Koen Deforce

‎Archaeobotanist
Koen Deforce
Contact
Phone:
+32 (0)2 788 76 65
Key Publications
K. Deforce, Bastiaans, J. , Van Neer, W. , Ervynck, A. , Lentacker, A. , Sergeant, J. , and Crombé, P. , Wood charcoal and seeds as indicators for animal husbandry in a wetland site during the late mesolithic-early neolithic transition period (Swifterbant culture, ca. 4600-4000 B.C.) in NW Belgium, Vegetation History and Archaeobotany, vol. 22, pp. 51-60, 2013.
Professional experiences

01/09/2012 > ongoing: Researcher

Royal Belgian Institute of Natural Sciences

01/08/2001 > ongoing: Researcher

Flanders Heritage Agency

01/10/1999 > 31/07/2001: Researcher

Royal Museum for Central Africa

01/01/1998 > 31/10/1999: Researcher at the Geography Department

Ghent University
Academic training

01/10/2009 > 30/08/2014: PhD in Archaeology

Ghent University

01/10/1994 > 30/09/1997: MSc in Geography

MSc in Geography
Ghent University

2016

A. Chevalier, Court-Picon, M. , Deforce, K. , Goffette, Q. , Pigière, F. , Preiss, S. , and Spagna, P. , Les prélèvements des restes bioarchéologiques: manuel de terrain. SPW, 2016.
E. Meylemans, Yves, P. , Joris, S. , Bastiaens, J. , Crombé, P. , Sofie, D. , Deforce, K. , Rang, E. Du, Anton, E. , Lentacker, A. , Storme, A. , and Van Neer, W. , Archeologische opgraving van een midden- mesolithische tot midden-neolithische vindplaats te {`}Bazel-sluis 5{'} (gemeente Kruibeke, provincie Oost-Vlaanderen). Agentschap Onroerend Erfgoed }, publication\_type = {type, Agentschap Onroerend Erfgoed Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel, 2016.
E. Meylemans, Yves, P. , Joris, S. , Bastiaens, J. , Crombé, P. , Sofie, D. , Deforce, K. , Rang, E. Du, Anton, E. , Lentacker, A. , Storme, A. , and Van Neer, W. , Archeologische opgraving van een midden- mesolithische tot midden-neolithische vindplaats te {`}Bazel-sluis 5' (gemeente Kruibeke, provincie Oost-Vlaanderen). Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap Onroerend Erfgoed Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel, 2016.

2014

E. Meylemans, Jacops, J. , Bogemans, F. , Deforce, K. , Ervynck, A. , Lentacker, A. , Perdaen, Y. , Storme, A. , Van Neer, W. , and Vanmontfort, B. , Archeologisch evaluatieonderzoek van een prehistorische vindplaats (mesolithicum tot vroege bronstijd) in het Sigma- gebied 'Zennegat' (Mechelen, prov. Antwerpen). Brussel: Onroerend Erfgoed, 2014.
E. Meylemans, Perdaen, Y. , Bogemans, F. , De Clercq, W. , Deforce, K. , Ervynck, A. , Lentacker, A. , Storme, A. , and Van Neer, W. , Archeologisch evaluatieonderzoek van een prehistorische en Romeinse vindplaats in het Sigma- gebied 'Wijmeers 2' (gemeente Wichelen,provincie Oost-Vlaanderen). Brussel: Agentschap Onroerend Erfgoed, 2014.

