Vacatures


Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is op zoek naar een deeltijds (60%) wetenschappelijke medewerker ter ondersteuning van onderzoek op biodiversiteit in tropische bossen.

Context

Ons team voert onderzoek uit op biodiversiteit van tropische bossen met als uiteindelijk doel hun behoud te bewerkstelligen. De nadruk ligt hierbij op de studie van regio's, habitatten (bijvoorbeeld boomkruin gemeenschappen) of organismen waarvoor weinig gegevens beschikbaar zijn. Deze projecten worden ondersteund door een groot internationaal netwerk van wetenschappelijke en technische experts die een breed spectrum aan disciplines bestrijken (bijv. IBISCA). We zijn op zoek naar een wetenschappelijke medewerker met ervaring in het organiseren van biodiversiteitsopnameprojecten in tropische regio's met multidisciplinaire teams.

Taken

1) Organiseren van onderzoeks- en inzamelingsvergunningen voor biologische stalen in de gastlanden van het onderzoek. U bent verantwoordelijk voor de betrekkingen met de overheidsdiensten van de landen waar de wetenschappelijke expedities zullen plaatsvinden, meer specifiek omtrent de wetenschappelijke aspecten en het wettelijk kader waarin de wetenschappelijke acties worden uitgevoerd. Verder staat u ook in voor de ​​goede werking van de wetenschappelijke expedities door het regelen van alle toelatingen (wettelijk, administratief, ...) met betrekking tot de wetenschappelijke aspecten van de expedities (bijv. vergunningen voor het verzamelen van specimens - ook in beschermde gebieden -, vergunningen voor export van specimens, vrijstelling van douanerechten voor tijdelijke invoer van wetenschappelijke apparatuur of verbruiksgoederen). Opstellen van overeenkomsten met de betrokken instellingen (universiteiten, lokale autoriteiten, VZW's) (MoU, contract, enz.).

2) Toepassen van de voorschriften van relevante internationale verdragen omtrent biologische diversiteit (bijv. Nagoya protocol) en overeenkomsten sluiten met de bevoegde autoriteiten van de gastlanden.

3) Ervoor zorgen dat taxonomen die het materiaal bestuderen en andere projectdeelnemers zich houden aan de conventies en overeenkomsten.

4) Organiseren van de repatriëring van biologische stalen en bijbehorende gegevens naar het KBIN en instellingen van het gastland. Toezicht houden op de verwerking en digitalisering van verzamelde specimens bij het KBIN.

5) Opvolgen van de ontwikkeling van een wetenschappelijke website met toevoegen van gegevens. Deze website is bedoeld om de voortgang van het project te volgen, specimens te traceren, gegevens van deelnemers te ontvangen en informatie omtrent het project te verstrekken.

6) Coderen van gegevens in de centrale database van het project (van stalen, metadata, bibliografische referenties) en helpen bij het ontwikkelen van de database.

7) Wetenschappelijke apparatuur bestellen waar nodig evenals verbruiksgoederen. Toezicht houden op de productie, mogelijk lokaal, van wetenschappelijke apparaten. KBIN-missieverzoeken uitvoeren voor het teampersoneel, inclusief wetenschappelijke medewerkers. De boekhouding  bijhouden van uitgaven voor de donoren.

8) Zoeken en aanvragen van extra financiering voor het project.

9) Superviseren van techniekers, studenten en vrijwilligers.

10) Bibliografisch onderzoek uitvoeren om het schrijven van projectgerelateerde publicaties te ondersteunen.

11) Het schrijven van activiteitenrapporten met informatie over de voortgang van de projecten.

12) Assisteren bij het ontwerp en de ontwikkeling van databases voor het centraliseren van gegevens omtrent specimens, stalen, metadata en bibliografische referenties. Codering van gegevens in het systeem.

13) Assisteren bij de planning , organisatie en uitvoering van expedities, de keuze van locaties, deelnemers en het optimaliseren van methoden.

14) Assisteren bij de organisatie van vergaderingen (met commissies, deelnemers en/of andere belanghebbenden).

15) Assisteren bij het ontwerpen van onderzoeksprotocollen, analyseren en schrijven van resultaten. Deelnemen aan wetenschappelijke en/of populaire publicaties (als co-auteur). Deelnemen aan communicatie- en bewustmakingsactiviteiten met betrekking tot de projecten.

