Vacatures


Context

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is een federale wetenschappelijke instelling die van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo) afhangt. Het KBIN verricht belangrijk natuurwetenschappelijk onderzoek. Zijn voornaamste onderzoeksdomeinen zijn biodiversiteit, evolutiemechanismen en ecosystemen. Daarnaast houdt het instituut zich bezig met het beheer en de uitbouw van de nationale wetenschappelijke collecties. Als overheidsinstelling past het de gewestelijke, federale en internationale overeenkomsten en wetgevingen toe. Via het Museum voor Natuurwetenschappen sensibiliseert het instituut het brede publiek voor natuurwetenschappen en de bescherming van het milieu.

Het instituut telt vier Operationele Directies (OD), een Wetenschappelijke Dienst en een Directie Ondersteuningsdiensten.

Het Museum krijgt jaarlijks gemiddeld 310.000 bezoekers over de vloer, en dit cijfer stijgt nog elk jaar.

De OD Publiek bestaat uit deze diensten: Onthaal, Museologie, Tentoonstellingen, Educatieve dienst, Communicatie, MuseumShop, Evenementen en partnerschappen. De OD Publiek telt ongeveer 75 medewerkers en beheert 10.000 m² aan tentoonstellingszalen en diverse openbare ruimten. Ze beschikt over een jaarbudget van ongeveer € 5,5 M, waarvan € 2,5 M eigen middelen (exclusief bijzondere subsidie voor de renovatie van het museum).

De OD Publiek is verantwoordelijk voor de verspreiding van de kennis van het KBIN, waaronder alle educatieve activiteiten en wetenschappelijke informatie in het museum. Daarom ontwikkelt ze een groot aanbod voor diverse doelgroepen: tentoonstellingen (één grote tijdelijke tentoonstelling per jaar en permanente tentoonstellingen die voortdurend vernieuwd worden), educatieve activiteiten (55.000 mensen/jaar), bewustmakingsacties, zowel binnen als buiten de muren van het museum. Ze communiceert over deze activiteiten en het wetenschappelijke onderzoek in het instituut. Ze verzorgt ook het onthaal van de bezoekers en de verschillende diensten voor de gebruikers van het museum.

Taken

Binnen de OD Publiek werkt u rechtstreeks voor de Operationele Directeur. U leidt en coördineert de actie van de Dienst Museologie en ontwikkeling van de tentoonstellingen (MUSEX), conform de strategische doelstellingen van de OD. U bent eveneens aanwezig op de vergaderingen van de diensthoofden van de OD Publiek.

Deze functie is rechtstreeks hiërarchisch verantwoordelijk voor 6 medewerkers (van de in totaal 22 medewerkers van MUSEX).

Het budget van deze dienst bedraagt ongeveer € 500.000 (exclusief lonen en projecten).

De dienst MUSEX staat in voor het onthaal en de eventuele aanpassing van de tentoonstellingen die het museum bij derden ontleent. In het geval van een eigen productie of coproductie met externe partners zorgt deze dienst voor de opmaak van de wetenschappelijke inhoud, het scenario en de eventuele verplaatsingen van de tentoonstelling. De dienst is eveneens verantwoordelijk voor het design, de productie en het onderhoud van de tijdelijke en permanente tentoonstellingen.

De dienst MUSEX heeft alle beroepen in huis vanaf het ontwerp tot de productie van de tentoonstellingen: scenario- en scenografieontwerpers, grafische vormgevers, audiovisuele en multimediaproducers, maquettebouwers, lichttechnici en museologische bouw- en onderhoudsmedewerkers. Al deze competenties staan eveneens ten dienste van de productie van divers materiaal voor andere wetenschappelijke of publieksgerichte activiteiten van het KBIN.

