Organigram

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Algemene Directie

Michel Van Camp

Directie Ondersteuningsdiensten        

Coördinatie door
Ken De Smedt

ICT & Multimedia

Sam Kauranne

HR

Anja Verbeeren

Financiële Dienst

Coördinatie door
Marie-Solange Mukarwema

Technische en Logistieke Diensten

Kristel Claes

Security

Michiel De Wandel

Communicatie

 

Tentoonstellingen

Anne Desmettre

Educatie

Freek Fonteyne

Onthaal

Pierre Deliens

MuseumShop

Pierre Deliens

Events & Partnerships

Isabelle Van Loo

Laboratorium voor Moleculaire Systematiek

Karin Breugelmans

Vertebraten

Erik Verheyen

Invertebraten

Thierry Backeljau

Entomologie

Frederik Hendrickx

Aquatische en Terrestrische Ecologie

Fysico-Chemie van Ecosystemen

Dataverwerking en modellering van ecosystemen

Meetdienst Oostende & RV Belgica

Data en informatiecentrum voor biodiversiteit
en ecosystemen

Beheerseenheid van het Mathematisch Model
van de Noordzee

Belgische Beleidsondersteuningsgroep voor biodiversiteit

Belgische Geologische Dienst

Vanessa Heyvaert

Evolutie van de Paleobiosfeer

Thierry Smith

Mens en Milieu in het Quartair

Mietje Germonpré

Laboratoria voor Aardwetenschappen

Sophie Decree
Thierry Leduc

Bibliotheek

Laurent Meese

Wetenschappelijke collecties en archieven

Patrick Semal

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is een instelling van de Belgische federale Staat. Ze maakt deel uit van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (POD Wetenschapsbeleid), die tot de diensten van de eerste minister behoren. 

Het Instituut doet intensief aan wetenschappelijk onderzoek, vervult diensten van openbaar nut en staat voor iedereen open via het Museum voor Natuurwetenschappen.

De Directieraad staat in voor het dagelijks bestuur van het Instituut. Daarnaast is de Directeur van het Instituut van rechtswege lid van het Directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid.

De beheerscommissie van de Pool Natuur, die het KBIN en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika omvat, is verantwoordelijk voor het financieel en materieel beheer van het KBIN. 

De Wetenschappelijke Raad geeft advies over zaken van wetenschappelijke aard die een impact hebben op het volbrengen van de taken van het Instituut.

Go to top