Ministerieel Besluit voor het ELIA Belgian Offshore Grid

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Windmills Thorntonbank
22/07/2014
Ministerieel Besluit voor het ELIA Belgian Offshore Grid
post by
[displayName]

De nv ELIA Asset heeft op 1 oktober 2013 een aanvraag ingediend om een vergunning en machtiging te bekomen voor de bouw van het Belgian Offshore Grid (BOG, een soort stopcontact op zee), in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.

De aanvraag omvatte de bouw en de exploitatie van een offshore high voltage station (Alpha-OHVS) op een platform of op een eiland ten westen van de Lodewijkbank op 34 km van de kust en de aanleg van 3 kabels van dit Alfa-OHVS naar Zeebrugge, 2 kabels tussen het Alfa-OHVS en het Beta-platform, 1 kabel tussen het Beta-platform en Zeebrugge.

De minister heeft een afschrift van zijn besluit op 22 juli 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Een kopie van het ministerieel besluit kan opgevraagd worden via odnature@naturalsciences.be.

Categorieën: OD Natuurlijk Milieu
Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top