Vacatures

Geïnteresseerd in een job in het museum? Hier vind je onze huidige vacatures.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN, België) werft een doctoraatstudent M/V/X) aan. De doctoraatstudent zal onderzoek verrichten in het kader van het project PERSUADE (ExPERimental approaches towards Future Sustainable Use of North Sea Artificial HarD SubstratEs, 2017-2021 ), dat wordt gefincierd door het Federaal Wetenschapsbeleid.

Context

In de toekomst zullen kustecosystemen geconfronteerd worden met verschillende vormen van druk die voortvloeien uit lokale menselijke activiteiten en veranderingen die gebeuren op globale schaal. De installatie van windmolenparken op zee is momenteel een belangrijke menselijke activeit in de kustzones van de Noordzee, met als gevolg de introductie van grote oppervlaktes aan artificieel hard substraat (AHS) in een omgeving die van nature zandig is. Deze AHS worden snel gekoloniseerd door gespecialiseerde fauna, met inbegrip van niet-inheemse soorten. Dit kan enerzijds leiden tot lokale wijzigingen in de structuur van het voedselweb en anderzijds tot veranderingen in de stikstofhuishouding. Dit laatste kan gevolgen hebben voor de uitwisseling van broeikasgassen tussen de zee en de atmosfeer. Daarenboven is de ruimte op zee beperkt, en meervoudig ruimtegebruik op zee kan voordelen bieden. In het België is het toegestaan om aan aquacultuur (vb. mosselkweek) te doen binnen de gebieden die zijn aangeduid als concessiegebieden voor windmolenparken. Deze extra activiteiten kunnen de effecten van de exploitatie van windmolenparken op het ecosysteem beïnvloeden.

De gevolgen van lokale menselijke activiteiten moeten worden onderzocht in het bredere kader van de effecten van globale veranderingen die het ecosysteem beïnvloeden. De verhoogde concentraties aan CO2 in de atmosfeer leiden tot zowel temperatuurstijging en een verminderde pH (verzuring). De weinige studies die zowel temperatuurstijging als verzuring onderzoeken, rapporteren over belangrijke, niet-additieve en complexe veranderingen in de gemeenschapsdynamiek en de stikstofcycli  in het sediment en de waterkolom. 

Taken

De doctoraatstudent zal zich richten op experimenteel onderzoek, de statistische verwerking van de data, en het modeleren van de biogeochemische respons van de omgeving op de vermeldde cumulatieve lokale en globale oorzaken van druk op het mariene ecosysteem. Het onderzoek omvat ondermeer (1) het opstellen van databases om de effecten van trofische en niet-trofische interacties op de topologie van het voedselweb te onderzoeken; (2) gedetailleede experimenten met benthische en AHS organismen om na te gaan hoe ze de stikstofcyclus in het sediment en de waterkolom beïnvloeden; (3) het onderzoeken van de koolstofdoorstroming doorheen volledige gemeenschappen onder verschillende scenario’s van klimaatverandering/meervoudig ruimtegebruik en (4) het ontwikkelen en toepassen van ecologische modellen om de data te integreren in de context van het mariene kustecosysteem.

De doctoraatstudent zal tewerk gesteld worden door KBIN, maar zal het praktisch werk voornamelijk uitvoeren aan de UGent. Het werk met betrekking tot het ontwikkelen en toepassen van de ecosysteemmodellen gebeurt in samenwerking met prof. dr. Karline Soetaert van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee in Yerseke (Nederland). Daarom zal de student regelmatig in Yerseke verblijven.

Diploma

 

 • Master in de Wetenschappen of Bio-ingenieurswetenschappen (op het gebied van Biologie, Biochemie, Oceanografie of gelijkwaardig)
 • Sterke interesse in multidisciplinair onderzoek met betrekking tot mariene ecologie

Technische competenties

 • Uitstekende organisatorische, communicatieve en sociale vaardigheden
 •  In staat om eigen werk te plannen, te organiseren en deadlines te halen
 • Voldoende inzicht in het analyseren en interpreteren van data
 • Kennis van statistische verwerking van gegevens
 • Een goede kennis van R is een pluspunt
 •  
 • Goede kennis van het Engels (schrijven en spreken)

Generieke competenties

 • Open houding, bereidheid tot samenwerking
 • Bereid om initiatief te nemen, maar ook om nauw samen te werken met andere teamleden
 • Bereid om deel te nemen aan meerdaagse
 • staalnamecampagnes op zee
 • Bereid om deel te nemen aan (inter)nationale congressen en symposia 

Wij bieden

Een voltijdse betrekking als PhD-student gedurende 2 jaan het KBIN, met een realistische kans op verlenging voor 2 jaar.

 • Een dynamische, uitdagende, afwisselende en stimulerende onderzoeksomgeving
 • Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of fiets vergoeding

Solliciteren

 Bij interesse, gelieve je CV met begeleidende brief, en kopies van je master diploma, met als referentie “PERSUADE” voor 13 maart 2017 te versturen naar Mevr. Yolande Maes (ymaes@naturalsciences.be).

 

Voor meer informatie:

          

Interviews van ge-preselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 7 April 2017.

Enkel kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de voorziene termijn ontvangen worden, zullen in overweging genomen worden.

 

 

Go to top