Nieuws

Linksboven: Kleinste potvis (foto Hannah Jones; niet het dier van 22 januari 2017), linksonder: bruinvis (foto Peter Evans). Rechts: beelden van het dier van 22 januari 2017 door Bart Van Gelder, An Ceulemans, Bram Conings, Jean-Paul Théâtre.
31/01/2017

Eerste waarneming van een kleinste potvis in België

post by
Sigrid Maebe

Bijzondere waarneming vorige zondag op zee: vermoedelijk werd een zeer zeldzaam zeezoogdier, de kleinste potvis, gezien voor de kust van Oostende!

Testinstallatie golfenergie (NEMOS)
24/01/2017

Openbare consultatie testinstallatie golfenergie

post by
Sigrid Maebe

NEMOS heeft op in december 2016 een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een milieuvergunning en machtiging voor de bouw en de exploitatie van een tijdelijke testinstallatie voor golfenergieconversie. Nu loopt een publieke consultatie voor deze milieuvergunning.

 

Taxonomen-op-rust Patrick Grootaert en Léon Baert in een van de bewaarzalen van het Instituut.
18/01/2017

‘Taxonomen zijn bedreigde soort’

post by
Reinout Verbeke

Taxonomen beschrijven, definiëren en benoemen het leven op aarde. Dat basiswerk is nodig om de slinkende biodiversiteit te kunnen beschermen.

Windmolens Thorntonbank
13/01/2017

Alle info over activiteiten op zee verzameld op nieuwe website BMM

post by
Sigrid Maebe

Check de nieuwe website van de wetenschappelijke dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee van de OD Natuur! Op deze website vind je een stand van zaken van de activiteiten op zee.

Schuim op het strand: een gevolg van eutrofiëring. (foto: KBIN)
04/01/2017

Waar komt dat schuim op het strand vandaan?

post by
Jonas Van Boxel

Eutrofiëring, de overmaat aan nutriënten in water, brengt onze zeeën en rivieren ernstige schade toe.

Pagina's

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top