Lijst van te huren expo-ateliers

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Het Brussels Natuureducatie Centrum (BNEC) is een dienst van het Museum voor Natuurwetenschappen. Reeds 30 jaar richt het BNEC kleine tentoonstellingen in over mens en natuur. Elk expo-atelier is voor leerlingen van 6 tot 12 jaar, in groep van maximum 30 leerlingen, bestemd en door een gids van het Museum begeleid.

Vanwege het concept - veel materiaal voor interactie met de groep en geen tekst - kan elk expo-atelier alleen worden bezocht met een gids. Wanneer u een van onze expo-ateliers huurt, leidt ons team uw begeleiders op.

Affiche van BruSZenne: verschillende menselijke gebruiken van water voorgesteld langs een rivier (Afbeelding: Claude Desmedt, KBIN)
Bruszenne

In BruSZenne bekijken de kinderen waar hun drinkwater vandaan komt, hoe belangrijk water is voor alle levende organismen op aarde en hoe de mens omgaat met deze levensnoodzakelijke bron van leven.

visueel van Classific'Action
Classific'Action

Classific’Action is een doe-tentoonstelling van het Brussels Centrum voor Natuureducatie (BNEC). Tijdens de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 trekt ze langs de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze rondreizende gratis doe-tentoonstelling is vooral voor leerlingen van de lagere school bedoeld. Ze wordt gratis in het Nederlands of Frans begeleid. Het bezoek met animator duurt ongeveer 2 uur voor één klas (van hoogstens 30 leerlingen) per keer.

Visual BiodiverCity
BiodiverCity

Samen met een gids van het Museum voor Natuurwetenschappen overloop je op interactieve wijze de vier delen van het expo-atelier. Je achterhaalt in het eerste deel wat biodiversiteit betekent en je zoekt zelf een toepasselijke omschrijving. Niet alleen in je tuin, maar ook in je huis, in het park, in het bos … is er biodiversiteit. In het tweede deel van het expo-atelier ontdek je dat je overal biodiversiteit vindt! De biodiversiteit blijft echter lang niet altijd dezelfde. Zo kan ze verslechteren, maar soms ook verbeteren. We kunnen spreken van een broos evenwicht.

Go to top