Vacatures

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Geïnteresseerd in een job in het museum? Hier vind je onze huidige vacatures.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN, België) rekruteert een wetenschappelijk medewerker (M/V/X) in het kader van mariene natuurbescherming en ecosysteemherstel. De nieuwe medewerker zal worden betrokken bij het BLUE4ALL-project, dat in januari 2023 van start gaat. Dit project wordt gefinancierd via het Horizon 2020-programma van de Europese Unie.

Context

De onderzoeksgroep MARECO (Mariene Ecologie en Beheer), onderdeel van de Operationele Directie Natuurlijk Milieu (OD Natuur) van het KBIN heeft een diepgaande expertise met betrekking tot marien onderzoek in verschillende onderzoeksdomeinen. MARECO hecht veel belang aan de link tussen onderzoek en beleidsondersteuning. MARECO draagt bij aan fundamenteel ecologisch onderzoek, milieueffectrapportage, beoordeling van de milieutoestand en mariene ruimtelijke ordening. Het team coördineert meerdere monitoringprogramma's die de milieutoestand van het mariene milieu beoordelen en de milieueffecten van menselijke activiteiten op zee bestuderen. Het team gebruikt ultramoderne onderzoeksapparatuur, moderne laboratoriumfaciliteiten en een nieuw onderzoeksschip. MARECO levert wetenschappelijke diensten, waaronder gebruik van de 'Artificial Hard Substrate Garden' en identificatie van mariene organismen.

Deze vacature situeert zich binnen de MARECO-activiteiten met betrekking tot mariene natuurbescherming en ecosysteemherstel, meer bepaald in het coördineren van het BLUE4ALL-project dat tot doel heeft om top-down regelgevende eisen over Europese (netwerken van) mariene beschermde gebieden (MPA's) af te stemmen op bottom-up maatschappelijke verwachtingen als garantie voor het bereiken van effectieve, efficiënte en veerkrachtige MPA's en netwerken van MPA's, en ontwerp van andere effectieve instandhoudingsmaatregelen (OECM).

Taken

De focus van de nieuwe medewerker zal liggen op (1) bijdragen aan de ontwikkeling van het interactieve Blueprint Platform van het BLUE4ALL-project, d.w.z. een gids voor effectieve, efficiënte en veerkrachtige (netwerken van) MPA's, (2) het volgen van de voortgang van de projectresultaten en mijlpalen, opvolgen van projectpartners en rapporteren aan het EU-financieringsagentschap, (3) interactie met de 12 informatiesites en 13 Living Labs die samenwerken in BLUE4ALL om ervoor te zorgen dat de richtlijnen voor het bereiken van effectieve, efficiënte en veerkrachtige MPA's zowel gebaseerd zijn op praktijkvoorbeelden als getest worden bij lopende natuurbescherming-- en herstelmaatregelen.

Diploma

 • Doctor in de wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig.

 

Technische competenties

 • Brede belangstelling en staat van dienst in multidisciplinair onderzoek gerelateerd aan alle aspecten van marien natuurbeheer (bijv. milieutechnisch, technisch, regelgevend, economisch en sociaal);
 • Een minimum van 5 jaar werkervaring op het vlak van marien beleid en natuurbehoud;
 • Bereid om deel te nemen aan (inter)nationale workshops, conferenties en symposia;

  • Zeer goede kennis van de Engelse taal.

Generieke competenties

 • Uitstekende organisatorische vaardigheden voor een succesvolle en tijdige uitvoering van de uiteenlopende taken;
 • Open, samenwerkende en inclusieve houding;
 • Bereid om initiatief te nemen, maar ook om nauw samen te werken met andere teamleden uit het consortium zowel binnen als buiten het KBIN.

Wij bieden

 • Een voltijdse functie als wetenschappelijk medewerker (SW2) voor 4 jaar
 • Een dynamische, uitdagende, gevarieerde en stimulerende onderzoek omgeving.
 • Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.
 • Startdatum (onder voorbehoud): 01/03/2023

Solliciteren

Als u geïnteresseerd bent, stuur dan ten laatste tegen 1 februari 2023 uw CV met begeleidende brief en kopie van uw diploma onder vermelding van "Blue4All" naar Dr. Steven Degraer (sdegraer@naturalsciences.be).

