Moderne honden vinden hun oorsprong in Europa

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Hondenschedel uit Goyet ca. 32 000 jaar oud - foto W. Miseur, KBIN
14/11/2013
Moderne honden vinden hun oorsprong in Europa
post by
Stagiaire Communication

Een internationaal team van genetici en paleontologen brengt via een grootschalig genetisch onderzoek meer inzicht in het ontstaan van de moderne hond. In tegenstelling tot voorgaande studies, die het begin van domesticatie plaatsten bij de eerste landbouwers in het Midden-Oosten of China, zouden de eerste honden hun oorsprong hebben in Europa.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in Science. Het onderzoeksteam, waaronder Mietje Germonpré van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, gebruikte vernieuwende moleculaire technieken om het mitochondriaal DNA van fossiele resten, zoals botten en tandwortels, te onttrekken en analyseren. Door het genetisch materiaal van 18 oude wolven/honden te vergelijken met dat van recente wolven en honden konden ze afleiden dat alle moderne honden dichter verwant zijn met de oude wolven en honden uit Europa. Dankzij de grote hoeveelheid genetische gegevens konden de onderzoekers het tijdstip waarop de domesticatie van de wolf van start ging in de periode van 18.800 tot 32.100 jaar geleden plaatsen. Dit betekent dat Europese jager-verzamelaars dit domesticatieproces begonnen tijdens de Laatste IJstijd.

Ook de wereldberoemde hond van Goyet, een 32.000 jaar oude schedel die in 2009 werd ontdekt door paleontologe Mietje Germonpré, werd in de studie betrokken. Deze schedel uit de collecties van het KBIN is het oudst gekende fossiel van een hondachtige. De nieuwe studie wijst uit dat de hond van Goyet geen directe voorouder is van de moderne hond, maar eerder toebehoort tot een uitgestorven zustergroep. Dit suggereert dat de schedel van Goyet stamt uit een vroege domesticatieperiode, zonder nakomelingen.

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top