Doe lekker Wild! Nieuwe campagne van #SamenVoorBiodiversiteit

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Campagnebeeld 'Doe Lekker Wild'
14/09/2021
Doe lekker Wild! Nieuwe campagne van #SamenVoorBiodiversiteit
post by
Kelle Moreau

Na enkele nationale campagnes gaat de Belgische beweging #SamenVoorBiodiversiteit met de nieuwe campagne ‘Doe lekker wild!’ de internationale toer op. Samen met de Franse beweging #OnEstPrêt en met gelijkaardige initiatieven in Duitsland en Spanje wordt van 15 tot 26 september 2021 dagelijks een soort in de kijker gezet. Bij ons ligt de focus op soorten die in België in de problemen verkeren. Het doel blijft om het grote publiek te sensibiliseren over en te mobiliseren voor de verdwijnende biodiversiteit.

De zesde uitstervingsgolf

Wetenschappers zijn duidelijk: de 6de uitstervingsgolf is volop aan de gang en verloopt veel sneller dan de voorgaande. Zo worden volgens het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) wereldwijd maar liefst 1 miljoen soorten met uitsterven bedreigd, en berekende het WWF dat 68% van de populaties van vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren sinds 1970 van de aardbol verdwenen. Het verlies van leefgebied is de belangrijkste oorzaak voor het massale verdwijnen van populaties en soorten.

In België wordt naar schatting één derde tot de helft van de soorten bedreigd. Ook hier verdwijnen soorten steeds sneller. Zo dreigen onder meer de hamster, de watersnip, de paling en de aapjesorchis te verdwijnen uit ons land. Het wordt steeds dringender om deze en vele andere soorten te beschermen. Want hoe meer de biodiversiteit slinkt, hoe zwaarder ook de mens het te verduren krijgt. Een gezonde biodiversiteit en ecosystemen zijn immers nodig om ons te voeden, te genezen, te beschutten, ...

Ook om de klimaatopwarming tegen te gaan zijn intacte en biodiverse ecosystemen onontbeerlijk. De klimaatgerelateerde rampen die tijdens de voorbije zomer niet enkel veraf gelegen gebieden maar ook ons eigen België teisterden, en het alarmerende recente rapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC), sterken de bewegingen #SamenVoorBiodiversiteit en #OnEstPrêt in hun overtuiging van de noodzaak om zich te mobiliseren voor de dieren, planten, paddenstoelen en andere organismen rondom ons en veraf.

Onbekend is onbemind ... en onbeschermd!

Het mondiale congres van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN), dat van 3 tot 11 september 2021 plaatsvond in Marseille, is een goede aanleiding voor #SamenVoorBiodiversiteit en #OnEstPrêt om samen met bekende landgenoten en enkele andere initiatieven de biodiversiteitscrisis in de aandacht te houden. De partners brengen tijdens de nieuwe campagne ‘Doe lekker wild!’ bewust geen ver-van-ons-bed-show, maar maken het mondiale probleem voelbaarder door  soorten van eigen bodem uit te lichten.

Tijdens 12 ‘Doe lekker wild!’ campagnedagen zal het grote publiek 12 bedreigde soorten en hun problemen beter leren kennen, wat noodzakelijk is om genegenheid en beschermingsdrang te ontwikkelen. De bekende oceanische ontdekkingsreiziger Jacques-Yves Cousteau formuleerde het als volgt: “we houden van wat ons fascineert, en we beschermen waarvan we houden”. Vervolgens wil de campagne ook (re)actie uitlokken, door tips en acties aan te reiken om de geselecteerde soorten, en de hele biodiversiteit waar ze deel van uitmaken, een handje te helpen.

Over de campagne

De campagne ‘Doe lekker wild!’ loopt van 15 tot 26 september, en wordt hoofdzakelijk gevoerd via de sociale media van de campagne (FacebookTwitter) en van de partners van de beweging.

Het einddoel van deze campagne, en van de bewegingen #SamenVoorBiodiversiteit en #OnEstPrêt in het algemeen, is bijdragen tot de bescherming van het leven op aarde door concrete acties op individueel, gemeenschappelijk en organisationeel niveau. Zo wensen de partners aan te tonen dat we samen, over de grenzen heen, biodiversiteit kunnen beschermen.

Meer informatie over de beweging #SamenVoorBiodiversiteit en over de campagne ‘Doe lekker wild!’ op de website.

‘Doe lekker wild!’ kwam tot stand en wordt uitgevoerd in overleg met de partners van de beweging #SamenVoorBiodiversiteit, wetenschappelijke experten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en de International Union for Conservation of Nature (IUCN), geëngageerde influencers en bekende personen, gelijkgestemde initiatieven en organisaties zoals #OnEstPrêt, Sparknews, The Lemon Spoon, Laura from the Desert, ... en parallelle campagnes in Frankrijk, Duitsland (BUND Fachbereich Grünes Band) en Spanje (Brutal Blog).

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top