RBINS biblio

ACHETEZ VOS TICKETS EN LIGNE

TICKETS !

 

Mesures à suivre lors de votre visite

De oostrand van het Massief van Brabant met beschrijving van de geologische verkenningsboring te Martenslinde

TitreDe oostrand van het Massief van Brabant met beschrijving van de geologische verkenningsboring te Martenslinde
Type de publicationBook
Year of Publication1992
AuteursDusar, M, Langenaeker, V
Series TitleGeological Survey of Belgium Professional Paper
Volume255
Number of Pages22
PublisherMinisterie van Economische Zaken, Belgische Geologische Dienst
VilleJennerstraat 13, 1000 Brussel
ISBN Number0378-0902
Mots-clésBrabant Massif, Campine, geophysical interpretation, transversal faults
Résumé

Nederlands

Enkele oudere verkenningsboringen en recent geofysisch onderzoek in het oostelijk deel van het Massief van Brabant, gelegen in het zuidoosten van de Belgische provincie Limburg, laten toe de structurele relatie tussen het Massief van Brabant en het Kempens Bekken te preciseren. Het oostelijk segment van het Massief van Brabant wordt begrensd door een systeem van transversaal breuken, bekend als het Lineament van Donderslag en de Paille bordière. De opwelving van Visé-Puth in het zuiden van Nederlands Limburg zou de voortzetting zijn van deze Paille bordière, oorspronkelijk beschreven door Legrand. Het verband tussen de Demerbreuken, die vastgesteld zijn in het Tertiair, en het variscisch breuksysteem van de Kempen kon aangetoond worden. De geologische kartering van het Massief van Brabant in het gebied van Bilzen kan niet weerhouden worden. De magnetische anomalie van Bilzen heeft een complexe oorsprong, waarvoor de beste vergelijkingspunten liggen in het gebied van Krefeld-Erkelenz ten noorden van de Slenk van Roermond.

 

English

Two older geological reconnaissance bareholes and recent geophysical investigations in northeast Belgium, located on the eastern part of the Brabant Massif contribute to a further precision of the structural relationship between the Brabant Massif and the Campine Basin. Two transversal faults known as the Donderslag Lineament and the Paille bordière form the boundaries of the eastem block of the Brabant Massif, hence described as the Bilzen block. The Visé-Puth uplift in the southeastern part of the Netherlands is considered as the continuation of the Paille bordière, originally described by Legrand. The relationship between the Tertiary Demer Paults and the variscan fault system of the Campine can be demonstrated. Nevertheless the geological hypotheses inferred for constructing the existing geological map of the Brabant Massif in the studied area are no longer valid. The Bilzen magnetic anomaly probably bas a complex origin and should be compared to structures in the Krefeld-Erkelenz region to the north of the Rur Valley Graben.

URLhttp://biblio.naturalsciences.be/library-1/rbins-staff-publications/pdfs/PP_1992_5_255.pdf
Go to top