2013

M. Pieters, Baeteman, C. , Bastiaens, J. , Bollen, A. , Clogg, P. , Cooremans, B. , De Bie, M. , De Buyser, F. , Decorte, G. , Deforce, K. , De Groote, A. , Demerre, I. , Demiddele, H. , Ervynck, A. , Gevaert, G. , Goddeeris, T. , Lentacker, A. , Schietecatte, L. , Vandenbruaene, M. , Van Neer, W. , Van Strydonck, M. , Verhaeghe, F. , Vince, A. , Watzeels, S. , and Zeebroek, I. , Het archeologisch onderzoek in Raversijde (Oostende) in de periode 1992-2005. Agentschap Onroerend Erfgoed, 2013.
C. Martens, Mortelmans, J. , Monjardez, M. , Menten, J. , Sonet, G. , and Deforce, K. , Polietes lardarius (Fabricius, 1781) and Polietes meridionalis Peris and Llorente, 1963 in Belgium (Diptera : Muscidae), Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie/Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie, vol. 149, pp. 222 - 232, 2013.
K. Deforce, Bastiaans, J. , Van Neer, W. , Ervynck, A. , Lentacker, A. , Sergeant, J. , and Crombé, P. , Wood charcoal and seeds as indicators for animal husbandry in a wetland site during the late mesolithic-early neolithic transition period (Swifterbant culture, ca. 4600-4000 B.C.) in NW Belgium, Vegetation History and Archaeobotany, vol. 22, pp. 51-60, 2013.
W. Van Neer, Ervynck, A. , Lentacker, A. , Bastiaans, J. , Deforce, K. , Thieren, E. , Sergant, J. , and Crombé, P. , Hunting, gathering, fishing and herding: animal exploitation in sandy Flanders (NW Belgium) during the second half of the 5th millennium BC, Environmental Archaeology, vol. 18, pp. 87-101, 2013.
D. Demey, Vanhoutte, S. , Pieters, M. , Bastiaens, J. , De Clercq, W. , Deforce, K. , Denys, L. , Ervynck, A. , Lentacker, A. , Storme, A. , and Van Neer, W. , Een dijk en een woonplatform uit de Romeinse periode in Stene (Oostende), Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen, vol. 10, pp. 7-70, 2013.

2011

B. Hillewaert, Baeteman, C. , Bastiaans, J. , Deforce, K. , and Ervynck, A. , De ontginning van het landschap, in Op het raakvlak van twee landschappen, B. Hillewaert, Hollevoet, Y. , and Ryckaert, M. Uitgeverij Van De Wiele, Brugge, 2011, pp. 115-117.
B. Hillewaert, Baeteman, C. , Bastiaans, J. , Deforce, K. , and Ervynck, A. , Dynamiek en opnieuw evenwicht in de kusterosie, in Op het raakvlak van twee landschappen, B. Hillewaert, Hollevoet, Y. , and Ryckaert, M. Uitgeverij Van De Wiele, Brugge, 2011, p. 79.
E. Meylemans, Jacops, J. , Bogemans, F. , Deforce, K. , Ervynck, A. , Lentacker, A. , Perdaen, Y. , Storme, A. , Vanmontfort, B. , and Van Neer, W. , Evaluatieonderzoek van een steentijd- en vroege bronstijdsite in Mechelen-Zennegat (Antwerpen, B), Notae Praehistoricae, vol. 31, pp. 239-251, 2011.

2010

M. Berkers, Cooremans, B. , Deforce, K. , Ervynck, A. , Lentacker, A. , Moens, J. , Stoops, G. , and Van Neer, W. , Sint-Baafsplein 8: een laat 12de-eeuwse kuil uitgespit en uitgewerkt, in Sint-Baafsplein 8: een laat 12de-eeuwse kuil uitgespit en uitgewerkt. In: Archeologisch Onderzoek in Gent 2002-2010. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, reeks 1, nr. 4, A. . Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie, 2010, pp. 65-100.

2009

L. Troubleyn, Kinnaer, F. , Ervynck, A. , Beeckmans, L. , Caluwé, D. , Cooremans, B. , De Buyser, F. - X. , Deforce, K. , Desender, K. , Lentacker, A. , Moens, J. , Van Bulck, G. , Van Dijck, M. , Van Neer, W. , and Wouters, W. , Consumption patterns and living conditions inside Het Steen, the late medieval prison of Malines (Mechelen, Belgium)., Journal of Archaeology in the Low Countries, vol. 1, 2009.
S. Vanhoutte, Bastiaens, J. , De Clercq, W. , Deforce, K. , Ervynck, A. , Fret, M. , Haneca, K. , Lentacker, A. , Stieperaere, H. , Van Neer, W. , Cosyns, P. , Degryse, P. , Dhaeze, W. , Dijkman, W. , Lyne, M. , Rogers, P. , van Driel-Murray, C. , Van Heesch, J. , and Wild, J. , De dubbele waterput uit het laat-Romeinse castellum van Oudenburg (prov. West-Vlaanderen): tafonomie, chronologie en interpretatie, Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen, vol. 5, pp. 9-142, 2009.