Diploma

Master in de wetenschap (biologie, ecologie)

Technische competenties

 • Bewezen ervaring (meer dan 5 jaar) in het organiseren en coördineren van multitaxa biodiversiteitsopnames in tropische landen.
 • Succesvolle track record van beursaanvragen
 • Kennis van de nationale en internationale regelgeving omtrent biodiversiteit
 • Uitstekende beheersing van het Engels (geschreven en gesproken)
 • Aantoonbare ervaring schrijven
 • Uitgebreide ervaring wetenschappelijke publiceren van gegevens bij voorkeur inclusief taxonomische werken.
 • Computervaardigheden en kennis van databases, statistische software, R, webgebaseerde contentmanagementsystemen, mailingsystemen, databases en sociale media
 • Praktische ervaring met verzameltechnieken voor een brede waaier aan taxonomische groepen.
 • Praktische ervaring verzamelen en bewaren van biologische stalen in het veld met speciale aandacht voor transport van deze stalen.

Generieke competenties

 • Oprechte interesse in biodiversiteit en biodiversiteitsonderzoek
 • Flexibel met het vermogen om zich snel aan te passen aan nieuwe problemen, proactieve houding, enthusiast, onafhankelijk en zelfgemotiveerd
 • Vermogen om te multitasken, onafhankelijk te werken, initiatief te nemen
 • Team speler

Pluspunten zijn

 • Vaardigheden in wetenschappelijk relevante software
 • Basiskennis Frans, Nederlands, Spaans
 • Boom(kruin) klimervaring
 • Fysiek geschikt voor zwaar veldwerk

Wij bieden

 • Een contractuele positie van 12 maanden, 60% deeltijds, bij voorkeur vanaf 1 maart 2020, gebaseerd in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Brussel). Het contract kan mogelijk worden verlengd.
 • Salaris en voorwaarden volgens de voorwaarden van toepassing bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen voor een contractueel agent van klasse SW1 (niveau SW11) wetenschapper.
 • Gratis openbaar vervoer van huis naar werk.

Solliciteren

Het sollicitatiegesprek vindt plaats in het Engels op 19 december 2019. Maximaal 5 kandidaten worden vooraf geselecteerd. Aanvragen moeten uiterlijk op 12 december 2019 worden verzonden naar Maurice Leponce, met als onderwerp " wetenschappelijke medewerker - biodiversiteit in tropische bossen ".  Gelieve toe te voegen een cv, motivatiebrief en eventueel bewijs dat aantoont welke vaardigheden en competenties we zoeken. Voor meer informatie kan u terecht bij: mleponce@naturalsciences.be


Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is op zoek naar een voltijds wetenschapscommunicator ter ondersteuning van science-policy interfacing activities en organisatie van networking evenementen van het Belgisch Biodiversiteitsplatform

Context

Het Belgisch Biodiversiteitsplatform (http://www.biodiversity.be) is een science-policy interface die de brug maakt tussen wetenschap, beleid en praktijk. Het team is betrokken in een breed scala aan nationale, Europese en wereldwijde biodiversiteitsinitiatieven. Het Platform richt zich op kennis-overdracht, kennis-incubatie en open access van data.

Je zal werken in een multidisciplinair team verspreid over verschillende instituten (Belspo, DEMNA, INBO en KBIN).  Werktaal is Engels.

Taken

Je zal instaan voor

1/ Ondersteuning van Platform communicatie 

 • ontwikkelen en implementeren van interne communicatietools;
 • samenstellen van verslagen en rapporten, inclusief het vergaren van informatie voor het jaarverslag;
 • communiceren over Platform activiteiten naar externe stakeholders, inclusief  sociale media, updating van onze website met CMS, het onderhouden van perscontacten en schrijven van persberichten, het opstellen van webverhalen en nieuwsbrieven;
 • actieve vertegenwoordiging van het Platform in externe evenementen - met inbegrip van promotiestands, presentaties in het openbaar;
 • adviseren van het Platform over outreach mogelijkheden;
 • optreden als facilitator in meetings gebruikmakend van participatieve benaderingen

2/ Assistentie aan networking evenementen en logistieke ondersteuning van het Platform

 • organiseren van networking evenementen (workshops, congressen) en logistieke ondersteuning
 • verlenen van administratieve ondersteuning gekoppeld aan evenementen en algemeen functioneren van het Platform

Diploma

Master in wetenschap, communicatie, public relations of journalistiek.

