Ateliers-expos » Vogels in de stad

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

  • Vogels in de stad - À vol d'oiseaux
  • Vogels in de stad - À vol d'oiseaux
  • À vol d'oiseaux - Vogels in de stad
  • visueel 'Vogels in de stad'

Vogels in de stad

di, 23/09/2008 - 09:30 tot wo, 30/06/2010 - 17:30

Je ziet of hoort ze niet altijd, maar vogels zijn een element uit ons dagelijks leven. Ze vallen niet altijd op omdat we er nogal vertrouwd mee zijn en bijgevolg lijken we ze wel eens te vergeten! 

De tentoonstelling bestaat uit vier delen waarin je kan ontdekken hoe vogels leven, hoe ze eruit zien en hoe ze zich gedragen. Al spelend leer je er de vogels in je nabije omgeving herkennen en ontdek je manieren om je tuin vogelvriendelijk te maken en vogels te helpen de weg naar je tuin te vinden.

De eerste zone (de lente) leert je meer over het nestgedrag en de eieren van vogels. De tweede zone (de zomer) gaat over het voedsel dat vogels eten. In de derde zone (de herfst) maak je kennis met de pluimen, de poten en vooral de zang van een aantal stadsvogels. De vierde zone (de winter) maakt je wegwijs in de migratie en de overwintering van onze stadsvogels.

 

Dit expo-atelier is beschikbaar voor verhuur.

Dit expo-atelier huren

Oppervlakte: circa 100 m²

Vorm: het expo-atelier wordt gevormd door 24 modules (decor) die naast elkaar

opgesteld worden waardoor een gesloten ruimte ontstaat waarbinnen het expo-atelier zich

afspeelt

Benodigde elektriciteitsvoorziening: 2 circuits van 220V - 16A

Publiek: kinderen van 6 tot 12 jaar (uitsluitend groepen)

Duur van het bezoek: 120 minuten

Begeleiding: geanimeerd bezoek in het Nederlands of het Frans

Vervoer, opstelling en afbraak door het BNEC

Zone 1: Nesten en eieren
  • een doos met allerlei nesten en een andere met fiches over stadsvogels en hun eieren

Om eerst te wennen aan het decor van de tentoonstelling, legt de animator even uit hoe deze is opgebouwd en wat je allemaal zult ontdekken. In deze zone voel je de lente: het seizoen waarin vogels een nest bouwen en eieren leggen. In een stedelijke omgeving is het niet altijd even gemakkelijk om een geschikte plaats voor een nest te vinden en kan er gevaar schuilgaan achter elke hoek ...

 

 

Zone 2: Voedsel
  • een fiche over 'wie eet wat' in te vullen

De tweede zone wordt ook wel omschreven als de zomer. In deze warme tijd van het jaar staat het voedsel van vogels centraal. Niet alle vogels eten hetzelfde voedsel. Er bestaan o.a. zaadetende, vruchtenetende, insectenetende en zelfs vleesetende vogels! Heel vaak kan je aan de hand van de vorm van de bek reeds achterhalen welk voedsel een bepaalde vogel zal eten … De animator maakt je wegwijs in de levenswijze van de vogels.

Zone 3: Pluimen, poten & zang
  • Verschillende vogels en hun 3D-puzzle-versies
  • Een kind bekijkt een pluim onder de microscoop.

Hoe zien die stadsvogels er uit? Kan jij ze herkennen? In de derde zone, de herfst, speel je een spel waarbij je de kenmerken van enkele vogels leert herkennen. En niet alleen het uiterlijk is van belang, want heel vaak zie je vogels niet eens zitten in het struikgewas. Dan kan de specifieke zang van een vogel je helpen. Schraap dus je keel en ga mee op zoek naar de zang die bij deze vogels hoort. Als je later in de stad een vogeltje hoort fluiten, kan je je vrienden verbazen als je weet welk vogeltje het is!

Zone 4: Migratie en overwintering
  • Een kind vult op zijn folder het deel over het voeren in.
  • Voedertafels met granen, fruit, kaas ...

Sommige vogels vinden het hier in de winter maar koud en verhuizen (migreren) naar het warme Spanje of Afrika om te overwinteren. Andere krijgen een dik verenkleed en zoeken een beschut plekje. Ontdek in deze vierde zone via een spelletje hoe vogels de winter kunnen overleven. Leer hoe je vogels kan voeren zodat ze de winter doorkomen. De animator legt je bovendien uit welke vogels migreren en welke niet, hoe ze overleven, wat ze eten … 

Colofon

Scenario en concept: Katelijne De Kesel, Claude Desmedt, Beriel Mertens, Nathalie Vanhamme

Realisatie en montage: Olivier Debondt, Charlotte Degueldre, Claire Govaerts, Pascal Kileste, Danny Liefferinckx, Michel Planchon, Geneviève Yannart, de schrijnwerkerij en de technische ploeg van het Museum voor Natuurwetenschappen

Grafiek: Claude Desmedt

Fotografie: Thierry Hubin, Didier Vangeluwe, Jules Fouarges, Renée Dumoulin, David Monticelli

Belichting: Benoît Lambert

Preparatie van de vogels: Taxidermische dienst van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Lay-out van het didactische dossier: Carine Ciselet

Coördinatie: Pierre Coulon

Hartelijk dank aan alle personen die ons steunden bij de realisatie van deze tentoonstelling.

Go to top