Vacatures


Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is op zoek naar een klusjesman of -vrouw (contract eerste werkervaring – jonger dan 26 jaar (m/v/x) om de technische ploeg te versterken.

Taken

 • U verricht schoonmaakwerkzaamheden in de zalen en de kantoren van het Museum:
 • De kantoren, lokalen, gangen, sanitaire installaties, meubels en vergaderzalen schoonmaken en afstoffen.
 • De lokalen schoonmaken met geschikte onderhoudsproducten.
 • Onderhoudsproducten verstandig gebruiken.
 • Vuilnisbakken in de lokalen leegmaken.
 • Afval sorteren volgens de op dit gebied geldende wettelijke normen.
 • Afval verzamelen in de hiervoor voorziene containers.
 • Elke dag de sanitaire instellingen schoonmaken en zorgen voor voldoende hygiënische producten (wc-papier, zeep …).
 • U verricht verhuiswerkzaamheden:
 • Klein meubelschilderwerk uitvoeren.
 • Helpen bij verhuizingen en bij het opstellen en afbreken van tentoonstellingen.
 • Meehelpen om het gebouw en de opslagruimtes in orde te houden.
 • U springt in bij de permanentie bij de kassa van de personeelskantine.
 • U onderhoudt de tuin en het parkeerterrein.
 • U zorgt voor de bevoorrading en het bijhouden van hygiënische middelen en onderhoudsproducten:
 • Het economaat de nodige inlichtingen verschaffen, zodat het een regelmatige inventaris kan bijhouden van de benodigdheden en schoonmaakproducten.
 • Een formulier invullen om bij het economaat benodigdheden en producten te bestellen.
 • Het gebruikte materiaal opbergen.
 • U neemt allerlei maatregelen in het raam van de ISO- en de EMAS-certificering.
 • U voert eenvoudige administratieve taken uit.
 • U brengt verslag uit bij uw teamhoofd.

Diploma

 • Geen enkel diploma is vereist.

Technische competenties

U heeft een basiskennis van verschillende onderhoudsproducten en het gebruik ervan.

 • U heeft een basiskennis over veiligheid. 

Generieke competenties

U structureert uw werk door prioriteiten te stellen en door talrijke taken op een systematische wijze af te werken.

 • U zorgt voor ploeggeest en verbetert die, door uw meningen en uw ideeën te delen en door conflicten tussen collega’s te helpen oplossen. 
 • U zet zich volledige in u toont wil en ambitie om tot resultaten te komen. U neemt de verantwoordelijkheid voor de door u genomen acties.
 • U plant en stuurt uw eigen ontwikkeling actief volgens uw mogelijkheden, interesses en ambities.
 • U toont respect voor anderen, hun ideeën en hun opvattingen. U aanvaardt procedures en instructies.

Pluspunten zijn

Daar u in een tweetalige omgeving werkt, is een goede kennis van de andere landstaal een extra troef.

Wij bieden

Voltijds contract Startbaanovereenkomst voor één jaar (werkrooster van 07.00 tot 15.06 uur)

 • Brutosalaris: € 1,813 / maand
 • Gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)

Solliciteren

Stuur vóór 27 augustus 2018 een e-mail met uw motivatie en uw cv naar veronique.ghenne@naturalsciences.be met als onderwerp ‘sollicitatie STTD’.

De geselecteerde kandidaten worden per e-mail uitgenodigd voor een gesprek in het begin van september 2018.

Had u graag meer informatie over deze betrekking?

Kristel CLAES – verantwoordelijke technische dienst: 02/627.45.34 


De Operationele Directie Natuurlijk Milieu (OD Natuur), een directie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), werft aan in het kader van het protocolakkoord voor het ontwerp en de bouw van een oceanografisch onderzoeksschip (NewRV) tussen de Minister van Landsverdediging en de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid  die zal instaan als scheepsmanager voor de opvolging van het ontwerp en de bouw van een nieuw multidisciplinair onderzoeksschip. Je bent het aanspreekpunt in eerste lijn tussen de scheepswerf en de aanbestedende overheid v.w.b. de uitvoering van het contract in zijn technische aspecten conform het bestek (zie: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=274774). Je bent belast met de controle op de werf over de goede uitvoering van de werken volgens de technische en logistieke bijlagen van het bestek en conform de vastgelegde planning. De opvolging op de scheepswerf zal gebeuren in samenwerking met een andere collega van KBIN-OD Natuur en een collega van Defensie.