Technische competenties

 • Aantoonbare ervaring in wetenschapsgerelateerde communicatie naar verschillende doelgroepen;
 • Kennis van de nationale en internationale biodiversiteitscontext;
 • Aantoonbare ervaring in organisatie van evenementen en networking activiteiten;
 • Uitstekend niveau van geschreven en gesproken Engels;
 • Aangetoonde schrijf- en redactionele vaardigheden;
 • Mogelijkheid om boeiende communicatiemiddelen te creëren en te ontwerpen;
 • Computervaardigheden en -kennis van webgebaseerde contentmanagementsystemen, mailingsystemen, databanken en sociale media

Generieke competenties

 • Interesse in, en enthousiasme voor biodiversiteitsonderzoek en –beleid;
 • Flexibiliteit, het vermogen om zich snel aan te passen aan nieuwe situaties, een proactieve houding;
 • Capaciteit om te multitasken;
 • Zelfstandig, zelfmotivatie, ondernemend;
 • Teamspeler

Pluspunten zijn

 • Vaardigheden in Graphic design software (Adobe Creative Suite: InDesign-Photoshop-Illustrator en andere)
 • Basiskennis van Frans of Nederlands

Wij bieden

 • Een contractuele functie van 18 maanden, bij voorkeur vanaf 1 februari 2020, gebaseerd op het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. Het contract kan mogelijks worden verlengd.
 • Salaris en voorwaarden volgens de voorwaarden van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen voor een contract SW1 wetenschappelijke loopbaan. 
 • Gratis openbaar vervoer tussen huis en werk

Solliciteren

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in het Engels op 16 december 2019. Sollicitaties dienen uiterlijk op 9 december 2019 te worden verzonden naar Aline van der Werf (Aline.Vanderwerf@belspo.be) met een kopie naar Hilde Eggermont (Hilde.Eggermont@naturalsciences.be), onderwerp “Science Communicator Belgian Biodiversity Platform”. Voeg een cv en motivatiebrief toe, alsook een eventueel bewijs van de vaardigheden en competenties die we zoeken. Voor meer informatie, contacteer: Hilde.Eggermont@naturalsciences.be


De Belgische Geologische Dienst van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie van de Universiteit Antwerpen stellen samen de gecombineerde vacature open voor met financiering van FED-tWIN (het programma voor duurzaam onderzoek tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten):

 • deeltijds (50%) structureel zelfstandig academisch personeel (tenure track) aan UAntwerpen
 • deeltijds (50%) wetenschappelijk medewerker (werkleider SW2) aan KBIN

in het domein geological economics (Towards sustainable and dynamic management of subsurface activities)

Context

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen. Het doet intensief aan wetenschappelijk onderzoek, vervult diensten van openbaar nut en staat voor iedereen open via het Museum voor Natuurwetenschappen. In het KBIN is één persoon op drie een wetenschapper. Het wetenschappelijke personeel omvat voornamelijk biologen, paleontologen en geologen. Dit laat toe multidisciplinair onderzoek te verrichten. De Belgische Geologische Dienst (BGD), een onderdeel van het KBIN, is een geo-wetenschappelijk documentatiecentrum. De BGD huisvest de originele geologische databanken en een representatieve lithotheek van de Belgische ondergrond. De expertise is gebaseerd op wetenschappelijk werk dat resulteert in internationale publicaties. Interactie met andere Geologische Diensten gebeurt via actieve deelname aan verschillende expertgroepen zoals de overkoepelende organisatie EuroGeoSurveys. De relevantie van de expertise en de data van de BGD wordt verder ook aangetoond door de verschillende internationale en nationale projecten waaraan de BGD meewerkt, vaak in een leidinggevende rol.

Met meer dan 5.500 medewerkers is de Universiteit Antwerpen één van de grootste werkgevers van de provincie Antwerpen. Dag na dag zorgt de inzet van onze medewerkers ervoor dat er vernieuwend onderwijs wordt gegeven aan 20.000 studenten, dat er baanbrekend fundamenteel en toegepast onderzoek wordt verricht en dat de universiteit haar belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij kan spelen. In haar streven naar internationale excellentie, is de Universiteit Antwerpen een onderzoeksuniversiteit in ware zin met een bijzonder sterke expertise in de volgende speerpuntdomeinen in onderzoek: Beeldvorming; Neurowetenschappen; Infectieziekten; Geneesmiddelenonderzoek; Materiaalkarakterisering; Ecologie en duurzame ontwikkeling; Haven, transport en logistiek; Grootstad, geschiedenis en hedendaags beleid; Sociaal-economisch beleid en organisatie.

