Organigram

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 

Richtlijnen voor bezoekers

Algemene Directie

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is een instelling van de Belgische federale Staat. Ze maakt deel uit van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (POD Wetenschapsbeleid), die tot de diensten van de eerste minister behoren. 

Het Instituut doet intensief aan wetenschappelijk onderzoek, vervult diensten van openbaar nut en staat voor iedereen open via het Museum voor Natuurwetenschappen.

De Directieraad staat in voor het dagelijks bestuur van het Instituut. Daarnaast is de Directeur van het Instituut van rechtswege lid van het Directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid.

De beheerscommissie van de Pool Natuur, die het KBIN en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika omvat, is verantwoordelijk voor het financieel en materieel beheer van het KBIN. 

De Wetenschappelijke Raad geeft advies over zaken van wetenschappelijke aard die een impact hebben op het volbrengen van de taken van het Instituut.

Go to top