Citizen Science met het Museum

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Onderzoek is niet alleen een zaak van wetenschappers: amateurs, vrijwilligers, scholen vervullen soms een sleutelrol. Dit geldt in het bijzonder voor de natuurwetenschappen. Ons Instituut kan bogen op een traditie van burgerwetenschap: het monitoren van wilde vogels, het inventariseren van de biodiversiteit, het observeren van dieren in de klas …

Burgerwetenschap of citizen science kent een opmars sinds de komst van digitale camera’s, gps-toestellen en aangepaste apps en websites die het delen van gegevens vergemakkelijken.

EU citizen science logo
EU-Citizen.Science: a platform dedicated to citizen science!

RBINS is a member of the EU-Citizen.Science project (2019-2021).

This project is funded by the European Commission Horizon 2020 Framework programme Research and Innovation (grant agreement No. 824580).

The mission of this project is to create THE online platform which will represent the reference point for citizen science through cross-network knowledge sharing for citizen science participants, practitioners, researchers, policy makers and society across Europe.

The EU-Citizen.Science consortium consists of 14 partners and 9 third parties from across 14 European member states. We represent a variety of stakeholders that are active in citizen science, including universities, non-governmental organisations, local authorities, community service organisations and museums.

The EU-Citizen.Science platform has been launched on April this year and is now available for sharing knowledge, tools, training and resources for citizen science – by the community, for the community.

The vision for the platform is to serve as a Knowledge Hub, in aid of the mainstreaming of citizen science, and build on the growing impact of citizens participating in research across the full range of scientific enquiry. We accomplish this by supporting the sharing of knowledge, know-how, and experience between anyone doing or wanting to do citizen science.

On this platform you will find:

  • Resources that are useful for citizen science practitioners
  • Projects that are engaging the public in research via citizen science activities
  • Training resources and materials for citizen science as a practice
  • Organisations that are involved in citizen science projects and research
  • an Events calendar
  • Community Forums for questions, conversations, and collaboration with the rest of the community.

You can add your own profile for Resources, Projects, and Training via the +ADD button in the top menu.

For more information get in touch with RBINS staff responsible for this project:

Justine Jacquemin: jjacquemin@naturalsciences.be

Carole Paleco: carole.paleco@naturalsciences.be

Or go to https://eu-citizen.science/

Get familiar with the platform with this introduction: https://youtu.be/hfPn85aupcU

Leerlingen plaatsen de camera in het nestkastje van XperiBIRD.be (foto: Thierry Hubin, KBIN)
XperiBIRD.be

XperiBIRD.be is een educatief project dat we met Google.org op touw hebben gezet (van 2016 tot 2019). Met de hulp van het Fonds international Wernaers pour la recherche et la diffusion des connaissances werd het project verlengd voor het schooljaar 2019-2020.

Lagere en secundaire scholen in België krijgen gratis nestkastjes, waarin een door een nanocomputer gestuurde camera zit. Hiermee kunnen de leerlingen heimelijk toekijken hoe het er op veel mezennesten toegaat. De leerlingen voeren de gegevens in, die dan op XperiBIRD.be verschijnen in de vorm van een interactieve kaart van de nestkaarten. Voor de wetenschappers van het KBIN zijn die gegevens buitengewoon interessant onderzoeksmateriaal.

Dit is het eerste project van die aard in onze land. Het brengt natuurwetenschap (het observeren van de mezen) en techniek (de programmering van de nanocomputer en het invoeren van de gegevens) samen. XperiBIRD.be wil jongeren van 10 tot 14 jaar aan burgerwetenschap laten doen, zodat ze belangstelling krijgen in wetenschap en techniek.

In de loop van het project (2016-2018) zullen 600 nestkastjes zijn uitgedeeld. Zo bouwt XperiBIRD.be een indrukwekkend observatienetwerk uit waarmee het op middellange en lange termijn overal in België nestelende zangvogels kan opvolgen.

Meer info over het project XperiBIRD.be: xperibird.be/nl

Coördinator XperiBIRD.be voor het Instituut: wendy.massart@naturalsciences.be

DITOs

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is partner van het project DITOs (Doing It Together Science). DITOS organiseert en stimuleert activiteiten waarbij de link gelegd wordt tussen burgers en wetenschappers.

Meer info over het project DITOs: togetherscience.eu/

Coördinator DITOs voor het Instituut: carole.paleco@naturalsciences.be

DITOs loopt nog tot 2019 en wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

logo DITOs (Doing It Together Science)
logo EU

This project (DITOs) has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 709443.

Pagina's

Go to top