Derde advies Bruinvisonderzoek. Bruinvisadviescommissie

ACHETEZ VOS TICKETS EN LIGNE

TICKETS !

Derde advies Bruinvisonderzoek. Bruinvisadviescommissie

TitreDerde advies Bruinvisonderzoek. Bruinvisadviescommissie
Type de publicationMiscellaneous
Year of Publication2020
AuteursVan der Meer, J, Eijsackers, H, Haelters, J
Mots-clésmarine ecosystem, marine mammal
Résumé

Na twee eerdere adviezen (Van der Meer et al. 2016, 2019) geeft deze notitie nog een aantal extra aanbevelingen naar aanleiding van het verschijnen van het concept van het aangepaste Nederlandse Bruinvisbeschermingsplan (Siemensma, 2020). Het belangrijkste advies is dat in de prioritering van het onderzoek en de monitoring beter gekeken moet worden naar hoe het onderzoek kan bijdragen aan daadwerkelijk te nemen beschermingsmaatregelen.

Go to top