2008

K. De Groote, Moens, J. , Caluwé, D. , Cooremans, B. , Deforce, K. , Ervynck, A. , Lentacker, A. , and Van Neer, W. , Op zoek naar de oudste middeleeuwse bewoning aan de Grote Markt te Aalst (prov. Oost-Vlaanderen). Het onderzoek van afval- en beerkuilen uit de twaalfde tot de veertiende eeuw, Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen, vol. 4, pp. 135-204, 2008.

2007

K. Deforce, Ervynck, A. , Hillewaert, B. , Huyghe, J. , Lentacker, A. , Van Haaster, H. , and Van Neer, W. , De voorgeschiedenis van het Bourgondisch hof, in Het Prinsenhof in Brugge, H. B. and E., V. Besien Brugge: Uitgeverij Van de Wiele, 2007, pp. 22-39.
K. Deforce, Ervynck, A. , Hillewaert, B. , Huyghe, J. , Lentacker, A. , Van Haaster, H. , and Van Neer, W. , Van adellijke logeergelegenheid tot vijfsterrenhotel, in Het Prinsenhof in Brugge, H. B. and E., V. Besien Brugge: Uitgeverij Van de Wiele, 2007, pp. 94-105.
K. Deforce, Ervynck, A. , Hillewaert, B. , Huyghe, J. , Lentacker, A. , Van Haaster, H. , and Van Neer, W. , De eeuw van de Bourgondiërs, in Het Prinsenhof in Brugge, H. B. and E., V. Besien Brugge: Uitgeverij Van de Wiele, 2007, pp. 66-75.

2006

M. Pieters, Schietecatte, L. , Zeebroek, I. , Baeteman, C. , Bastiaans, J. , Deforce, K. , Jansen, I. , Meylemans, E. , and Van Laecke, J. , The Belgian polders: a test case 2002-2006., in Archaeological Evaluation of Wetlands in Planarch Area of North West Europe, L. Dyson, Heppell, E. , Johson, C. , and Pieters, M. Maidstone, 2006, pp. 39-54.

2005

M. Pieters, Schietecatte, L. , Zeebroek, I. , Caluwé, D. , Cooremans, B. , Deforce, K. , Demerre, I. , Eeckhout, J. , Ervynck, A. , Gevaert, G. , Hollevoet, Y. , Kightly, C. , Tys, D. , Vandenbruaene, M. , Vanhoutte, S. , and Van Neer, W. , Oostende : Stadvernieuwing en Archeologie. Een balans van 10 jaar archeologisch onderzoek van het Oostendse bodemarchief. Brussel: Oostende : Stadvernieuwing en Archeologie, 2005.

2004

K. De Groote, Moens, J. , Caluwé, D. , Cooremans, B. , Deforce, K. , Ervynck, A. , Lentacker, A. , Rijmenants, E. , Van Neer, W. , Vernaeve, W. , and Zeebroek, I. , De Valcke, De Slotele en de Lelye, burgerwoningen op de Grote Markt te Aalst (prov. Oost-Vlaanderen) : onderzoek naar de bewoners, analyse van een vroeg 16de-eeuwse beerputvulling en de evolutie tot stadhuis, Archeologie in Vlaanderen, vol. 8, pp. 281-408, 2004.
C. Goffioul, Chevalier, A. , Deforce, K. , Hanut, F. , Lambermont, S. , and Pigière, F. , La tombe de Wanze : un exemple d'étude pluridisciplinaire., in Catalogue d'exposition « De la Tombe au bûcher », H. F. ( dir.) SPW, pp. 216-227.
01/04/2012 to 30/09/2017

CORES: Comparing regionality and sustainability in Pisidia, Boeotia, Picenum and NW Gaul between Iron and Middle Ages (1,000 BC - AD 1,000)

The aim of the project is to approach the concepts of regionality and sustainability in four ancient regions, Pisidia, Boeotia, Picenum and NW Gaul, from 1000 BC to 1000 AD, through the interdisciplinary study of long-term waves of regional change and development in a comparative framework.
01/01/2005 to 31/12/2014

Archaeosciences applied to sites in Wallonia

Set up of an expert team in archaeosciences dedicated to the interdisciplinary study of sites in Wallonia.The team members assist the archaeologists in the field and, through their lab analyses, assure the reconstruction of the former environment and subsistence practices.The team collaborates to the preparation of publications and exhibits.
Go to top