Een nieuwe versie technische fiches voor natuursteen

ACHETEZ VOS TICKETS EN LIGNE

TICKETS !

 

Mesures à suivre lors de votre visite

Een nieuwe versie technische fiches voor natuursteen

TitreEen nieuwe versie technische fiches voor natuursteen
Type de publicationBook Chapter
Year of Publication2009
AuteursBams, V, De Barquin, F, Nicaise, D
Book Title3de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 14-15 mei 2009, Gent. Vergane glorie of glorieus verdergaan?
Series TitleGeological Survey of Belgium Professional Paper
Volume305
Pagination137 - 144
PublisherKoninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst
VilleJennerstraat 13, 1000 Brussel
ISBN Number0378-0902
Mots-clésBelgium, database, technical note
Résumé

Nederlands

In juni 2006 kwam de eerste interactieve technische voorlichting van hetWTCB on-line. Deze TV 228 “Natuursteen” werd opgesteld door een werkgroep bestaande uit de federaties van de sector en in samenwerking met het Technisch Comité “Steen & Marmer”, uitgewerkt als herziening van de TV 205 “Natuursteen” die dateert van 1997. Sinds de publicatie van de TV 205 zijn er immers belangrijke evoluties in de natuursteensector opgetreden. Door de verschijning van nieuwe Europese proef- en productnormen voor natuursteen en het toenemende gebruik van geïmporteerde natuursteensoorten, waarvan de eigenschappen nauwelijks gekend zijn in de Belgische bouwsector, waren de oude TV 205 en de erin opgenomen technische fiches immers toe aan een update. De TV 228 is opgebouwd rond een database van technische fiches van de natuursteensoorten die het meest in België gebruikt worden. Deze fiches bevatten telkens algemene informatie over de steensoort, een macroscopische en microscopische beschrijving,technische karakteristieken en enkele aandachtspunten. Verder bevat de TV ook een hoofdstuk met uitleg over de bestaande proeven en criteria, een hoofdstuk dat de verschillende steensoorten beschrijft en een hoofdstuk over de afwerking en behouwingen van natuursteen. Deze TV 228 tracht een referentiedocument te zijn voor natuursteen om de gebruiker te helpen in zijn keuze en een leidraad te zijn doorheen de technische eigenschappen en benamingen.

 

English

New Technical filing cards for natural stoneIn June 2006, the first interactive technical note of BBRI came on-line. This NT 228 “Natural stone”; was prepared by a working group consisting of the federations of the sector and in cooperation with the Technical Committee“Stone & Marbles”, a review of the TV 205 “Natural stone”, which dates from 1997 was developed. Since the publication of the TV 205, there are significant changes occurred in the natural stone industry. Due to the appearance of new European test and product standards for natural stoneand the increasing use of imported stone in which the properties are barely known in the Belgian construction industry, the old TV 205 and his technical filing cards needed an update. The TV 228 is built around a database of technical filing cards of stones that are mostly used in Belgium. These cards contain general information about the stone, a macroscopic and microscopic description, technical characteristics and some attention points. It also includes a chapter explaining the tests and criteria, a chapter that describes the different types of stone and a chapter on finishing and hew of stone. This TV 228 seeks to be a reference document for stone for the user in order to help in his choice and to be a guide through the technical features and names.

Go to top