Zeezoogdieren in België in 2017

Grijze zeehond in de haven van Nieuwpoort op 17 januari 2017 (foto: T. Hubin/KBIN).
24/08/2018
Zeezoogdieren in België in 2017
post by
Kelle Moreau

Naar jaarlijkse traditie vatten onze mariene wetenschappers de beschikbare informatie over zeezoogdieren in België samen in een rapport Strandingen en waarnemingen van zeezoogdieren en opmerkelijke vissen in België in 2017. De nieuwste editie bevat naast een bespreking van de strandingen en waarnemingen van zeezoogdieren en opmerkelijke vissen in 2017 ook opiniestukjes over Arctische klimaatvluchtelingen en over de Grijze zeehond in onze kustwateren.

Bruinvissen

Het aantal strandingen van Bruinvissen bedroeg in 2017 ongeveer het gemiddelde van de voorbije 10 jaren. “Predatie door de Grijze zeehond en incidentele vangst waren de belangrijkste doodsoorzaken die we vaststelden” verduidelijkt Jan Haelters, hoofdauteur van het nieuwe rapport. “Bijna 60% van de 93 Bruinvissen die in 2017 langs de Belgische kust strandden, kwamen door één van deze oorzaken aan hun einde.”

Andere walvisachtigen

Van de Witsnuitdolfijn werden in 2017 twee waarnemingen gedocumenteerd, terwijl Tuimelaars regelmatiger gemeld werden. Van beide soorten spoelde een kadaver aan. Een dode Dwergvinvis dreef door Belgische wateren, en spoelde tenslotte aan in Nederland.

Zeehonden

Met 10 Gewone zeehonden, 8 Grijze zeehonden en 19 niet tot op soort geïdentificeerde zeehonden vertoont het aantal dode of stervende zeehonden een stijgende trend. Daarenboven werden 22 Gewone en 6 Grijze zeehonden voor tijdelijke verzorging te SEALIFE Blankenberge opgenomen. In de haven van Nieuwpoort werd een opvallend hoog aantal zeehonden waargenomen dat verwond was door vishaken.

Een zeer onverwachte bezoeker

De Groenlandse walvis die op 31 maart en 1 april voor Oostende en Middelkerke verbleef, was de eerste ooit gemeld in de hele Noordzee. Amper een jaar na de Narwal  zorgt deze walvis van het hoge noorden voor heel wat speculatie over de gevolgen van klimaatsverandering op het zeeleven in het noordpoolgebied en de hele wereld.

Deze verslaggeving kadert in de uitvoering van het Koninklijk Besluit over de soortenbescherming in de Belgische zeegebieden, en benadrukt de hulp en steun van vele vrijwilligers, andere instituten en lokale orde- en hulpdiensten. Geïnteresseerden kunnen dit rapport (in NL of FR) bekomen via www.marinemammals.be/reports.

 

Categorieën: Wetenschappelijk Nieuws
Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top