Citizen Science met het Museum

Onderzoek is niet alleen een zaak van wetenschappers: amateurs, vrijwilligers, scholen vervullen soms een sleutelrol. Dit geldt in het bijzonder voor de natuurwetenschappen. Ons Instituut kan bogen op een traditie van burgerwetenschap: het monitoren van wilde vogels, het inventariseren van de biodiversiteit, het observeren van dieren in de klas …

Burgerwetenschap of citizen science kent een opmars sinds de komst van digitale camera’s, gps-toestellen en aangepaste apps en websites die het delen van gegevens vergemakkelijken.

Des écoliers placent la caméra connectée dans le nichoir du kit XperirBIRD.be (photo : IRSNB)
XperiBIRD.be

XperiBIRD.be is een educatief project dat we met Google.org  op touw zetten (sinds 2016).

Lagere en secundaire scholen in België krijgen gratis nestkastjes, waarin een door een nanocomputer gestuurde camera zit. Hiermee kunnen de leerlingen heimelijk toekijken hoe het er op veel mezennesten toegaat. De leerlingen voeren de gegevens in, die dan op XperiBIRD.be verschijnen in de vorm van een interactieve kaart van de nestkaarten. Voor de wetenschappers van het KBIN zijn die gegevens buitengewoon interessant onderzoeksmateriaal.

Dit is het eerste project van die aard in onze land. Het brengt natuurwetenschap (het observeren van de mezen) en techniek (de programmering van de nanocomputer en het invoeren van de gegevens) samen. XperiBIRD.be wil jongeren van 10 tot 14 jaar aan burgerwetenschap laten doen, zodat ze belangstelling krijgen in wetenschap en techniek.

In de loop van het project (2016-2018) zullen 600 nestkastjes zijn uitgedeeld. Zo bouwt XperiBIRD.be een indrukwekkend observatienetwerk uit waarmee het op middellange en lange termijn overal in België nestelende zangvogels kan opvolgen.

Meer info over het project XperiBIRD.be: xperibird.be/nl

Coördinator XperiBIRD.be voor het Instituut: wendy.massart@naturalsciences.be

Un enfant sort d'une boîte les images des spécimens qu'il va apprendre à classer au cours de l'expo-atelier Classific'Action (photo : IRSNB)
DITOs

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is partner van het project DITOs (Doing It Together Science). DITOS organiseert en stimuleert activiteiten waarbij de link gelegd wordt tussen burgers en wetenschappers.

Meer info over het project DITOs: togetherscience.eu/

Coördinator DITOs voor het Instituut: carole.paleco@naturalsciences.be

DITOs loopt nog tot 2019 en wordt gefinancierd door de Europese Commissie

Workshop ‘peluchologie’

Het DITOs-team maakte een korte documentaire over taxonomie. Kinderen van 7 tot 9 maakten  tijdens de vakantie kennis met de principes van de taxonomie in de  actieve tentoonstelling Classific’Action. Wat ze daar leerden brachten ze daarna in praktijk door hun knufffels te classificeren.

 

Vragenlijsten met impact

Met enquêtes meet het DITOs-team de impact van animaties op leerlingen.

  • Evaluatie van de actieve tentoonstelling Classific’Action voor leerkrachten:  Evaluatie Classific’Action
  • Evaluatie van de tentoonstelling en workshop BiodiverCity voor leerkrachten (wordt verwacht)
  • Evaluatie van het participatieve wetenschapsproject XperiBIRD.be
logo DITOs (Doing It Together Science)
logo EU

Ce projet a reçu le financement du programme de recherche et d'innovation de l'Union Européenne Horizon 2020, sous l'accord de subvention N° 709443.

Pagina's

Go to top