Ateliers-expos » Classific'Action (te huur)

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

  • visueel van Classific'Action
  • De pictogrammen illustreren de schubben, de pels, het aantal poten, de vorm van een vogelbek ...
  • Een jongen houdt een eenvoudig 3D-model vast van een salamander
  • Een kind haalt tekeningen van specimens uit een doos die hij in Classific'Action vervolgens zal classificeren (foto: Thierry Hubin, KBIN)

Classific'Action

Classific’Action is een doe-tentoonstelling van het Brussels Centrum voor Natuureducatie (BNEC). Tijdens de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 trekt ze langs de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze rondreizende gratis doe-tentoonstelling is vooral voor leerlingen van de lagere school bedoeld. Ze wordt gratis in het Nederlands of Frans begeleid. Het bezoek met animator duurt ongeveer 2 uur voor één klas (van hoogstens 30 leerlingen) per keer.

Met Classific’Action kiest het deze keer voor het thema van classificatie en taxonomie om de kennis van kinderen die in een stad leven over dieren en planten wat uit te breiden.  Zo maakt de tentoonstelling kinderen bewust van de rijke natuur in de stad, waardoor ze zin krijgen die te observeren, te bewaren en te herstellen.

Wanneer je buiten speelt of een wandeling maakt, zie je vast wel eens een dier of een plant die je niet kent. Er bestaan immers enorm veel dieren en planten. Deze biodiversiteit maakt onze wereld juist zo boeiend. Bovendien zijn er nog veel soorten niet ontdekt. Biologen schatten dat er in het totaal tussen de 4 en 100 miljoen levensvormen zijn. Hoe zien we de bomen dan nog door het bos?

Onderzoekers willen niet dat het een warboel wordt. Daarom rangschikken ze al die dieren en planten in groepen. Ze geven ze een plaats in deze indeling door ze met elkaar te vergelijken. Soorten met veel gemeenschappelijke kenmerken zetten ze in een groep bijeen. Soorten die erg verschillen, plaatsen ze ver van elkaar.

Maar rangschikken of classificeren is zeker niet gemakkelijk. Zo lijken een paard en een ezel héél erg op elkaar: ze kunnen zelfs samen een veulentje maken. Maar behoren ze daarom tot dezelfde soort? Ook zijn er veel uitgestorven dieren ontdekt: hoe moeten we die rangschikken?

Alle dieren en planten hebben een naam. Van veel soorten ken je hem zeker. Hoe komen ze aan hun naam? Veel soorten hebben zelfs twee namen: een glimworm en een gloeiworm is hetzelfde beestje. Dat is wel verwarrend. Hoe komt dat en wat doen we eraan?

In deze doe-tentoonstelling zoeken we naar antwoorden op deze en nog veel andere vragen.

Classific’Action bestaat uit drie delen, met telkens leuke opdrachten of simulatiespelletjes.

Door al de opdrachten die we in de expo tegenkomen correct uit te voeren, komen we tot een classificatie die een gezamenlijke geschiedenis verteld van diersoorten en kunnen we dingen ontdekken en leren van de classificatie in de wetenschap.

 

Heb je al deelgenomen aan deze doe-tentoonstelling? Laat weten wat je ervan vond!

 

Dit expo-atelier huren

Oppervlakte: circa 100 m²

Vorm: het expo-atelier wordt gevormd door 3 modules (decor) die naast elkaar opgesteld worden waardoor een gesloten ruimte ontstaat waarbinnen het expo-atelier zich afspeelt

Benodigde elektriciteitsvoorziening: 2 circuits van 220V - 16A

Publiek: kinderen van 6 tot 12 jaar (uitsluitend groepen)

Duur van het bezoek: 120 minuten

Begeleiding: geanimeerd bezoek in het Nederlands of het Frans

Vervoer, opstelling en afbraak door het BNEC

De biodiversiteitswand

In dit eerste deel van onze expo verklaren we een aantal belangrijke termen zoals ‘soort’. Dit doen we steeds aan de hand van een interactief, educatief spel.

De leerlingen mogen in het eerste deel van de expo een diersoort uitkiezen waarover ze gedurende de hele animatie steeds meer en meer te weten zullen komen.

Zo zullen ze uiteindelijk dit dier bij de juiste familie kunnen plaatsen en de naam van dit dier kunnen achterhalen.

De ontdekkingskist

Na een eerste kennismaking met de enorme biodiversiteit op onze aarde gaan de leerlingen verder op ontdekkingstocht.

Door van een aantal dieren verschillende, zichtbare eigenschappen te bekijken gaan ze meer en meer beseffen dat er veel verschillen maar toch ook overeenkomsten tussen de verschillende dieren zijn. Deze verschillen en overeenkomsten gaan de leerlingen zelf kunnen voelen en observeren (haren, veren, schubben, beenderen, …).  Maar hoe (= aan de hand van welke criteria) kan ik weten in welke diergroep mijn dier thuishoort?

Op deze manier maken ze reeds een eerste maal kennis met het triëren. Is mijn dier wel een dier of is het iets anders? Nadien zullen ze zich de vraag stellen: welk dier heb ik nu juist gekozen?

Hierna zullen ze aan de hand van een spel zelf tot een eenvoudige classificatie kunnen komen.  

Dierenboeken

We hebben nu reeds een aantal dieren gezien en kennen een aantal criteria om deze dieren bij de juiste familie te plaatsen. Nu is het de hoogste tijd om de exacte naam van ons mysterieus dier te achterhalen.

Ook echte wetenschappers hebben veel onderzoek nodig en zullen de verschillende eigenschappen van dieren moeten onderzoeken om zo uiteindelijk de juiste naam te achterhalen.

We weten reeds hoe en waar ons dier te plaatsen maar nog niet zijn naam. De leerlingen trachten tussen een aantal boeken op de boekenplank het juiste boek te kiezen en aan de hand van dit antwoordenboek zullen ze uiteindelijk de naam van hun dier kunnen achterhalen.

Zo hebben ze na afloop van de animatie zonder het misschien zelf te beseffen een classificatie en een determinatie uitgevoerd van hun uitgekozen dier.

Colofon

Scenario en concept: Katelijne De Kesel, Claude Desmedt, Niko Schmit, Nathalie Vanhamme

Realisatie en montage: de dienst Museologie van het Museum voor Natuurwetenschappen

Grafiek: Claude Desmedt en Freya Vlerick

Belichting: Benoît Lambert

Lay-out van het didactische dossier: Carine Ciselet

Coördinatie: Pierre Coulon

 

Hartelijk dank aan alle personen die ons steunden bij de realisatie van deze tentoonstelling.

Dit expo-atelier huren

Oppervlakte: circa 100 m²

Vorm: het expo-atelier wordt gevormd door 3 modules (decor) die naast elkaar opgesteld worden waardoor een gesloten ruimte ontstaat waarbinnen het expo-atelier zich afspeelt

Benodigde elektriciteitsvoorziening: 2 circuits van 220V - 16A

Publiek: kinderen van 6 tot 12 jaar (uitsluitend groepen)

Duur van het bezoek: 120 minuten

Begeleiding: geanimeerd bezoek in het Nederlands of het Frans

Vervoer, opstelling en afbraak door het BNEC

Go to top