Citizen Science met het Museum

Onderzoek is niet alleen een zaak van wetenschappers: amateurs, vrijwilligers, scholen vervullen soms een sleutelrol. Dit geldt in het bijzonder voor de natuurwetenschappen. Ons Instituut kan bogen op een traditie van burgerwetenschap: het monitoren van wilde vogels, het inventariseren van de biodiversiteit, het observeren van dieren in de klas …

Burgerwetenschap of citizen science kent een opmars sinds de komst van digitale camera’s, gps-toestellen en aangepaste apps en websites die het delen van gegevens vergemakkelijken.

Leerlingen plaatsen de camera in het nestkastje van XperiBIRD.be (foto: Thierry Hubin, KBIN)
XperiBIRD.be

XperiBIRD.be is een educatief project dat we met Google.org  op touw zetten (sinds 2016).

Lagere en secundaire scholen in België krijgen gratis nestkastjes, waarin een door een nanocomputer gestuurde camera zit. Hiermee kunnen de leerlingen heimelijk toekijken hoe het er op veel mezennesten toegaat. De leerlingen voeren de gegevens in, die dan op XperiBIRD.be verschijnen in de vorm van een interactieve kaart van de nestkaarten. Voor de wetenschappers van het KBIN zijn die gegevens buitengewoon interessant onderzoeksmateriaal.

Dit is het eerste project van die aard in onze land. Het brengt natuurwetenschap (het observeren van de mezen) en techniek (de programmering van de nanocomputer en het invoeren van de gegevens) samen. XperiBIRD.be wil jongeren van 10 tot 14 jaar aan burgerwetenschap laten doen, zodat ze belangstelling krijgen in wetenschap en techniek.

In de loop van het project (2016-2018) zullen 600 nestkastjes zijn uitgedeeld. Zo bouwt XperiBIRD.be een indrukwekkend observatienetwerk uit waarmee het op middellange en lange termijn overal in België nestelende zangvogels kan opvolgen.

Meer info over het project XperiBIRD.be: xperibird.be/nl

Coördinator XperiBIRD.be voor het Instituut: wendy.massart@naturalsciences.be

DITOs

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is partner van het project DITOs (Doing It Together Science). DITOS organiseert en stimuleert activiteiten waarbij de link gelegd wordt tussen burgers en wetenschappers.

Meer info over het project DITOs: togetherscience.eu/

Coördinator DITOs voor het Instituut: carole.paleco@naturalsciences.be

DITOs loopt nog tot 2019 en wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

logo DITOs (Doing It Together Science)
logo EU

This project (DITOs) has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 709443.

De Do-It-Together wetenschapsbus reist door Europa.

De Do-It-Together Science Bus

De Do-It-Together wetenschapsbus reist door Europa. Aan boord vind je heel wat activiteiten en hulpmiddelen die je helpen om de wereld te ontdekken. In de herfst 2017 kwam hij naar Brussel, op de Esplanade van het Europees Parlement en in het Museum. Van 8 tot 10 november 2017 ontdekten leerlingen (8-12) en families hoe mezen hun jongen grootbrengen, hoe melk in yoghurt verandert en hoe je je eigen zeep maak. Volg de wetenschapsbus op InstagramFacebook en Twitter.

Pagina's

Go to top