Citizen Science met het Museum

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 

Richtlijnen voor bezoekers

Onderzoek is niet alleen een zaak van wetenschappers: amateurs, vrijwilligers, scholen vervullen soms een sleutelrol. Dit geldt in het bijzonder voor de natuurwetenschappen. Ons Instituut kan bogen op een traditie van burgerwetenschap: het monitoren van wilde vogels, het inventariseren van de biodiversiteit, het observeren van dieren in de klas …

Burgerwetenschap of citizen science kent een opmars sinds de komst van digitale camera’s, gps-toestellen en aangepaste apps en websites die het delen van gegevens vergemakkelijken.

Leerlingen plaatsen de camera in het nestkastje van XperiBIRD.be (foto: Thierry Hubin, KBIN)
XperiBIRD.be

XperiBIRD.be is een educatief project dat we met Google.org op touw hebben gezet (van 2016 tot 2019). Met de hulp van het Fonds international Wernaers pour la recherche et la diffusion des connaissances werd het project verlengd voor het schooljaar 2019-2020.

Lagere en secundaire scholen in België krijgen gratis nestkastjes, waarin een door een nanocomputer gestuurde camera zit. Hiermee kunnen de leerlingen heimelijk toekijken hoe het er op veel mezennesten toegaat. De leerlingen voeren de gegevens in, die dan op XperiBIRD.be verschijnen in de vorm van een interactieve kaart van de nestkaarten. Voor de wetenschappers van het KBIN zijn die gegevens buitengewoon interessant onderzoeksmateriaal.

Dit is het eerste project van die aard in onze land. Het brengt natuurwetenschap (het observeren van de mezen) en techniek (de programmering van de nanocomputer en het invoeren van de gegevens) samen. XperiBIRD.be wil jongeren van 10 tot 14 jaar aan burgerwetenschap laten doen, zodat ze belangstelling krijgen in wetenschap en techniek.

In de loop van het project (2016-2018) zullen 600 nestkastjes zijn uitgedeeld. Zo bouwt XperiBIRD.be een indrukwekkend observatienetwerk uit waarmee het op middellange en lange termijn overal in België nestelende zangvogels kan opvolgen.

Meer info over het project XperiBIRD.be: xperibird.be/nl

Coördinator XperiBIRD.be voor het Instituut: wendy.massart@naturalsciences.be

DITOs

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is partner van het project DITOs (Doing It Together Science). DITOS organiseert en stimuleert activiteiten waarbij de link gelegd wordt tussen burgers en wetenschappers.

Meer info over het project DITOs: togetherscience.eu/

Coördinator DITOs voor het Instituut: carole.paleco@naturalsciences.be

DITOs loopt nog tot 2019 en wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

logo DITOs (Doing It Together Science)
logo EU

This project (DITOs) has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 709443.

Burgerwetenschappers kijken hun insectennetten na (foto: KBIN)

BioBlitz in het Leopoldspark

Op 2 juni 2018 namen een 20-tal burgerwetenschappers (van 7 tot 72 jaar) deel aan een inventarisatie van insecten en andere ongewervelden in het Brusselse Leopoldspark. Ze werden omkaderd en gevormd door onze wetenschappers.

De actie verliep in twee delen: een dagploeg ging tussen 14 en 18 uur op zoek naar insecten die overdag actief zijn en naar beestjes die in zoetwater leven. De tweede ploeg zocht van 19.30 tot middernacht naar insecten die 's avonds en 's nachts actief zijn.

Het materiaal nodig voor het vangen, observeren en het identificeren werd voorzien door het Museum. Door een initiatie in de entomologie te combineren met burgerwetenschap werd bekeken wat de effecten zijn van enkele projecten die de verbetering van de biodiversiteit in het Leopoldspark op het oog hadden: de aanleg van een bloemenprairie in 2013 en de herbeplanting van de vijveroevers in 2016. De verzamelde exemplaren – enkele honderden – worden aan de museumcollectie toegevoegd.

Pagina's

Go to top