Vacatures

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !


Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN, België) rekruteert een doctoraatsstudent (M/V/X) in het kader van onderzoek naar de bescherming van zeezoogdieren en onderwatergeluid. De nieuwe medewerker zal betrokken zijn bij lopend onderzoek naar zeezoogdieren binnen MARECO, waaronder de PUREWIND (https://www.jpi-oceans.eu/en/pure-wind) en SEADETECT (https://www.naval-group.com/ en/launch-life-seadetect-project-led-naval-group-protection-walvisachtigen) projecten, die begin 2023 van start gingen. Deze projecten worden gefinancierd respectievelijk via het LIFE- en JPI Oceans-programma van de Europese Unie.

Context

De onderzoeksgroep MARECO (Mariene Ecologie en Beheer, https://mareco-odnature-naturalsciences.be/), onderdeel van de Operationele Directie Natuurlijk Milieu (OD Natuur) van het KBIN heeft een diepgaande expertise met betrekking tot marien onderzoek in verschillende onderzoeksdomeinen. MARECO hecht veel belang aan de link tussen onderzoek en beleidsondersteuning. MARECO draagt bij aan fundamenteel ecologisch onderzoek, milieueffectrapportage, beoordeling van de milieutoestand en mariene ruimtelijke ordening. Het team coördineert meerdere monitoringprogramma's die de milieutoestand van het mariene milieu beoordelen en de milieueffecten van menselijke activiteiten op zee bestuderen. Het team gebruikt ultramoderne onderzoeksapparatuur, moderne laboratoriumfaciliteiten en een nieuw onderzoeksschip.

Deze vacature situeert zich binnen de MARECO-activiteiten met betrekking tot in het kader van onderzoek naar de bescherming van zeezoogdieren en onderwatergeluid ,  meer bepaald door bij te dragen aan de projecten SEADETECT en PUREWIND die tot doel hebben de menselijke druk op zeezoogdierpopulaties te kwantificeren en te verminderen.

Taken

De focus van de nieuwe medewerker zal liggen op (1) het toepassen van passieve akoestische monitoring om de reactie van walvisachtigen op industriële activiteiten te bepalen, (2) het bijdragen aan projectresultaten en mijlpalen, het updaten van projectpartners en het opstellen van rapporten voor de financieringsagentschappen van de EU, (3 ) het overbrengen van deze kennis en inzichten naar nationale en EU-beleidskaders.

Diploma

Master in de wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig.

Technische competenties

Idealiter ervaring met, maar in ieder geval grote interesse in onderzoek en behoud van zeezoogdieren, en onderwaterakoestiek;

Bereid om deel te nemen aan (inter)nationale workshops, conferenties en symposia.

Generieke competenties

Uitstekende organisatorische vaardigheden voor een succesvolle en tijdige uitvoering van de taken;

Open, samenwerkende en inclusieve houding;

Bereid om initiatief te nemen, maar ook om nauw samen te werken met andere teamleden uit het consortium zowel binnen als buiten het KBIN.

Pluspunten zijn

Zeer goede kennis van de Engelse taal.

Wij bieden

 • Een voltijdse functie als doctoraatsstudent voor 48 maanden
 • Een dynamische, uitdagende, gevarieerde en stimulerende onderzoek omgeving.
 • Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.

Standplaats: KBIN Brussel (Vautierstraat 29 - 1000 Brussel)

Solliciteren

Als u geïnteresseerd bent, stuur dan ten laatste tegen 14 April 2023 uw CV met begeleidende brief en kopie van uw diploma onder vermelding van "PureWind" naar Yolande Maes (ymaes@naturalsciences.be).

Voor meer informatie over:

- de functie-inhoud of arbeidsvoorwaarden: Dr. Bob Rumes (brumes@naturalsciences.be; +32473251563)

- het KBIN in het algemeen: https://www.naturalsciences.be

Alleen sollicitaties die aan het profiel voldoen en die binnen de gestelde termijn zijn ontvangen, worden in aanmerking genomen.

Gesprekken met geselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden vanaf 20 april 2023.

Eventuele start: 1 juni 2023.


Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is een onderzoeksinstituut van wereldklasse dat een brede waaier van disciplines bestrijkt, van biologie tot geologie, van oceanografie tot taxonomie en van paleontologie tot ecologie. De Operationele Directie Aarde en Geschiedenis van het Leven is het belangrijkste onderzoekscentrum gewijd aan aardwetenschappen (geologie, paleontologie en archeologie) in België. Het telt ongeveer 65 statutaire en contractuele personeelsleden. De laboratoria beschikken over een uitgebreide reeks moderne apparatuur voor mineralogische en petrofysische analyse. De Belgische Geologische Dienst (BGD) is hiervan een onderafdeling. De BGD, opgericht in 1896, is een belangrijk geologisch en mineralogisch onderzoekscentrum dat zowel toegepaste als fundamentele onderzoeksbenaderingen ontwikkelt. Het is ook een onafhankelijke, niet-commerciële leverancier van geowetenschappelijke diensten. Deze diensten zijn gericht op lokale, regionale, federale, Europese en internationale overheden, alsook op onderzoekers van instellingen/universiteiten en onderzoeksgroepen, particuliere bedrijven, NGO's en burgers. Ondanks de sterke maatschappelijke focus is de BGD tegelijkertijd een van de meest onderzoeksgerichte geologische diensten in Europa geworden, wat blijkt uit een snel toenemende wetenschappelijke output in de afgelopen jaren.

Context

Het GeoEnergie team van de BGD ontwikkelt strategieën voor de duurzame ontwikkeling en het beheer van de ondergrond. We zoeken versterking van ons team op dit gebied voor het FWO-gefinancierde MASSIF project en de VPO overheidsopdracht over de maatschappelijke impact van het gebruik en beheer van de Vlaamse diepe ondergrond. Deze projecten ontwikkelen de volgende stappen in deze zeer actuele materie waarin de BGD een koploper is, zowel in België als internationaal.

Taken

Je werkt mee aan de MASSIF en maatschappelijke impact projecten door op zowel kwalitatief als kwantitatief niveau de processen en effecten te bestuderen van lopende en mogelijk toekomstige toepassingen in de diepe ondergrond van Vlaanderen, zoals geothermie en geologische opslag van CO2. Jouw taken omvatten de volumetrische beoordeling en impactbepaling van toepassingen in de diepe ondergrond, en de ontwikkeling van analytische exploitatiemodellen van dergelijke activiteiten. Voortbouwend op eerder en lopend onderzoek zullen deze worden verwerkt in techno-economische analyses die jij zal aanpassen aan de behoeften. De maatschappelijke effecten zullen worden vertaald in beleids- en beslissingsondersteuning voor de belanghebbenden. Daarnaast assisteer je bij de ontwikkeling en installatie van een monitoringstation voor het opsporen van interferentie-effecten in de ondergrond.

Je wordt ook betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden van de BGD, die een hele reeks geowetenschappelijke diensten omvat. Afhankelijk van je expertise zal je betrokken worden bij laboratoriumanalyses, veldwerk en geologische beschrijvingen van monsters en ontsluitingen.

Diploma

Je bent in het bezit van een masterdiploma in de aardwetenschappen. Indien je je diploma buiten de Benelux behaalde is een gelijkwaardigheidserkenning nodig.

Technische competenties

 • Je hebt interesse in een duurzaam gebruik en beheer van de diepe ondergrond.
 • Je bent vertrouwd met de geologie van België en in het bijzonder met de diepe ondergrond van Vlaanderen.
 • Je hebt ervaring met geologische reservoirsimulaties.
 • Je hebt gevorderde kennis van MS Office-toepassingen, met name Excel en Access, en bent in staat Visual Basic for Applications, Python en/of R te gebruiken.
 • De werk- en rapportagetaal voor het maatschappelijk impactproject is Nederlands. Nederlands als eerste taal is daarom vereist.

Generieke competenties

 • Je kunt zelfstandig werken, volgens wetenschappelijke principes, en bent in staat resultaten van hoge kwaliteit te produceren en te presenteren.
 • Je kunt rapporteren en communiceren op wetenschappelijk niveau, zowel binnen het project (rapporten, vergaderingen) als via wetenschappelijke kanalen (publicaties, conferenties).
 • Je bent gretig om je vaardigheden uit te breiden, in staat om “outside the box” te denken en verschillende (wetenschappelijke) domeinen te integreren.

