Vacatures

Geïnteresseerd in een job in het museum? Hier vind je onze huidige vacatures.

Context

De Operationele Directie Publiek (OPD) van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is verantwoordelijk voor de verspreiding van de kennis van het Instituut en in het bijzonder van alle activiteiten die in het Museum voor Natuurwetenschappen plaatsvinden.

De OPD omvat de Bezoekersdienst, de Communicatiedienst, de Educatieve dienst, de dienst Tentoonstellingen, de Dienst Events en Partnerships en de MuseumShop.

De dienst Tentoonstellingen heeft als opdracht:

 • tijdelijke en permanente tentoonstellingen te ontwerpen en te bouwen;
 • de tentoonstellingen te onderhouden;
 • de publiek toegankelijke ruimtes in te richten;
 • te voldoen aan de vragen van de andere diensten van de instelling op gebied van grafiek en multimedia.

In de dagelijkse werking van de dienst Tentoonstellingen onderscheiden we twee pijlers:  

 • Inhoud (3 museologen), die tentoonstellingsprojecten uitwerkt en coördineert;  
 • Design (1 scenograaf, 5 grafici, 3 multimediaontwerpers, 1 tekenaar, 1 modelbouwer en 4 technici), die 2D- en 3D-elementen creëert en de bouw van tentoonstellingen in goede banen leidt. 

Je maakt deel uit van het pijler ‘design’ en je rapporteert aan het hoofd van de dienst Tentoonstellingen. 

Taken

Als Projectleider Architectuur binnen de dienst Tentoonstellingen:

ben je verantwoordelijk voor de inrichting van de publiek toegankelijke ruimtes :

 • gaat je na wat de behoeften zijn;
 • stel je aanbestedingsdossiers op;
 • volg je de uitvoering van deze projecten op;
 • ben je tussenpersoon tussen de interne diensten van het Museum en de Regie der Gebouwen.

zie je er op toe dat de permanente tentoonstellingen in orde zijn :

 • werk je een budget en een planning uit voor het nazicht en het onderhoud van de permanente tentoonstellingen;
 • coördineer je de onderhouds- en herstelwerkzaamheden in de zalen.

ben je medeverantwoordelijke voor de pijler ‘design’:

 • deel je de hiërarchische verantwoordelijkheid voor het team ‘design’ met de scenograaf;
 • verdeel je het werk over het team (taakplanning);
 • volg je op of de toegewezen taken goed worden uitgevoerd;
 • motiveer en evalueer je de leden van je team.

Diploma

 • Niveau A / Master in de architectuur of in de interieurarchitectuur  
 • Drie jaar ervaring in de planning en de opvolging van architectuurprojecten
 • Eén jaar ervaring in het teambeheer

Technische competenties

 • Je beheerst de programma’s van Adobe Suite, Office, SketchUp, Autocad.
 • U kent de huidige regelgeving betreffende overheidsopdrachten

Generieke competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens en trekt de juiste conclusies.
 • Je onderneemt gerichte acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je erkent de kwaliteiten van je medewerkers, stimuleert hen om initiatieven te nemen door hen verantwoordelijkheden te geven.
 • Je creëert en verbetert de teamgeest door je meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot het oplossen van conflicten tussen collega's.
 • Je ondersteunt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, biedt hen een persoonlijke service en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je bent betrokken en toont de bereidheid en ambitie om resultaten te verkrijgen en verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van de ondernomen acties.

Pluspunten zijn

 • Je hebt ervaring binnen een museale context.
 • Kennis van Frans is wenselijk, je werkt in een tweetalige omgeving.
 • Kennis van Engels is een pluspunt.

Wij bieden

Voltijdse betrekking  

Contractueel statuut, in de wetenschappelijke loopbaan, eerst contract van bepaalde duur van 6 maanden, daarna contract van onbepaalde duur, niveau SW1
De functie wordt uitgeoefend op de dienst Tentoonstellingen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Vautierstraat 29, 1000 Brussel).
Je kan je verplaatsingskosten terugbetaald krijgen indien je met het openbaar vervoer naar het werk komt. Op het KBIN wordt met variabele werktijden gewerkt.

Solliciteren

Je sollicitatie omvat:

 • een volledig en eerlijk cv, met onder andere een gedetailleerde beschrijving en de referenties van je voor de functie relevante beroepservaringen, alsook kopieën van je diploma’s;
 • een schriftelijke motivering;
 • een lijst met voor de functie relevante projecten en een portfolio.

Je kandidatuurstelling moet vóór 3 april 2020 per e-mail verstuurd worden naar Anne Desmettre: adesmettre@naturalsciences.be

De kandidaten die geselecteerd worden op basis van hun schriftelijke kandidatuurstelling, zullen per e-mail worden uitgenodigd voor een interview, dat zal plaatsvinden in de week van 20 april en een case study zal omvatten.

Go to top