Voor meer informatie over:

- de functie-inhoud of arbeidsvoorwaarden: Dr. Steven Degraer (sdegraer@naturalsciences.be; +32494070371)

- het KBIN in het algemeen: https://www.naturalsciences.be

Alleen sollicitaties die aan het profiel voldoen en die binnen de gestelde termijn zijn ontvangen, worden in aanmerking genomen.

Gesprekken met geselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden vanaf 2 februari 2023.


Op zoek naar een divers takenpakket binnen human resources? Bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is er een vacante plaats voor een enthousiaste HR-deskundige.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is een wetenschappelijke instelling die afhangt van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid (www.belspo.be).

Het KBIN ontwikkelt belangrijke onderzoeksactiviteiten op het gebied van natuurwetenschappen, in hoofdzaak gericht op evolutie, bio- en geodiversiteit en ecosystemen en de aardwetenschappen. Het beheert en vult de nationale verzamelingen in deze domeinen aan. Het voert opdrachten uit van dienstverlening voor overheidsinstellingen, onder andere in toepassing van gewestelijke, federale en internationale verdragen en wetgeving. Via het Museum voor Natuurwetenschappen vervult het een missie van sensibilisatie op gebied van natuurwetenschappen en milieubescherming.

Een volledige omschrijving van de opdrachten van het KBIN is opgenomen in het koninklijk besluit van 10 juli 1869 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen gewijzigd door de koninklijke besluiten van 8 april 2002 en 18 februari 2008. Meer informatie kan worden geraadpleegd op de website van het KBIN: www.naturalsciences.be.

Context

Je gaat aan de slag binnen de HR-dienst, die instaat voor de uitwerking en uitvoering van het HR-beleid. Je komt terecht in een klein en dynamisch team waar samenwerken en communicatie centraal staan. Je werkt autonoom en bent verantwoordelijk voor je eigen planning, maar je kan steeds rekenen op hulp en advies van je collega's.

Taken

 • Je ondersteunt de algemene werking van de dienst en volgt de binnenkomende vragen op in samenwerking met je collega’s.
 • Je bent werk mee aan de selecties. Je overlegt met de interne klant en ondersteunt de rekruterende dienst in het voorbereiden van de toepasselijke procedures. Je bent de schakel tussen de interne klant en de selectieverantwoordelijken.
 • Je bent ondersteunt de opvolging van de evaluaties. Je monitort de realisatie van de plannings- en evaluatiegesprekken en je neemt initiatieven om deze te stimuleren.

Diploma

 • Je bent in het bezit van een diploma van ‘bachelor’ of van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van de verschillende domeinen binnen human resources.
 • Je hebt een basiskennis van het statuut van het personeel van de federale overheid.

Generieke competenties

 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.

Pluspunten zijn

 • Je hebt kennis van het Frans gezien de tweetalige werkomgeving.

Wij bieden

 • Een voltijds contract voor één jaar (met mogelijkheid tot verlenging);
 • Een verloning volgens het wettelijke barema van een administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1;
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding;
 • De mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie;
 • Een voordelige hospitalisatieverzekering;
 • Glijdende werkuren en mogelijkheid tot thuiswerk.

Solliciteren

Je kan enkel solliciteren voor deze functie indien je jonger bent dan 26 jaar. 

Is dit het geval en ben je geïnteresseerd, stuur dan je motivatiebrief en je CV uitsluitend per e-mail tot en met 15 februari 2023 om 23u45 naar mevrouw Anja Verbeeren (averbeeren@naturalsciences.be), de verantwoordelijke van de HR-dienst met als onderwerp van de mail : VAC_EWE_HR-EXPERT_2023

Kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de voorziene termijn toekomen, zullen per e-mail worden beantwoord. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek dat zal doorgaan in de week van 27 februari 2023.

Go to top