Vacatures

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Geïnteresseerd in een job in het museum? Hier vind je onze huidige vacatures.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN: https://www.naturalsciences.be/) en het Forest & Nature Lab (UGent, www.fornalab.ugent.be) bieden in het kader van het project "FOURCAST: FOrest cold and Urban heat island effects on Climate Adaptation of biodiversity at different Spatial and Temporal scales” een positie voor een wetenschappelijk medewerker van masterniveau aan, met het oog op het behalen van een doctoraat. De doctoraatspositie zal focussen op de effecten van klimaatverandering en andere milieuveranderingen op bosbiodiversiteit (planten en bodemfauna) in België.

Context

Binnen het FOURCAST project worden de versterkende effecten van verstedelijking en de bufferende effecten van bossen op lokale klimaatverandering onderzocht en gekwantificeerd. Hierbij zullen de effecten van deze klimaatwijziging op biodiversiteit onderzocht worden door de bosstructuur en samenstelling van de vegetatie en bodemfauna van 56 proefvlakken verspreid over Vlaanderen te herbemonsteren en te vergelijken met reeds beschikbare data van 25 jaar geleden. Er zal zowel voor de planten als de bodemdieren getest worden (i) of klimaatverandering leidt tot een toename van soorten die van warmte houden (thermophilisatie), (ii) welke functionele kenmerken van organismen hierbij geselecteerd worden, (iii) hoe dit tot wijzigingen leidt van lokale en regionale biodiversiteit van bossen en (iv) in welke mate deze gestuurd wordt door standplaatskenmerken van de bospercelen (zoals de bosstructuur of de bodemeigenschappen) en de aanwezigheid van verstedelijkte omgeving. De bekomen inzichten zullen toelaten om maatregelen te formuleren die de effecten van klimaatopwarming lokaal kunnen mitigeren.

Het FOURCAST project, gefinancierd door het BelSPo Brain-Be2.0 programma, omvat een samenwerking tussen de Plantentuin Meise, het Forest & Nature Lab (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent), Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO), Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). Het KBIN en Forest & Nature Lab coördineren het biodiversiteitsluik van deze positie, het INBO coördineert het standplaatsonderzoek (dendrometrie, typering bodem en strooisel, bodemklimaat) van de bemonsteringsplaatsen en verleent technische ondersteuning.

Taken

 • Coördinatie en uitvoeren van de bemonstering van vegetatie (vegetatieopnames) en bodemfauna (bodemvallen) in de 56 proefvlakken;
 • Coördinatie en uitvoeren van het uitsorteren van de stalen in de bodemvallen;
 • Coördinatie en uitvoeren van de identificatie van enkele groepen ongewervelden (spinnen, loopkevers, pissebedden,…);
 • Hulp bij de opmetingen van de omgevingskarakteristieken van de bospercelen i.s.m. het INBO  (bosstructuur, LAI bepaling, bodemstaalnames, uitlezen bodemsensoren);
 • Statistische verwerking van alle data in nauwe samenwerking met de wetenschappers van de betrokken instituten;
 • Bijdragen tot het algemene management van het biodiversiteitsluik van FOURCAST;
 • Bijdragen tot de rapportage van het FOURCAST project;
 • Schrijven van wetenschappelijke publicaties over de bekomen resultaten.

Diploma

 • Master in de Biologie, Master in de Bio-ingenieurswetenschappen, Master in de Biowetenschappen, of gelijkwaardig diploma.

Technische competenties

Kennis en/of sterke interesse inzake de volgende aspecten strekt tot aanbeveling:

 • Opmaken van vegetatieopnames en bemonstering ongewervelden
 • Identificatie van planten en ongewervelden;
 • Kwantitatieve data-analyse van biologische gemeenschappen;
 • Analyse van biodiversiteitsdata;
 • Analyseren van relationele verbanden (lineaire modellen);
 • Beschikken over rijbewijs B is noodzakelijk.

Generieke competenties

 • Beschikken over goede organisatorische vaardigheden;
 • Beschikken over goede communicatievaardigheden;
 • Je ben een team speler.

