Geïntegreerd managementsysteem Kwaliteit-Milieu-Safety

De kwaliteit, het milieu, de veiligheid en het welzijn op het werk zijn altijd essentiële elementen geweest in het functioneren van ons instituut. Tot op heden hebben wij deze principes informeel toegepast. Om deze te versterken, leek het ons nuttig om over te gaan tot een volgende etappe, doorde praktische invulling van onze dagelijkse activiteiten op een zo correct mogelijke wijze te beschrijven en te documenteren.

In het kader van de continue verbetering van onze werking heeft de Directieraad van het KBIN daarom op 8 januari 2014 besloten om ons Instituut te voorzien van een geïntegreerd Kwaliteit-Milieu-Safetymanagementsysteem, gecertifieerd conform de vereisten van de norm ISO 9001, de Europese vordering 1221/2009 (EMAS) en de norm OHSAS 18001 voor onze site “Vautierstraat”. Wat betreft het luik Kwaliteit spreken wij hier concreet over de activiteiten van de Algemene directie, de Directie Ondersteuningsdiensten en het beheer van onze collecties. De luiken Milieu en Safety bevatten op hun beurt alle activiteiten van het Instituut.

In december 2015 hebben we onze certificering ISO 9001, OHSAS 18001 en ISO 14001 (EMAS-registratie) voor de periode 2015-2018 behaald. Hieronder vindt u de links van de verschillende certificaten en onze milieuverklaring.

ISO 9001 Certifié
OHSAS 18001 Certifié
EMAS régistration
EMAS Verified Environmental Management BE-BXL000041
Go to top