Nieuws

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 

Richtlijnen voor bezoekers

Schuimlijnen op zee (ten zuidwesten van Den Helder) op 10 mei 2020 om 09:50 lokale tijd op basis van een satellietbeeld van Sentinel-2. ©KBIN/REMSEM
08/06/2020

Naar een waarschuwingssysteem voor schuim in de branding

post by
Kelle Moreau

Schuim in Scheveningen gevolg van veel algen en harde noordenwind

Deze zwarte gier (Coragyps atratus) heeft overal een zwarte huid (Foto: Michaël Nicolaï)
02/06/2020

Onder de veren: donkere vogelhuid beschermt tegen uv-licht

post by
Reinout Verbeke

Biologen van de Universiteit Gent hebben ontdekt dat de huid van vogels donkerder is naarmate ze dichter bij de evenaar leven. Een getaande huid beschermt hen beter tegen het schadelijke uv-licht. Dit evolutionaire patroon was al bekend bij de mens en bij reptielen.

Ninon tijdens staalnames in een offshore windpark. (© KBIN/N. Mavraki)
20/05/2020

Over de voedselwebecologie van offshore windparken, het koninkrijk van de suspensievoeders

post by
Kelle Moreau

De zich snel ontwikkelende offshore windindustrie op de Noordzee geeft aanleiding tot bezorgdheid over de impact op het mariene milieu, inclusief de effecten op het functioneren van ecosystemen.

Overzichtskaart met alle gebruiksfuncties uit het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026.
17/05/2020

Er beweegt wat op zee: nieuw marien ruimtelijk plan 2020-2026

post by
Kelle Moreau

Op 20 maart 2020 trad het nieuwe Belgisch marien ruimtelijk plan 2020-2026 in werking. Het plan is een ruimtelijke ordening die de verschillende nutsfuncties van het Belgisch deel van de Noordzee integreert.

De Belgische wateren worden gekenmerkt door zeer dens maritiem verkeer. De afbeelding toont schepen die voor anker liggen in de ankerzone, wachtend op toegang tot een nabijgelegen haven (©KBIN/BMM).
13/05/2020

Draagt het wassen van uitlaatgassen van schepen bij aan de verzuring van de zuidelijke Noordzee?

post by
Kelle Moreau

Het is bekend dat zwaveloxiden (SOx) in atmosferische scheepsemissies als gevolg van de verbranding van brandstof schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en ecosysteem.

Pagina's

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top