Uw taken

Programmering en planning

 • Een stabiele en coherente programmering van de tijdelijke tentoonstellingen voor de lange termijn (3-5 jaar) opstellen (de voorstellen bundelen en analyseren op kwaliteit, relevantie en prijs-kwaliteitverhouding; toezien op de wettelijke en contractuele aspecten; op zoek gaan naar samenwerkingsmogelijkheden)
 • Het grondige onderhoud en de vernieuwing van de permanente tentoonstellingen plannen volgens een te bepalen budget- en hr-investeringscyclus
 • De realisatie van architecturale projecten aangaande de openbare ruimten, semiopenbare ruimten of ruimten die de OD Publiek gebruikt, in overleg met de externe bouwheren plannen (bv. eindfase van het masterplan voor de renovatie van de openbare ruimten: onthaal- en informatiezone voor het publiek, faciliteiten en burelen van de OD Publiek)

Input en strategische sturing

 • Samen met de andere diensthoofden meewerken aan de opmaak van de strategische plannen van de OD Publiek (bv. afstemming van het museumaanbod en het beoogde publiek), de sturing ervan tijdens de uitvoering en de rapportage van de resultaten in termen van voltooiing en impact
 • Alle strategisch relevante informatie betreffende de evolutie van de ‘tentoonstellingenmarkt’ verzamelen via een netwerk van mensen uit de wereld van de musea, wetenschapscentra, culturele en vrijetijdsinstellingen

Beheer en administratie

 • Optimaal beheer van het jaarbudget van ongeveer € 500.000 (exclusief lonen en projecten)
 • Administratief beheer, aansturing en evaluatie van een team van senior experts aangaande hun doelstellingen
 • Toezicht en ondersteuning voor een succesvolle realisatie van de projecten van MUSEX

Diploma

U hebt een licentiaats- of masterdiploma dat relevant is voor de functie: natuurwetenschappen bij voorkeur in de biologie of geologie, sociale wetenschappen die verband houden met de natuurwetenschappen of het culturele wezen (sociologie van de wetenschap, cultureel beheer …), alsook minstens 5 jaar ervaring in een of meerdere domeinen van dit profiel.

Technische competenties

Vereiste technische competenties:

Dankzij uw opleiding en/of uw ervaring beschikt u over diverse competenties die vereist zijn voor de functie:

 • Sterke capaciteit om een strategische actie op (middel)lange termijn te ontwikkelen
 • Uitstekende kennis van de verplichtingen aangaande de programmering van tentoonstellingen
 • Uitstekende kennis van de beroepen voor het ontwerp en de productie van tentoonstellingen
 • Zeer goede kennis van het cultuur- en vrijetijdsaanbod in België

Gewenste technische competenties

 • Goede kennis van marketing en communicatie
 • Management en organisatie
 • Ervaring met de planning, de coördinatie en het financiële beheer van projecten (leiding over minstens twee cultuur-, museum- of communicatieprojecten van minstens € 150.000)
 • Ervaring in het beheer en de aansturing van een team
 • Kennis van de wetgeving aangaande de activiteiten binnen de functie

Generieke competenties

Ingesteldheid

 • U bent pragmatisch en een organisatietalent
 • U hebt een zeer goed analytisch denkvermogen en stelt totaaloplossingen voor problemen met talrijke variabelen voor (bv. projecten met verschillende partners)
 • U bent flexibel en staat open voor verandering en innovatie

Sociale omgang

 • U bent een teamleider die zijn medewerkers kan motiveren en laten groeien
 • U hebt sterke communicatieve vaardigheden, zowel intern als extern (de instelling vertegenwoordigen, netwerken)
 • U kunt uw standpunt formuleren en verdedigen met het oog op duidelijke keuzes
 • U werkt met aandacht voor de burgers, de interne klanten en de samenleving
 • U kunt zich integreren in de instelling, en in het bijzonder in de OD Publiek

Persoonlijkheid

 • U hebt verantwoordelijkheidszin en kunt uw steentje bijdragen tot de goede realisatie van de missies van de instelling door de beoogde doelstellingen te realiseren
 • U kunt uw kennis of functionele expertise ten voordele van de instelling ontwikkelen

Pluspunten zijn

 • Goed beheer van de andere landstaal en het Engels.