Functie:

De functie bestaat uit 2 samenhangende aanstellingen in de context van het FED-tWIN financieringsprogramma van de federale overheid met name:

-     Deeltijdse (50%) aanstelling als wetenschappelijk medewerker – werkleider (SW2) bij het KBIN

-     Deeltijdse (50%) aanstelling als zelfstandig academisch personeel – docent tenure track bij de UAntwerpen.

Taken

Uw opdracht aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en aan de Universiteit Antwerpen

• Uw opdracht aan KBIN bestaat uit onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.

• Uw opdracht aan UAntwerpen heeft een structureel karakter in de drie kerntaken van het Zelfstandig Academisch Personeel: onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

• U bouwt onderzoek uit in het domein van geological economics. De korte en langere termijn objectieven van dit onderzoek zijn vastgelegd, en toegevoegd als bijlage.

• U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.

• U doceert aan UAntwerpen 1 opleidingsonderdeel in het domein van sustainability engineering and management.

• Ook wetenschappelijke dienstverlening behoort tot uw takenpakket, meer bepaald rond de bepaling van de waarde van fysieke collecties van het KBIN en van gegevensbanken die internationaal worden uitgebouwd, met aandacht voor de valorisatie. U bouwt tevens het bestaande netwerk van bij geologische economische vraagstukken betrokken maatschappelijke actoren verder uit.

•Gezien de sociale dimensie van het onderzoek (klimaat, eindigheid grondstoffen…) behoort proactieve interactie met het middenveld, publiek en industrie tot uw takenpakket.

• Meer informatie over het onderzoeksprofiel kan teruggevonden worden in de Appendix.

 

Diploma

Uw profiel

• U bezit een doctoraat op proefschrift in een domein dat aansluit bij de vacature (mogelijks toegepaste economische wetenschappen – aardwetenschappen), dat werd behaald maximaal 12 jaar voor de einddatum van  de termijn waarbinnen U zich kandidaat kan stellen voor deze vacature. De periode van 12 jaar voor het bezit van een doctoraat wordt verlengd met één jaar voor elke afwezigheid door zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof, alsook elke langdurige afwezigheid door ziekte van de kandidaat of en langdurige afwezigheid door ziekte van een familielid uit eerste graad. 

• U hebt enkele jaren postdocervaring of gelijkwaardig en ervaring met de integratie van geologie met milieueconomie.

• U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.

• Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de Universiteit Antwerpen en bij de onderzoeksstrategie van het KBIN.

• Uw curriculum geeft blijk van zin voor initiatief en leiderschap.

•U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht. U heeft aandacht en talent voor het opzetten van samenwerking zowel binnen als buiten projecten.

• Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra u een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kunt u aantonen dat u de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. De Universiteit Antwerpen ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

• Betrokkenheid bij Interdisciplinair onderzoek rond geologie, ecologie en economie, evenals kennis die specifiek aansluit bij de beoogde onderzoeksobjectieven, die uiteengezet zijn in bijlage, vormen een belangrijke meerwaarde.

 

Wij bieden

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen biedt

•  Een halftijdse aanstelling van minimum 10 jaar als wetenschappelijk medewerker (werkleider - SW2) met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, binnen de Belgische Geologische Dienst, onderdeel van de Operationele Directie Aarde en Geschiedenis van het Leven

•  Een dynamisch, uitdagend, gevarieerd en stimulerend onderzoekskader.

•  Een voltijdse brutomaandwedde die varieert van € 4.534,66 to € 6.877,39;

•  Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, of een fietsvergoeding.

 

De Universiteit Antwerpen biedt

•  Een halftijdse aanstelling met structurele opdracht in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent (50%), als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria;

•  Een brutomaandwedde van een voltijds docent varieert van € 4.255,06 tot € 6.272,13;

•  Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, of een fietsvergoeding;

•  Een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Datum van indiensttreding is bij beide instellingen 1 september 2020

Solliciteren

•  U kunt alleen  online sollicitere, en dat tot uiterlijk 19 januari 2020.

•  Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.

•  De interviews van de door de selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 13 mei 2020.

•  Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be

•  Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij Kris Piessens (Kris.Piessens@naturalsciences.be, ++32 (0)2 788 76 34) en Steven Van Passel (steven.vanpassel@uantwerpen.be, ++32 472 93 00 23 )

 

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel 'HR Excellence in research'.

Go to top