Conservering van witte steen: verbetering of verspilde moeite? De beleving van interventies in Vlaanderen en Nederland

ACHETEZ VOS TICKETS EN LIGNE

TICKETS !

 

Mesures à suivre lors de votre visite

Conservering van witte steen: verbetering of verspilde moeite? De beleving van interventies in Vlaanderen en Nederland

TitreConservering van witte steen: verbetering of verspilde moeite? De beleving van interventies in Vlaanderen en Nederland
Type de publicationBook Chapter
Year of Publication2014
Auteurs, De Kock, T, Nijland, TG, Van Hees, RPJ, Van Hees, RPJ
Book Title5de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 15-16.5.2014, Brussel. Betekenisvol gebruik van natuursteen
Series TitleGeological Survey of Belgium Professional Paper
Volume316
Pagination005 - 014
PublisherKoninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Belgische Geologische Dienst
VilleJennerstraat 13, 1000 Brussel
ISBN Number0378-0902
Mots-cléscleaning, conservation, decision process, perception, restoration, stone repair, White stone
Résumé

Nederlands

Het vervangen en herstellen van natuursteen bij restauratie leidt vaak tot intensieve discussies tussen betrokkenen. Naast de kosten van vervanging zijn behoud van authenticiteit, duurzaamheid en compatibiliteit enkele van de thema’s die dan aan de orde komen. Na de interventie rijst de vraag: is het resultaat bevredigend? Daar kan zowel door de ogen van professionals als door die van leken naar worden gekeken. Dit artikel beoogt een bijdrage te leveren aan de discussie door in te gaan op de beleving van uitgevoerde restauraties.In het kader van de 5de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag werd aan de hand van een foto-enquête, waarin zowel aangetaste natuursteen als reparaties werden getoond, gekeken naar verschillen en overeenkomsten in beleving van de getoonde situaties, tussen groepen specialisten en niet-specialisten uit zowel Vlaanderen als Nederland. Hierbij stond witte (zandige) kalksteen centraal.

De resultaten van dit onderzoek kunnen worden aangewend om te komen tot criteria, met betrekking tot de conservering van witte natuursteen.

 

English

Conservation of ‘white stone’: improvement or lost effort? The perception of stone conservation actions in Flanders and the Nederlands

Replacement and repair of natural stone leads to intensive discussions among people involved in restoration. Preservation of the authenticity and compatibility are, besides the costs of replacement, some of the recurrent themes. After intervention the question can be raised whether the results are satisfactory or not. Those results can be viewed either from the perspective of the professional or the layman. This study aims to contribute to the discussion by focussing on the perception of executed conservations.

In the framework of the 5th Flemish-Dutch day on natural stone, an illustrated questionnaire was used to investigate the differences and similarities in the perception of the situations shown, between groups of specialists and non-specialists from both Flanders and The Netherlands.

The outcome of this study can be used to come to criteria on conservation of white (sandy) limestone.

Go to top