksant, Amsterdam, 2007, pp. 16-25.
C. Baeteman, Ontstaansgeschiedenis van onze kustvlakte, De Grote Rede, vol. 18, pp. 2-10, 2007.
M. Fettweis, Four, I. Du, Zeelmaekers, E. , Baeteman, C. , Franken, F. , Houziaux, J. - S. , Mathys, M. , Nechad, B. , Pison, V. , Vandenberghe, N. , Van Den Eynde, D. , Van Lanker, V. , and Wartel, S. , Mud Origin, Characterisation and Human Activities (MOCHA). 2007.

2006

M. Pieters, Schietecatte, L. , Zeebroek, I. , Baeteman, C. , Bastiaans, J. , Deforce, K. , Jansen, I. , Meylemans, E. , and Van Laecke, J. , The Belgian polders: a test case 2002-2006., in Archaeological Evaluation of Wetlands in Planarch Area of North West Europe, L. Dyson, Heppell, E. , Johson, C. , and Pieters, M. Maidstone, 2006, pp. 39-54.
C. Baeteman, De laat holocene evolutie van de Belgische kustvlakte: Sedimentprocessen versus zeespiegelschommelingen en Duinkerke transgressies, in Veen-Vis-Zout - Landschappelijke dynamiek in de zuidwestelijke delta van de Lage Landen., A. M. J. De Kraker and Borger, G. J. Vrije Universiteit Amsterdam, 2006, pp. 1-18.

2005

C. Baeteman, Verleden en toekomst lees je onder je voeten, in België, De Tien Instellingen van het Federaal Wetenschapsbeleid. Publicatie naar aanleiding van 175 jaar België, W. de Vos and Cahen-Delhaye, A. Nard'One, Dossche, 2005, pp. 112-113.
C. Baeteman and Gehrels, R. , Preface Late Quaternary coastal and marine deposits of Northwest Europe: a tribute to Hansjörg Streif, Journal of Quaternary International, vol. 133-134, pp. 1-6, 2005.
S. Bertrand and Baeteman, C. , Sequence mapping of Holocene coastal lowlands. The application of the Streif classification system in the Belgian coastal plain, Journal of Quaternary International, vol. 133-134, pp. 151-158, 2005.
C. Baeteman, The Streif classification system: a tribute to an alternative system for organising and mapping Holocene coastal deposits, Journal of Quaternary International, vol. 133-134, pp. 141-149, 2005.
C. Baeteman, Tsunami's vastgesteld in de Noordzee en het Kanaal., De Grote Rede, vol. 12, p. 7, 2005.

2004

2003

F. Bogemans and Baeteman, C. , Quartairgeologische Kaart en Toelichting Veurne-Roeselare (1/50.000). Vlaamse Overheid, 39p. Dienst Natuurlijke Rijkdommen, 2003.

2002

I. Zeebroek, Tys, D. , Pieters, M. , and Baeteman, C. , Van Schorre tot Slagveld. Een verkenning van Testerep, Leffinge en Oostende van de Vroege Middeleeuwen tot het beleg van Oostende (1601-1604). Brugge: Vanden Broele Graphic Groep, 2002.
C. Baeteman, Scott, D. , and Van Strydonck, M. , Changes in coastal zone processes at a high sea-level stand: a late Holocene example from Belgium, Journal of Quaternary Science, vol. 17, pp. 547-559, 2002.
C. Baeteman and Declercq, P. - Y. , A synthesis of early and middle Holocene coastal changes in the Belgian lowlands, Belgeo, vol. 2, pp. 77-107, 2002.

2001

2000

M. Van Strydonck, Ervynck, A. , Baeteman, C. , and Lentacker, A. , 14C Dating and the reconstruction of the sedimentary environment and occupational history of Saltes (Atlantic coast, Southern Spain)., Environmental Archaeology, vol. 5, pp. 63-71, 2000.

1999

C. Baeteman, Beets, D. , and Van Strydonck, M. , Tidal crevasse splays as the cause of rapid changes in the rate of aggradation in the Holocene tidal deposits of the Belgian coastal plain, Journal of Quaternary International, vol. 56, pp. 3-13, 1999.
A. Ervynck, Baeteman, C. , Demiddele, H. , Hollevoet, Y. , Pieters, M. , Schelvis, j, Tys, D. , Van Strydonck, M. , and Verhaeghe, F. , Human occupation because of a regression, or the cause of a transgression? A critical review of the interaction between geological events and human occupation in the Belgian coastal plain during the first millennium AD, Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebied, vol. 26, pp. 97-121, 1999.