Diploma

 • De kandidaten bezitten een master diploma in mariene ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig.

Technische competenties

 • Je beschikt over een uitgebreide kennis voor wat betreft de technische werking van schepen en scheepsinfrastructuur (mechanisch, elektrisch, elektronische, hydraulisch, etc.);
 • Je hebt ervaring met de nieuwbouw van schepen.

Generieke competenties

 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties;
 • Je bent mobiel en enthousiast voor veelvuldige verplaatsingen en onregelmatige uren.

Pluspunten zijn

 • Goede kennis Engels is vereist, kennis Frans en/of Spaans een pluspunt.

Wij bieden

De medewerk(st)er zal tewerk gesteld worden als “expat” op de scheepswerf ‘Freire Shipyard’ te Vigo, Spanje, onder leiding van de KBIN-OD Natuur Meetdienst Oostende (MDO). Het brutosalaris is vastgelegd volgens de barema’s van wetenschappelijk personeel van de federale overheid (KB van 02/06/2010). De vergoedingen als expat zijn vastgelegd volgens de barema’s van Buitenlandse Zaken. De arbeidsovereenkomst is van bepaalde duur (28 maand) en kan mogelijks na de oplevering van het schip verlengd worden.

Solliciteren

De kandidaturen, vergezeld van een motivatiebrief, een curriculum vitae en een kopie van het diploma, dienen per e-mail verstuurd te worden aan Lieven Naudts (Lieven.Naudts@naturalsciences.be) vóór 31 augustus 2018 (sluitingsdatum). Een onderhoud met de voorgeselecteerde kandidaten zal kort daarna plaatshebben en de werkovereenkomst zal zo vlug mogelijk aanvangen.

Nog vragen? Contacteer Lieven Naudts (email: Lieven.Naudts@naturalsciences.be, tel: +32 (0)59 24 20 58).

Kijk op http://odnature.naturalsciences.be/belgica voor algemene informatie over de NewRV, activiteiten van de huidige RV Belgica en KBIN-OD Natuur Meetdienst.


De Operationele Directie Natuurlijk Milieu (OD Natuur), een directie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), werft aan in het kader van het protocolakkoord voor het ontwerp en de bouw van een oceanografisch onderzoeksschip (NewRV) tussen de Minister van Landsverdediging en de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid een ingenieur wetenschappelijke instrumentatie (m/v/x) die zal instaan voor de opvolging van het ontwerp en de bouw van een nieuw multidisciplinair onderzoeksschip, meer precies de installatie van de wetenschappelijke instrumentatie. Je bent het aanspreekpunt in eerste lijn tussen de scheepswerf en de aanbestedende overheid v.w.b. de uitvoering van het contract m.b.t. de wetenschappelijke instrumentatie conform het bestek en je bent belast met de controle op de werf over de goede uitvoering van de werken volgens de technische en logistieke bijlagen m.b.t. de wetenschappelijke instrumentatie van het bestek (zie: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=274774). De opvolging op de scheepswerf zal gebeuren in samenwerking met een andere collega van KBIN-OD Natuur en een collega van Defensie.

Diploma

 • De kandidaten bezitten een diploma van industrieel ingenieur/master in de industriële wetenschappen of gelijkwaardig.

Technische competenties

 • Je beschikt over een goede kennis van en hebt ervaring met de installatie en werking van akoestische en niet-akoestische meetapparatuur (meettechnieken, kalibratie van instrumenten, dataregistratie en -verwerking);
 • Je beschikt over een goede kennis van chemie, elektronica en/of elektromechanica;
 • Je beschikt over kennis van fysische parameters.

Generieke competenties

 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties;
 • Je bent mobiel en enthousiast voor veelvuldige verplaatsingen en onregelmatige uren.

Pluspunten zijn

 • Goede kennis Engels is vereist, kennis Frans en/of Spaans een pluspunt.

