Meerbodem brengt onbekende uitbarstingen Japanse vulkaan aan het licht

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 

Richtlijnen voor bezoekers

Geologen nemen boorkernen in het Motosu-meer in de schaduw van de Mount Fuji-vulkaan (Japan). (Foto: Marc De Batist)
11/10/2018
Meerbodem brengt onbekende uitbarstingen Japanse vulkaan aan het licht
post by
Reinout Verbeke
De Mount Fuji-vulkaan in Japan is al vaker uitgebarsten dan gedacht, ontdekten geologen door meersedimenten te onderzoeken op laagjes vulkaanas. Meer inzicht in vulkaanactiviteit in het verleden helpt toekomstige uitbarstingen beter te voorspellen.

Belgische geologen hebben samen met buitenlandse collega's stalen geboord uit de bodem van het Japanse Motosu-meer. Ze onderzochten in de boorkernen laagjes as afkomstig van de naburige Mount Fuji-vulkaan. Het vulkaanas kwam op het meeroppervlak terecht, zonk naar de bodem en werd door nieuwe lagen bedekt.

De tot vier meter lange boorkernen uit het Motosu-meer geven een overzicht van de plaatselijke geologische fenomenen in de voorbije achtduizend jaar. Door de aslaagjes in de cilindervormige sleuven te dateren (C14-methode), konden de wetenschappers precies reconstrueren wanneer, hoe vaak en hoe hevig de vulkaan uitbarstte in die vele duizenden jaren. Sporen in het meer blijken een preciezer beeld te geven dan geologische stalen aan land, op de flanken van de vulkaan.

Ongedocumenteerde uitbarstingen

'We vonden twee vulkaanuitbarstingen die niet door eerdere geologische studies aan land blootgelegd waren', zegt Vanessa Heyvaert van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Belgische Geologische Dienst). 'Ze vonden ongeveer 2458 en 2438 jaar geleden plaats, dus met slechts twintig jaar tussen.' Het brengt de teller op vijf uitbarstingen in plaats van drie. De recentste (op de top) was 2309 jaar geleden.

Het meer ligt ten noordwesten van de vulkaan. Van drie gedocumenteerde vulkaanuitbarstingen waren ten westen - windopwaarts - nog geen aslagen gevonden. Maar de onderzoekers vonden er nu toch in het meer. 'De perimeter is dus groter dan verwacht', zegt Marc De Batist (Universiteit Gent). 'We konden het tijdstip van die drie uitbarstingen - die de naam Osawa, Omuro, Kengamine kregen - ook scherper stellen tot respectievelijk 3042, 2930 en 2309 geleden.

Risico's beter inschatten

De Batist: 'Met dergelijk sedimentonderzoek kunnen we veel preciezer reconstrueren hoe vaak en hoe sterk de Fuji-vulkaan uitbarstte, waardoor we toekomstige erupties beter kunnen voorspellen. De resultaten komen op het goeie moment: Japan is vandaag zijn georisico-kaart aan het herzien, waaronder de mogelijke impact van vulkaanuitbarstingen op de directe omgeving.' Geen overbodige luxe: de regio rond Mount Fuji is UNESCO-werelderfgoed en lokt jaarlijks 47 miljoen bezoekers.

Het onderzoek staat in Quarternary Science Reviews.

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top