1998

M. Pieters, Baeteman, C. , Demiddele, H. , and Ervynck, A. , The polder area of Raversijde (Oostende, Belgium): a complex parent material affected by intense human interventions. Archaeology as a tool in geopedology, in Proceed. 16th World Congress of Soil Science, Université de Montpellier, 1998, pp. 1-10.
C. Baeteman, Is het de natuur of de mens die een bedrijging vormt voor kusten en polders?, Meded. Zitt. K. Acad. overzeese Wet., vol. 44, pp. 257-273, 1998.

1995

C. Baeteman and Denys, L. , Western Coastal Plain of Belgium, in Quaternary field trips in Central Europe, 16. North Sea Coasts, W. Schirmer Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, 1995, pp. 1010-1014.
C. Baeteman, De conflictsituatie tussen natuur en toerisme in het kustgebied, De Aardrijkskunde, vol. 3, pp. 5-20, 1995.

1994

C. Baeteman, Subsidence in coastal lowlands due to groundwater withdrawal : the geological approach., in Coastal Hazards: perception,suseptibility and mitigation, vol. Special Issue 12, C. Finkl Journal of Coastal Research, 1994, pp. 61-75.
A. Dassargues and Baeteman, C. , Induced landsubsidence near major river mouth - From Quaternary geology to coupled numerical models, in Proceedings Seventh International Congress International Association of Engineering Geology, 1994, pp. 1827-1836.

1993

C. Baeteman, The western Coastal Plain of Belgium, in Quaternary Shorelines in Belgium and The Netherlands. Excursion Guide Fieldmeeting 1993 INQUA Subcommission Shorelines Northwestern Europe, C. Baeteman and de Gans, W. Ministerie Ekonomische Zaken, 1993, pp. 1-24; 43-55; 81-87.

1992

C. Baeteman, De Lannoy, W. , Paepe, R. , and Van Cauwenberghe, C. , Vulnerability of the Belgian Coastal Lowlands to Future Sea-level Rise, in .): Impact of Sea-level Rise on European Coastal Lowlands, M. Tooley and Jelgersma, S. Blackwell Publications, 1992, pp. 56-71.
C. Baeteman, Bogemans, F. , Govaert, E. , Huanzhong, H. , and Jingxin, L. , The Quaternary deposits of the Changjiang Coastal Plain (Shanghai Area)., Bull. Intern. Assoc. Engineering Geology, vol. 46, pp. 7-23, 1992.

1991

C. Baeteman and Paepe, R. , Planning and geology in a coastal plain, Bull. Belg. Ver. Geologie, vol. 100, pp. 195-201, 1991.
C. Baeteman, Coastal Lowlands and their threat. The Shanghai case study., Acta Geol. Taiwanica, vol. 29, pp. 87-101, 1991.
C. Baeteman, Chronology of coastal plain development during the Holocene in West Belgium., Quaternaire, vol. 2, pp. 116-125, 1991.

1990

C. Baeteman, Vulnerability of coastal lowlands. A case study of landsubsidence in Shanghai, P.R. China, in Greenhouse Effect, Sea level and Drought, R. Paepe, Fairbridge, R. W. , and Jelgersma, S. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1990, pp. 415-426.
C. Baeteman and Schroeder, C. , Land subsidence in Shanghai. An application of the interaction between coastal-lowland geology and engineering geology, in Proc. 6th Intern. IAEG Congress, Balkema, Rotterdam, 1990, pp. 191-199.

1989

C. Baeteman, Quaternary sea-level investigations from Belgium: a contribution to IGCP project 200, vol. 241. Jennerstreet 13, 1000 Brussels: Ministerie van Economische Zaken, Belgische Geologische Dienst, 1989, p. 104.
C. Baeteman and Van Strydonck, M. , Radiocarbon dates on peat from the Holocene coastal deposits in West Belgium, in Quaternary sea-level investigations from Belgium, C. Baeteman Geological Survey of Belgium, 1989, pp. 59-91.

1987

C. Baeteman, Het Geologisch Onderzoek, in De Romeinen langs de Vlaamse kust, H. Thoen Gemeentekrediet, 1987, pp. 16-22.
W. Newman and Baeteman, C. , Holocene Excursion of the Northwest European Geoid., Progress in Oceanography, vol. 18, pp. 287-322, 1987.

1985

C. Baeteman, The origin of De Moeren, in Recent trends in physical geography in Belgium. Liber Amicorum Prof Dr. L. Peeters, M. Van Molle rije Universiteit Brussel, 1985, pp. 31-43.
C. Baeteman, Development of sedimentary environments during the Holocene in the Western coastal plain of Belgium., Eiszeitalter und Gegenwart/Quaternary Science Journal, vol. 35, pp. 23-32, 1985.
C. Baeteman, Late Holocene geology of the Marathon Plain (Greece)., Journal of Coastal Research, vol. 1, pp. 173-185, 1985.