Wij bieden

De medewerk(st)er zal tewerk gesteld worden als “expat” op de scheepswerf ‘Freire Shipyard’ te Vigo, Spanje, onder leiding van de KBIN-OD Natuur Meetdienst Oostende (MDO). Het brutosalaris is vastgelegd volgens de barema’s van wetenschappelijk personeel van de federale overheid (KB van 02/06/2010). De vergoedingen als expat zijn vastgelegd volgens de barema’s van Buitenlandse Zaken. De arbeidsovereenkomst is van bepaalde duur (28 maand) en kan mogelijks na de oplevering van het schip verlengd worden.

Solliciteren

De kandidaturen, vergezeld van een motivatiebrief, een curriculum vitae en een kopie van het diploma, dienen per e-mail verstuurd te worden aan Lieven Naudts (Lieven.Naudts@naturalsciences.be) vóór 31 augustus 2018 (sluitingsdatum). Een onderhoud met de voorgeselecteerde kandidaten zal kort daarna plaatshebben en de werkovereenkomst zal zo vlug mogelijk aanvangen. Nog vragen? Contacteer Lieven Naudts (email: Lieven.Naudts@naturalsciences.be, tel: +32 (0)59 24 20 58).Kijk op http://odnature.naturalsciences.be/belgica voor algemene informatie over de NewRV, activiteiten van de huidige RV Belgica en KBIN-OD Natuur Meetdienst. 

Leer de job van een medewerker systeembeheer en/of helpdesk door te doen.  Is informatica je passie? Ben je leergierig en initiatief nemend? Kom je goed overeen met mensen? Ga je in de zomer van 2018 afstuderen in een informatica-gerelateerde technische studierichting? Vier keer ja = dit is wellicht een ideale eerste job voor je. Geen ervaring vereist, wel een diploma secundair onderwijs (tegen begin van het contract) en een leeftijd jonger dan 26. 

Taken

Als lid van het team Systems & Helpdesk neem je actief deel in het algemene werking van de helpdesk en het dagelijkse beheer van de servers en van het netwerk. Je werkt het eerste halfjaar samen met een meer ervaren collega en leert om zelfstandig helpdesktickets op te lossen en kwaliteitsvolle klantendienst aan de gebruikers te geven. 

Je levert klantendienst voornamelijk aan Nederlandstalige gebruikers, maar je komt ook regelmatig in contact met Franstalige en Engelstalige gebruikers. Na het vertonen van voldoende kennis en zelfstandigheid, word je een volwaardig lid van het team en begin je zelfstandig grotere en complexere taken uit te voeren.

Diploma

Diploma Nederlandstalige hogere secundair onderwijs in een informatica-gerelateerde studierichting (in te leveren vóór het ondertekenen van het contract). Voorbeelden van in aanmerking komende studierichtingen: Netwerken, IT, Industriële informatica, Informaticabeheer, Elektromechanica, Techniek – Wetenschappen,  Wetenschappen – wiskunde.

Technische competenties

 • Gemiddelde of hogere kennis van Windows-PCs en Windows-netwerken

 • Gemiddelde of hogere kennis van de meest voorkomende Microsoft Office 365/2016 toepassingen

 • Gemiddelde of hogere kennis van typische pc-hardware

Generieke competenties

 • Leergierig

 • Initiatief nemend

 • Komt goed overeen met mensen

Pluspunten zijn

 • Kennis van Mac OS bestuurssysteem

 • Kennis van Linux bestuurssystemen

 • Kennis van het Engels en/of het Frans

 • Kennis van scripting/programmatie

Wij bieden

 • We bieden je een voltijdse tewerkstelling, contract van een jaar, met optie verlenging, een marktconform salaris volgens de federale weddeschaal NC1 en gratis abonnement openbaar vervoer tussen je woon- en werkplaats.
 • Je komt terecht in een drietalige informaticadienst, waar de dagelijkse werktaal voornamelijk het Engels is. Je werkplaats bevindt zich vlakbij het station Brussel-Luxemburg. Je werkt voltijds (38u/week) met flexibele uren. Het contract start zo snel mogelijk (oktobrer 2018).

Solliciteren

Stuur je CV & Motivatie door aan jo.vanattenhoven@naturalsciences.be ten laatste op 31 augustus 2018 om 12u00.

De eerste gesprekken gaan door op 5 en 6 september.

 

Go to top