Pluspunten zijn

 • Een doctoraat in de aardwetenschappen.
 • Ervaring met strategieën voor het beheer van de ondergrond.
 • Ervaring met putmonitoring.
 • Ervaring in een GIS-omgeving (Geografisch Informatie Systeem).
 • Een uitstelkende beheersing van het Engels voor wetenschappelijke communicatie.

Wij bieden

 • Je werkt binnen het GeoEnergie team van de BGD, dat interdisciplinair onderzoek verricht. Dit wordt versterkt door de samenwerking met economische en sociale wetenschappers van de Universiteit Antwerpen. Je onderzoek is nauw verbonden met de koppeling van de ondergrond aan de duurzame maatschappelijke en ecologische uitdagingen.
 • Een voltijds contract of doctoraatsbursaal voor twee jaar dat zo snel mogelijk begin 2023 ingaat, op salarisniveau SW1.
 • Standplaats: Jennerstraat 13, 1000 Brussel, België.
 • Volledige terugbetaling van openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is mogelijk, of een fietsvergoeding als je met de fiets naar het werk komt.
 • Mogelijkheid tot thuiswerk, afhankelijk van het project en andere verplichtingen zoals interne opleidingen.

Solliciteren

Stuur je sollicitatie als CV en motivatiebrief naar kris.welkenhuysen@naturalsciences.be en karine.wuyts@naturalsciences.be. Alleen sollicitaties per e-mail worden in aanmerking genomen.

De sollicitatieprocedure sluit op zondag 16 april 2023.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 21 april 2023.


Eén van de missies van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is wetenschappelijke kennis verspreiden naar de samenleving. Daarvoor werft het een Digital Communication Officer aan via een startbaanovereenkomst (-26 jaar) voor een bepaalde duur.
De toekomstige collega zal deel uitmaken van de Communicatiedienst. Dit team is verantwoordelijk voor algemene communicatie, wetenschapscommunicatie, promotie, perscontacten, webcoördinatie, sociale media en het zoeken naar sponsors.

Context

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen die van het federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) afhangen. Het doet intensief aan wetenschappelijk onderzoek, vervult diensten van openbaar nut en staat voor iedereen open via het Museum voor Natuurwetenschappen, dat elk jaar meer dan 300 000 bezoekers onthaalt en wereldwijd gekend is voor zijn Galerij van de Dinosauriërs, de grootste van Europa.
De museumzalen tonen maar een fractie van de rijkdom van ons Instituut. We hebben 38 miljoen specimens in onze collecties, en daarmee behoren we tot de tien belangrijkste natuurhistorische verzamelingen ter wereld. Het wetenschappelijk instituut ontwikkelt belangrijke onderzoeksactiviteiten, voornamelijk gericht op evolutie, bio- en geodiversiteit en ecosystemen. Het legt zich ook toe op de sensibilisering van het publiek op het vlak van natuurwetenschappen en milieubescherming.

Taken

Als digital communication officer zal je de volgende opdrachten uitvoeren:

WEBSITE

 • Je bent het aanspreekpunt voor de inhoud van de nieuwe website (lancering najaar 2023)
 • Je coördineert en redigeert de website en helpt hem up-to-date te houden met juiste, gerichte en heldere informatie over het wetenschappelijk instituut en het Museum. Je zorgt ervoor dat het reilen en zeilen binnen de verschillende departementen zichtbaar is op de website. Hiervoor neem je zelf initiatief.
 • Je ontwikkelt een handleiding met richtlijnen en best practices voor het schrijven, cureren en invoeren van inhoud op de website.
 • Je verzekert een goede doorverwijzing op de zoekmachines (SEO en SEA).
 • Je verzamelt, analyseert en interpreteert data van de website om de strategie te optimaliseren.
 • Je analyseert belangrijke communicatietrends op het gebied van websites.