1984

R. Paepe and Baeteman, C. , Centre for Quaternary Stratigraphy and Paleoclimatology - contactgroups National Science Foundation (N.F.W.O.-F.N.R.S.): contributions of the joint-meeting held on 18-19-20 april 1983, vol. 207. Jennerstreet 13, 1000 Brussels: Ministerie van Economische Zaken, Administratie der Mijnen, Geologische Dienst van België, 1984, p. 92.

1983

C. Baeteman, De Holocene sedimenten van de westelijke kustvlakte: een analyse van de Belgische litteratuur, vol. 204. Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Ministerie van Economische Zaken, Administratie der Mijnen, Geologische Dienst van België, 1983, p. 51.
C. Baeteman, Un aperçu de la plaine côtière, in Guides géologiques régionaux, Belgique, F. Robaszynski and Dupuis, C. Masson, 1983, pp. 160-161.

1981

R. Paepe, Baeteman, C. , Mortier, R. , and Vanhoorne, R. , The Marine Pleistocene Sediments in the Flandrian area, Geologie and Mijnbouw/Netherlands Journal of Geoscience, vol. 60, pp. 321-330, 1981.
C. Baeteman, Cleveringa, P. , and Verbruggen, C. , Het paleomilieu rond het Romeins zoutwinningssite van Leffinge. 1981.

1980

C. Baeteman, Geomorphological features in the area of Abu Habbah and Tell ed Der., Tell ed-Der, vol. 3, pp. 15-21, 1980.

1979

C. Baeteman and Verbruggen, J. , A new approach to the evolution of the so-called surface peat in the western coastal plain of Belgium, vol. 1979/11 - N° 167. Geological Survey of Belgium., 1979.
R. Paepe and Baeteman, C. , The Belgian Coastal Plain during the Quaternary, in The Quaternary History of the Baltic, the North Sea and the Irish Sea, R. E. Oele and A. Schüttenhelm, W. Uppsala University, 1979, pp. 143-146.

1978

C. Baeteman, New evidence on the marine Holocene in the Western Belgian Coastal Plain., Bull. Belg. Ver. Geologie, vol. 87, pp. 49-54, 1978.
R. Paepe and Baeteman, C. , The fluvial system between Tell ed-Der and Tell Abû Habbah., Tell ed-Der, vol. 2, pp. 37-56, 1978.
C. Baeteman, L'extension de la Formation d'Herzeele en Belgique, Bull. Ass. fr. étude Quaternaire, vol. 15, pp. 54-56; 141-144, 1978.

1976

R. Paepe, Sommé, J. , Cunat, N. , and Baeteman, C. , Flandrian, a formation or just a name?, Newsletter Stratigraphy, vol. 5, pp. 18-30, 1976.

1974

C. Baeteman, Lambrecht, L. , and Paepe, R. , Autosnelweg Brugge-Calais: boringen en geologisch profiel. Sectie: Veurne-Franse grens, vol. 103. Jennerstraat 13, 1000 Brussel: Ministerie van Economische Zaken, Aardkundige Dienst van België, 1974, p. 64.
C. Baeteman, De huidige kustevolutie tussen Sangatte en Strouanne (N. Frankrijk)., Tijdschrift Belg. Ver. Aardrijkskunde Studies, vol. 43, pp. 61-78, 1974.
C. Baeteman, The Late Sedimentary Environment of the Archeological Site {`}Het Mijnplein', Oostende, Archeologie in Vlaanderen, vol. 4, pp. 199-201.
01/04/2012 to 31/03/2017

Greater Mesopotamia: Reconstruction of its Environment and History

Our aim is to contribute to a comprehensive study of depositional sedimentary environments, their evolution and the human interaction within the region. Regarding the latter topic it is our aim to detect how settlement patterns changed in relation to changing sea-level, shoreline displacements and to changing watercourses.
01/01/2012 to 31/12/2015

BiSpEem

This project aims the reconstruction of climatic and environmental variability during the Eemian period, based on an intercomparison of marine carbonate bivalves from coastal sedimentary cores and independently dated calcite speleothems.
01/01/2002 to 31/12/2006

IUAP Project: The Land of Sumer and Akkad

The main objective of this IUAP- project is to investigate the interaction between the palaeoenvironments and the development of the social, political, and economic institutions of the populations in Mesopotamia in the middle and late Holocene.
01/01/2002 to 31/12/2006

IUAP Project: The Land of Sumer and Akkad

Reconstructing History and Environment of the Mesopotamian Plain.
01/01/2002 to 31/12/2004

EUROSEISMIC: European Marine Seismic Metadata and Information Centre

The principal objective of EUROSEISMIC is to compile a metadatabase of seismic profiles which image the European seabed and sub-seabed and are held by the project partners.
Go to top