Pluspunten zijn

 • Goede kennis van het Engels;
 • Kennis van het Frans gezien de tweetalige werkomgeving aan het KBIN;
 • Goede studieresultaten;
 • Ervaring met het gebruik van de relevante modules voor de analyse van biodiversiteit- en gemeenschapsanalyses met het statistisch softwarepakket R;
 • Ervaring met het gebruik van geografische informatiesystemen (GIS);
 • Ervaring met het opstellen van databanken voor de opslag van gegevens;

Wij bieden

 • Een voltijdse overeenkomst als doctoraatsbursaal voor drie jaar aan het KBIN en één jaar aan het Forest & Nature Lab (Ugent). Deze totale duur van vier jaar omvat een volwaardige doctoraatspositie.
 • Verloning als doctoraatsbursaal.
 • Een dynamisch, uitdagend, gevarieerd en stimulerend onderzoekskader in een groot, jong en dynamisch projectteam.
 • De mogelijkheid om het doctoraatsdiploma te behalen in een belangrijk en actueel thema.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding.

 

Solliciteren

Stuur je motivatie en CV uitsluitend per e-mail vóór 21 december 2022 naar Frederik Hendrickx (Frederik.Hendrickx@naturalsciences.be) en Pieter De Frenne (Pieter.DeFrenne@UGent.be) met hoofding “FOURCAST-vacature”.

Kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de voorziene termijn toekomen, zullen per e-mail worden beantwoord. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek dat zal doorgaan begin januari.

 

Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Frederik Hendrickx (KBIN) (Frederik.Hendrickx@naturalsciences.be) en Pieter De Frenne (UGent) (Pieter.DeFrenne@UGent.be).

Meer informatie over onze onderzoeksgroepen is beschikbaar via https://www.naturalsciences.be/nl/science/home (KBIN) en www.fornalab.ugent.be

 

 


Op zoek naar een divers takenpakket binnen human resources? Bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is er een vacante plaats voor een enthousiaste HR-expert.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is een wetenschappelijke instelling die afhangt van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid (www.belspo.be).

Het KBIN ontwikkelt belangrijke onderzoeksactiviteiten op het gebied van natuurwetenschappen, in hoofdzaak gericht op evolutie, bio- en geodiversiteit en ecosystemen en de aardwetenschappen. Het beheert en vult de nationale verzamelingen in deze domeinen aan. Het voert opdrachten uit van dienstverlening voor overheidsinstellingen, onder andere in toepassing van gewestelijke, federale en internationale verdragen en wetgeving. Via het Museum voor Natuurwetenschappen vervult het een missie van sensibilisatie op gebied van natuurwetenschappen en milieubescherming.

Een volledige omschrijving van de opdrachten van het KBIN is opgenomen in het koninklijk besluit van 10 juli 1869 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen gewijzigd door de koninklijke besluiten van 8 april 2002 en 18 februari 2008. Meer informatie kan worden geraadpleegd op de website van het KBIN: www.naturalsciences.be.

Context

Je gaat aan de slag binnen de HR-dienst, die instaat voor de uitwerking en uitvoering van het HR-beleid. Je komt terecht in een klein en dynamisch team waar samenwerken en communicatie centraal staan. Je werkt autonoom en bent verantwoordelijk voor je eigen planning, maar je kan steeds rekenen op hulp en advies van je collega's.

Taken

 • Je ondersteunt de algemene werking van de dienst en volgt de binnenkomende vragen op in samenwerking met je collega’s.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de selecties. Je overlegt met de interne klant en ondersteunt de rekruterende dienst in het voorbereiden van de toepasselijke procedures. Je bent de schakel tussen de interne klant en de selectieverantwoordelijken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de evaluaties. Je monitort de realisatie van de plannings- en evaluatiegesprekken en je neemt initiatieven om deze te stimuleren.

Diploma

 • Je bent in het bezit van een diploma van ‘bachelor’ of van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van de verschillende domeinen binnen human resources.
 • Je hebt een basiskennis van het statuut van het personeel van de federale overheid.

Generieke competenties

 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.

Pluspunten zijn

 • Je hebt een kennis van het Frans gezien de tweetalige werkomgeving.

Wij bieden

 • Een voltijds contract voor één jaar (met mogelijkheid tot verlenging)
 • Een verloning volgens het wettelijke barema van expert (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding
 • De mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • Een voordelige hospitalisatieverzekering
 • Glijdende werkuren in een 38-uren week

Solliciteren

Je kan enkel solliciteren voor deze functie indien je jonger bent dan 26 jaar. 

Is dit het geval en ben je geïnteresseerd, stuur dan je motivatiebrief en je CV uitsluitend per e-mail tot en met 18 december 2022 om 23u45 naar mevrouw Anja Verbeeren (averbeeren@naturalsciences.be), de verantwoordelijke van de HR-dienst met als onderwerp van de mail : VAC_EWE_HR-EXPERT_2023

Kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de voorziene termijn toekomen, zullen per e-mail worden beantwoord. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek dat zal doorgaan in de week van 20 december 2022.

Go to top