Samen voor bestuivers en biodiversiteit

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Pollinisator
19/05/2021
Samen voor bestuivers en biodiversiteit
post by
Alexandra Badila

Op 20 mei vieren we wereldbijendag. Bijen, zweefvliegen, dag- en nachtvlinders zijn van levensbelang voor de mens en tal van planten en andere dieren. Door de achteruitgang van bloemen, geschikte plekjes om te leven, giftige stoffen en ziektes krijgen ze echter rake klappen. Nochtans is het zo eenvoudig om die noeste werkers om ons heen een vleugeltje te helpen!

Onmisbaare fauna voor het leven op aarde

Bijen en andere bestuivers zijn absoluut onmisbaar voor het huidige leven op aarde, inclusief dat van de mens. Ze zijn verantwoordelijk voor 75% van ons voedselassortiment. Denk daarbij niet alleen aan groenten en fruit, maar ook aan koffie en chocolade. Ze zorgen onvermoeibaar voor de mooie landschappen en bloemen om ons heen. Als bio-indicatoren door hun gevoeligheid voor giftige stoffen houden ze de vinger aan de pols van onze leefomgeving. Ze zijn tegelijk de goedkoopste en meest essentiële werkkrachten voor onze landbouw en economie.

Laat je stem horen voor bestuivers

Van 12 mei tot en met 10 juli 2021 wordt een publieke raadpleging gehouden over een gloednieuwe strategie om bestuivers meer en beter te beschermen. De focus ligt op het bestuiversvriendelijker maken van landbouw(gebieden), steden en open ruimtes evenals op het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en bewustmaking. Je kan suggesties aanbrengen of simpelweg je steun uitspreken voor het behoud van bestuivers. Na verwerking van alle suggesties wordt de strategie een belangrijk stimulans voor alle betrokken diensten en actoren om aan de slag te gaan. Contact: salima.kempenaer@health.fgov.be.

Pollinator Park: virtuele realiteit … zonder bestuivers

De virtuele realiteit Pollinator Park is ontwikkeld door de Europese Commissie en drie natuurhistorische musea (Brussel, Leiden en Barcelona) om te sensibiliseren over de achteruitgang van bestuivers en actie te stimuleren voor hun behoud. Deze interactieve toepassing, ontworpen in samenwerking met Vincent Callebaut, de wereldwijd gereputeerde “archibiotect”, geeft het sombere beeld van de toekomst die ons wacht als we onze relatie tot de natuur niet verbeteren. Het verhaal speelt zich af in 2050. Na een serie ecologische crisissen zijn zowat alle bestuivers verdwenen. Een futuristische boerderij blijkt de enige hoop temidden een steriel en desolaat landschap.

Eurocommissaris voor Leefmilieu Virginijus Sinkevičius: ‘De alarmerende achteruitgang van insecten die onze gewassen en wilde bloemen bestuiven, bedreigt de voedselveiligheid en ons overleven. Met haar Green Deal wil de Europese Unie deze trend keren. Maar grote inspanningen zijn eveneens nodig in alle geledingen van onze maatschappij: wetenschappers, experts, bedrijven en burgers. Pollinator Park nodigt ieder van ons uit om bestuivers te beschermen en zo aan een betere toekomst te werken voor ons en voor de toekomstige generaties.’

Week van de Bij

Van zondag 30 mei tot en met zondag 6 juni 2021 organiseert het Departement Omgeving de achtste editie van Week van de Bij. De campagne wil gemeentebesturen, bedrijven en burgers aanmoedigen zich in te zetten voor een betere leefomgeving voor wilde bijen en honingbijen. Zo zorgen minder beton en meer bloemen, planten en bomen voor meer voedsel voor bijen. Met de slogan ‘Bijenhelden breken uit’ zetten Dominique Persoone en Britt van Marsenille, peter en meter van de Week van de Bij, het thema ontharding kracht bij. Tal van tips voor bijen en meer informatie op www.weekvandebij.be.

Vooruit met de Brusselse Wijk

De gemeenten en OCMW’s van het Brussels Gewest kunnen subsidies verkrijgen in het kader van de projectoproep “Klimaatactie”. Doel is om de biodiversiteit te versterken door stedelijke vergroening en het ecologische beheer van groene ruimtes. Burgers kunnen ook aan de slag gaan via het natuurluik van de projectoproep “Vooruit met de Wijk”, die projecten voor het behoud van biodiversiteit op kleine schaal subsidieert.

Laat het gras maar groeien

De eenvoudigste en makkelijkste tip voor bijen en biodiversiteit wordt gepromoot door ByeByeGrass & Adalia, partnerorganisaties van de Belgische beweging #SamenVoorBiodiversiteit. Ze roepen op om een deel van of het hele gazon niet te maaien gedurende de maand mei, bij voorkeur zelfs langer. Zo krijgen planten, bloemen, bijen en vlinders nieuwe kansen. En groeit het bewustzijn over de baten van een dergelijke natuurlijke ruimte, onder andere om de klimaatverandering tegen te gaan.

De beweging #SamenVoorBiodiversiteit

Biodiversiteit is broodnodig voor ons overleven en welzijn. Deze boodschap en oproep tot actie wordt uitgedragen door de beweging #SamenVoorBiodiversiteit van meer dan 100 Belgische organisaties die zich mobiliseren tegen de biodiversiteitscrisis. En om samen met de maatschappij een grote stuwende gemeenschap te vormen.

De beweging omvat universiteiten, NGO's, milieuverenigingen, dierentuinen, natuurparken, musea en botanische tuinen, bedrijven, scholen, provincies, gemeenten en lokale actoren, Waalse, Brusselse, Vlaamse en federale overheden. Omdat echt iedereen aan zet is om te zorgen voor biodiversiteit. Zodat deze levensbelangrijke biodiversiteit kan zorg blijven dragen voor ons. Het behoud van de biodiversiteit dient een prioriteit te worden in ons leven van elke dag. Laten we iedereen overtuigen om van biodiversiteit ook hun prioriteit te maken.

We willen hierbij ook andere organisaties, verenigingen, bedrijven, scholen, overheden en andere entiteiten uit alle sectoren en disciplines uitnodigen om de beweging voor biodiversiteit te komen verrijken en meer slagkracht te geven.

Categorieën: Museum Nieuws
Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top