Vacatures


Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen zoekt een Technisch Assistent voor Analyse en Onderzoek (m/v/x) binnen het Laboratorium ECOCHEM voor een contract van bepaalde duur van 1/4/2019 – 31/3/2020 (maximaal 3 maanden uit te stellen) voor een eerste werkervaring

 

Context

OD Natuur Laboratorium ECOCHEM, 3de en 23ste Linieregimentsplein, Oostende.

Taken

Voorbereiden van campagnes voor staalname op zee:

 • Klaarmaken van materiaal
 • Voorbereiden van filters voor gebruik aan boord

Deelnemen aan staalname op zee (tot één week op zee, tot 12 campagnes per jaar) met bewerken van de ruwe stalen tot handelbare deelstalen, bewaring en verzekeren van goede transportomstandigheden, metingen van boordparameters.

Uitvoeren van staalvoorbereiding voor organische en anorganische analyses:

 • Zeven van sediment met behulp van een doorstroomcentrifuge voor het bepalen van de fractie
 • Vriesdrogen van sediment en biologische stalen
 • Homogeniseren van stalen (kogelmolen, verpulveren, manueel)

Uitvoeren van anorganische analyses:

 • Bepalen van SPM, droge-stofgehalte
 • Bepalen van saliniteit met een salinometer

Bereiden van stalen voor internationale ringtesten.

Meewerken in een  ISO17025 kwaliteitssysteem en daar bijdragen via diverse ondersteunende en assisterende taken.

Diploma

Diploma : Hoger secundair onderwijs met technische oriëntatie, bij voorkeur richting chemie. 

Technische competenties

In staat zijn om op zelfstandige basis voorbereidende en analytische taken uit te voeren in het laboratorium en precieze en nauwkeurige resultaten te waarborgen, tests zoals voorgeschreven door het protocol uit te voeren, het werk methodisch te plannen, alle maatregelen te nemen die de kwaliteit van de analyses dienen te borgen, deze te verifiëren en registreren zoals voorzien in het kwaliteitshandboek. Voor staalname aan boord van een onderzoeksschip moet vooraf worden geverifieerd of alle benodigde materiaal klaar is voor inscheping, aan boord alles correct worden opgesteld, de geldende regels worden gerespecteerd en voor elke staalname tijdig klaarstaan en het ruwe staal onverwijld verwerken, ook als dat buiten de normale werkuren valt.

Generieke competenties

In staat zijn in team te functioneren en aan de eisen van een kwaliteitssysteem te voldoen, bereid zijn in te springen voor collega’s wanneer de dienst daarom verzoekt, loyaal meewerken om de opgelegde deadlines te respecteren, eerlijk zijn in het rapporteren van data, het hoofd van het laboratorium inlichten indien meer of beter kan worden gewerkt.

Pluspunten zijn

Een sterke affiniteit met het milieu, en het marien milieu in het bijzonder, een gezonde werklust, zin voor initiatief, en enthousiasme voor staalname op zee, soms onder moeilijke omstandigheden. De persoon moet snel zelfstandig kunnen werken en een uitgebreid takenpakket kunnen waarnemen, waardoor efficiënt plannen noodzakelijk is.

Wij bieden

 • Contract van bepaalde duur voor de looptijd van één jaar als Technisch Assistent (niveau C), bij voorkeur startend op 1/4/2019. De aanvang van het contract is maximaal drie maanden uit te stellen. Er is een verlenging van minstens één jaar mogelijk.
 • Verloning volgens het wettelijke barema C1.
 • Gratis openbaar vervoer tussen de woonplaats en het Laboratorium.

Bij staalname op zee is geen compensatie voor de extra gepresteerde uren voorzien, wel wordt een redelijke forfaitaire onkostenvergoeding aangeboden.

 

Solliciteren

Stuur je motivering en CV, voor 27 februari 2019 naar :

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

T.a.v. Koen Parmentier

Vautierstraat 29

1000 Brussel

of, bij voorkeur, elektronisch naar alle onderstaande adressen: kparmentier@naturalsciences.be  -  mknockaert@naturalsciences.be

De gesprekken zullen plaatsvinden bij ECOCHEM  te Oostende, op 28 februari en 1 maart.


Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN, België) werft een doctoraatstudent M/V/X) aan. De doctoraatstudent zal onderzoek verrichten in het kader van het project “Onderzoek naar de bescherming van het marine milieu bij het installeren van windmolens – zones Habitatrichtlijn, 2019-2023), dat wordt gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Context

Bij de herziening van het Belgisch Marien Ruimtelijk Plan (herziene versie: 2020-2026) werden twee nieuwe concessiezones voor hernieuwbare energie-installaties aangeduid, om het aandeel aan hernieuwbare energie te verhogen. Deze concessiegebieden liggen deels in, of grenzen aan, het Natura 2000 gebied ‘Vlaamse Banken’. De ontwikkeling van windmolenparken kan een risico inhouden voor de natuurwaarde binnen dat Natura 20000 gebied. Deze structuren kunnen echter ook meerwaarde bieden, in de vorm van habitatherstel en -creatie. De doelstelling van dit project is om te onderzoeken wat de negatieve en positieve gevolgen kunnen zijn voor het natuurlijk milieu van de ‘Vlaamse Banken’, met als uiteindelijke bedoeling om advies te verlenen aangaande de mitigatie van negatieve effecten en het versterken van positieve effecten.

Taken

De doctoraatstudent zal zich richten op onderzoek naar de positieve en negatieve gevolgen van de installatie van winmolenparken op de fauna van natuurlijke grindbedden en artificiële harde substraten (vb. erosiebeschermingslagen, turbines). Het onderzoek richt zich op (1) de gevoeligheid van de grindbedfauna voor verstoring die veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van windmolens ; (2) het nagaan van het effect van habitatcomplexiteit op de kolonisatiepatronen en ontwikkeling van de gemeenschappen die voorkomen op artificiële harde substraten en (3) de relatie tussen enerzijds de structurele en functionele biodiversiteit van de gemeenschappen van artificiële harde substraten en anderzijds de combinatie van menselijke activiteit en de heersende omgevingsvariabelen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd via een combinatie van labo- en veldexperimenten en statistische modellering.De doctoraatstudent zal te werk worden gesteld door KBIN, maar zal het onderzoek deels uitvoeren aan de Onderzoeksgroep Mariene Biologie van de Universiteit Gent.

Diploma

Master in de Wetenschappen of Bio-ingenieurswetenschappen (op het gebied van Biologie, Biochemie, Oceanografie) of gelijkwaardig.
 • Sterke interesse in multidisciplinair onderzoek met betrekking tot mariene ecologie ;
 • Open houding, bereidheid tot samenwerking ;
 • Bereid om initiatief te nemen, maar ook om nauw samen te werken met andere teamleden ;
 • Bereid om deel te nemen aan meerdaagse staalnamecampagnes op zee ;
 • Bereid om deel te nemen aan (inter)nationale congressen en symposia.

Technische competenties

 • Kennis van statistische verwerking van gegevens ;
 • Een goede kennis van R is een pluspunt.

Generieke competenties

 • Uitstekende organisatorische, communicatieve en sociale vaardigheden ;
 • In staat om eigen werk te plannen, te organiseren en deadlines te halen ;
 • Voldoende inzicht in het analyseren en interpreteren van data.

Pluspunten zijn

 • Goede kennis van het Engels (schrijven en spreken).

Wij bieden

 • Een voltijdse betrekking als PhD-student gedurende 2 jaan het KBIN, met een realistische kans op verlenging voor 2 jaar ;
 • Een dynamische, uitdagende, afwisselende en stimulerende onderzoeksomgeving ;
 • Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of fiets vergoeding.

Solliciteren

Bij interesse, gelieve je CV met begeleidende brief, en kopies van je master diploma, met als referentie “OWF-HD” voor 25 februari 2019 te versturen naar Mevr. Yolande Maes (ymaes@naturalsciences.be).Voor meer informatie:Interviews van ge-preselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 20 maart 2019.
 • Enkel kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de voorziene termijn ontvangen worden, zullen in overweging genomen worden.
Go to top