SOCIAL MEDIA

STRATEGIE

 • Je stelt de digitale communicatie van het Museum en het wetenschappelijk instituut bij. Zo sta je mee in voor het bepalen en uitwerken van de socialemediastrategie voor wetenschapscommunicatie en ontwikkel je onze social media ook als promotie-instrument.
 • Je bepaalt de planning voor de sociale media op lange termijn.
 • Je analyseert belangrijke communicatietrends op het gebied van sociale media.

CONTENT CREËREN

 • Je beheert onze socialemediakanalen en maakt doelgerichte posts voor Twitter, LinkedIn, Facebook en Instagram (copy, visuals, video’s). Je cureert ook inhoud die anderen aanleveren, past ze aan de verschillende kanalen en doelgroepen aan, plant ze in en post ze.
 • Je staat in voor de dagelijkse opvolging en de planning. Je gaat pro-actief op zoek naar inhoud om de accounts draaiende te houden.
 • Je doet tekst- en eindredactie van de post voor sociale media, en zorgt voor vertalingen waar nodig.
 • Je bereidt video's voor (je doet research en je maakt scripts) en coördineert de productie ervan.
 • Je ontwikkelt en plant gerichte marketingcampagnes op sociale media om de tentoonstellingen, events en educatieve activiteiten te promoten.

COMMUNITYMANAGEMENT

 • Je staat in voor het bouwen en onderhouden van onze online communities op verschillende platformen.
 • Je gaat in interactie met gebruikers van sociale mediaplatformen en reageert op hun vragen en suggesties.

MONITORING

 • Je verzamelt, analyseert en interpreteert data van de verschillende platformen om de socialemediastrategie te optimaliseren.

Diploma

Je hebt een bachelordiploma in communicatie, journalistiek, film, of audiovisuele en beeldende kunsten of vergelijkbaar, én je hebt een sterke interesse in natuurwetenschappen.
Of je bent een bachelor in de biologie, archeologie, geologie, biowetenschappen of een andere aan natuurwetenschappen gelinkte discipline, én je hebt een sterke interesse in (wetenschaps)communicatie en sociale media.

Technische competenties

 • Je bent goed in storytelling en hebt een vlotte pen. Je hebt zin voor synthese en oog voor detail.
 • Je kan omgaan met wetenschappelijke bronnen.
 • Je hebt zin voor natuureducatie en wetenschappelijke vulgarisatie.
 • Je kan werken met tools voor visuele ontwerpen: grafisch ontwerp, maken van eenvoudige video’s (opname en montage).
 • Je hebt heel goede kennis van één van de landstalen en het Engels.

Generieke competenties

 • Je bent analytisch en strategisch ingesteld
 • Je hebt een sterke interesse in natuurwetenschappen en wetenschapscommunicatie
 • Je hebt zin voor initiatief en kan autonoom werken.
 • Je vindt het boeiend om te kunnen samenwerken met mensen met uiteenlopende achtergronden.

Pluspunten zijn

 • Je hebt een goede kennis van digitale-marketingstrategie, marketingtechnologie en digitale media.
 • Je bent zelf actief op een aantal socialemediaplatformen en hebt ervaring in het beheren van sociale media in een professionele context.
 • Een andere landstaal spreken en schrijven is een pluspunt.

Wij bieden

 • Startbaanovereenkomst van bepaalde duur  (1 jaar – verlenging mogelijk).
 • Verloning volgens de wettelijke barema’s van de federale overheid voor een administratief deskundige - niveau B (weddeschaal B1).
 • Deel uitmaken van een enthousiast en dynamisch team.
 • Mogelijkheid om tot drie dagen per week van thuis te werken.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 16 april 2023 door een CV en motivatiebrief te sturen naar rverbeke@naturalsciences.be, met als onderwerp ‘Vacature: Digital Communication Officer’
Na een grondige screening van de CV's nodigen we de geselecteerde kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek op werkdagen tussen 20 en 25 april 2023.
Voorziene begin contract: 01/06/2023
Meer informatie over de functie via Reinout Verbeke (rverbeke@naturalsciences.be)


Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen die van het federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) afhangen. Het doet intensief aan wetenschappelijk onderzoek, vervult diensten van openbaar nut en staat voor iedereen open via het Museum voor Natuurwetenschappen. Dat Museum is het deel van het KBIN dat zichtbaar is voor het grote publiek. Het beslaat 16 000 m² aan permanente zalen, zalen voor tijdelijke tentoonstellingen en educatieve ateliers, en onthaalt elk jaar meer dan 300 000 bezoekers, waarvan ongeveer 25 % schoolgroepen zijn. Het museum is wereldwijd gekend voor zijn Galerij van de Dinosauriërs, de grootste van Europa. Daarnaast zijn er galerijen en zalen over evolutie van het leven, de mens (evolutie en biologie), mineralen, biodiversiteit in de stad, 250 jaar natuurwetenschappen en Levende Planeet, over mondiale biodiversiteit.

Context

De Educatieve Dienst zorgt voor de publiekswerking van het Museum voor individuele bezoekers, het gezinspubliek en de groepsbezoeken (voornamelijk schoolgroepen). Hiervoor organiseren de medewerkers van de dienst thematische rondleidingen in de museumzalen en in de tijdelijke tentoonstellingen, brengen ze dinoverhalen voor de jongste bezoekers, animeren ze actieve ateliers, verjaardagsateliers  en vakantiestages. Voor leerkrachten en begeleiders stelt de dienst didactische dossiers en documentatie samen, voor de jongeren werk- en activiteitenboekjes. De dienst staat ook in voor speciale educatieve projecten zoals het paleoLAB en XperiLAB.be. Voor meer informatie zie:

https://www.naturalsciences.be/nl/museum/schools

Taken

 • Je geeft rondleidingen en ateliers over thema’s in de natuurwetenschappen, voor alle publiek: van kinderen tot volwassenen;
 • Je helpt mee vakantiestages, animaties en andere educatieve museumactiviteiten te organiseren en uit te voeren;
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe rondleidingen, ateliers en andere educatieve werkvormen (projectwerking);
 • Je helpt mee aan de voorbereiding van het opstellen van didactische dossiers, werkboekjes en andere educatieve publicaties;
 • Je helpt mee met de administratieve taken van de educatieve dienst;
 • Je helpt mee bij het promoten van de werkzaamheden van de educatieve dienst.

Diploma

MASTER biologie, biomedische wetenschappen, biowetenschappen of gelijkgesteld door ervaring.

Technische competenties

De kandidaat:

 • heeft een goede natuurwetenschappelijke kennis over biologie, paleontologie, evolutie en biodiversiteit;
 • heeft zin voor natuureducatie en wetenschappelijke vulgarisatie;
 • weet hoe met jonge bezoekers met een divers sociaal profiel om te gaan, komt goed voor en spreekt vlot;
 • heeft inzicht in didactiek en leerprocessen en kan wetenschappelijke informatie in begrijpbare taal omzetten;
 • beschikt over een creatieve, praktisch ingestelde geest;

Generieke competenties

 • Beschikken over goede organisatorische vaardigheden;
 • Beschikken over goede communicatievaardigheden;
 • Je kan op een flexibele manier zowel zelfstandig als in teamverband werken.

Pluspunten zijn

 • Ervaring in het begeleiden van jeugdgroepen;
 • Goede kennis van het Frans, goede kennis van het Engels;
 • Kennis op gebruikersniveau van MS Word, MS Powerpoint, MS Excel.

Wij bieden

 • Startbaanovereenkomst van bepaalde duur  (1 jaar – verlenging mogelijk) met halftijdse werktijdregeling;
 • Verloning volgens de wettelijke barema van de federale overheid voor een attaché gids-animator niveau A (weddeschaal NA1)
 • Gratis woon-werkverk;eer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 15 april 2023 via het opsturen van een CV en motivatiebrief naar ffonteyne@naturalsciences.be

Na een grondige screening van de CV's zullen de geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een mondeling interview in de week van 17/04/2023.

Voorziene aanvang contract: 01/06/2023.

Meer informatie over de functie kan verkregen worden bij de heer Freek Fonteyne (ffonteyne@naturalsciences.be)

Go to top