Wij bieden

 • Een contractuele, voltijdse functie voor onbepaalde duur, wetenschappelijke richting, niveau werkleider (SW2)
 • Locatie: Museum voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29, 1000 Brussel, België
 • Gratis openbaar vervoer voor het woon-werktraject

Solliciteren

Uw kandidatuur omvat:

 • Een volledig en waarheidsgetrouw curriculum vitae met onder meer de gedetailleerde beschrijving en referenties van uw relevante werkervaring, evenals een kopie van uw diploma’s
 • Een begeleidende brief met uw motivatie

Bezorg ons uw kandidatuur t.e.m 20 oktober 2019 ter attentie van Pierre Coulon.

Dit kan via de post naar KBIN, t.a.v. Pierre Coulon, Vautierstraat 29, 1000 Brussel.
Of per e-mail naar pcoulon@naturalsciences.be.

De kandidaten die op basis van hun cv en motivatie worden weerhouden, worden per e-mail uitgenodigd voor een gesprek in de loop van november.

Voor meer inlichtingen over de jobinhoud: pcoulon@naturalsciences.be

Voor administratieve inlichtingen: vghenne@naturalsciences.be


Context

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen herbergt de belangrijkste collecties natuurwetenschappen in België. Al deze collecties worden beheerd door de Wetenschappelijke Dienst voor het Erfgoed, die verschillende afdelingen omvat (entomologie, recente ongewervelde dieren, recente gewervelde dieren, antropologie, paleontologie, geologie, bibliotheek), elk met een toegewijde specifieke conservator.

De technische assistent zal worden aangeworven om technische en logistieke ondersteuning te bieden aan de conservator van de 'recente ongewervelde dieren' en de 'gewervelde dieren' afdeling of een andere conservator indien nodig.

Taken

 • Hulp bieden bij het registreren, onderhouden, selecteren en bewaren van collecties (droog, in alcohol of andere conserveringsmiddelen) om interne en externe gebruikers in staat te stellen deze maximaal te benutten en om de collecties te kunnen bewaren.
 • Hulp bieden bij leningsaanvragen en depots
 • Bijhouden van de informatie die gelinkt is aan verplaatsingen van collectiestukken (leningen, studies)
 • Gebruik maken van bestaande meettoestellen om de omgevingscondities in de bewaarplaatsen te monitoren
 • Zorgen voor het beheer van de voorraden chemische producten, waaronder alcohol (ethanol/formaldehyde) en het aanbod in de verschillende conservatoria.
 • Coderen, volgen en ontvangen van bestellingen

Diploma

 • Hogere middelbareschooldiploma. Wetenschappelijke oriëntatie

Technische competenties

 • Goede kennis van de bewaartechnieken van de belangrijkste zoölogische groepen.
 • Kennis van en respect voor de veiligheids- en gezondheidsregels op de werkplek
 • kennis van de chemische of biologische risico's die verbonden zijn aan de gebruikte producten en technieken
 • Computervaardigheden (gebruik van databases)

Generieke competenties

 • Betrouwbaarheid (strengheid, waakzaamheid, precisie, methode en zorgvuldigheid)
 • Handmatige vaardigheden
 • Autonomie
 • Vermogen om te integreren en te werken als onderdeel van een team.
 • Service georiënteerd
 • Stressbestendig

Pluspunten zijn

 • Rijsbewijs B (nuttig  voor het vervoer van collecties en voorraden met onze camionette of één van onze andere wagens)

Wij bieden

 • Contract van bepaalde duur voor eerste werkervaring (<26 jaar)
 • Verloning volgens de wettelijke schaal voor een technisch assistent, schaal C1
 • Gratis openbaar vervoer tussen de woonplaats en het Instituut

Solliciteren

Stuur uw motivatiebrief en CV (met duidelijke vermelding van uw geboortedatum) per e-mail naar mevrouw Véronique GHENNE, vghenne@naturalsciences.be met de vermelding "CPE - Technisch Assistent C", uiterlijk op 31 oktober 2019.

De geselecteerde kandidaten (m/v/x) worden in de week van 18 november 2019 per e-mail uitgenodigd voor een interview.

Go to top