De grenzen aan een consoliderende behandeling

ACHETEZ VOS TICKETS EN LIGNE

TICKETS !

 

Mesures à suivre lors de votre visite

De grenzen aan een consoliderende behandeling

TitreDe grenzen aan een consoliderende behandeling
Type de publicationBook Chapter
Year of Publication2009
AuteursDe Clercq, H
Book Title3de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 14-15 mei 2009, Gent. Vergane glorie of glorieus verdergaan?
Series TitleGeological Survey of Belgium Professional Paper
Volume305
Pagination129 - 136
PublisherKoninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst
VilleJennerstraat 13, 1000 Brussel
ISBN Number0378-0902
Mots-clésconsolidation, ethylsilicate, limits, stone, weathering
Résumé

Nederlands

Steenachtige materialen blootgesteld aan klimatologische omstandighedenworden gekenmerkt door verweringsprocessen waarbij verlies van cohesie optreedt. Een conserverende behandeling bestaat erin de aangetaste oppervlaktematerie te behandelen met een verstevigend middel. In België worden hiervoor voornamelijk producten op basis van ethylsilicaat gebruikt die veelvuldig hun efficiëntie hebben bewezen. Maar toch zijn grenzen aaneen dergelijke behandeling die verband houden met de aanwezigheid van bepaalde kleiachtige materialen, de diepte van verwering, het afstoten van oppervlakteschilfers en/of de korrelgrootte van de samenstellende mineralen van natuursteen. In deze paper wordt elk van deze fenomenen aan de hand van een typerende case study uiteengezet.

 

English

Limits to consolidation of weathered stoneStone like materials exposed to natural weathering suffer from weathering processes leading to a loss of cohesion. A conservation treatment consists of the application of consolidants on superficially degraded materials. InBelgium, mostly products based on ethylsilicate are used for such purposes and which have widely proven their efficiency. Unfortunately, such applications have their limits related to the presence of certain clays, the alteration depth, the detachment of a thin surface layer and/or the size of constituting grains of the stone. In this paper, each of these phenomena is explained by means of a typical case study.

Go to top