Beveiliging van het KBIN-gebouw in verband met asbestrisico

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

KBIN - IRSNB - RBINS
23/03/2022
Beveiliging van het KBIN-gebouw in verband met asbestrisico
post by
Communication

In het Instituut-gedeelte van het KBIN zijn asbestvezels vastgesteld. Er zijn verschillende maatregelen genomen. We willen u geruststellen: onze museumbezoekers worden op geen enkele manier getroffen.

Het probleem doet zich voor in een ventilatiesysteem dat losstaat van de publieke zones van het Museum, namelijk in de kantoren, de laboratoria en de collecties van ons Instituut. Tentoonstellingsruimten en activiteitenruimten (stages, evenementen, auditorium, Kenniscentrum, Dino Café, picknickruimte) zijn niet getroffen.
 

Bovendien zijn al onze tentoonstellingsruimten sinds 2004 overeenkomstig de wetgeving gerenoveerd en is er geen asbesthoudend materiaal meer gebruikt. 
 

Wij verwelkomen onze bezoekers dus in alle veiligheid: individuele bezoekers, schoolgroepen of deelnemers aan een privé-evenement in onze zalen.

Om volledig transparant te zijn, schetsen we hierbij kort de situatie en geven een lijst van vragen en antwoorden. Vindt u het antwoord op uw vraag niet, dan kunt u mailen naar prevention@naturalsciences.be. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

De feiten 

Na grote werkzaamheden op de 10de en 12de verdieping van het Instituut werden asbestvezels ontdekt in de ventilatiekanalen van deze ruimte. Het KBIN heeft vervolgens de ventilatiegroep van de kantoren stilgelegd, eerst tijdelijk, daarna definitief. Aan de hand van aanvullende analyses konden de betrokken zones worden afgebakend en werd aangetoond dat de publieke ruimten niet zijn getroffen.

Wat zijn de risico's voor onze werknemers?

De Meuter, een bedrijf dat gespecialiseerd is in sloopwerken, adviseert om in dit stadium niet aan het ventilatiesysteem te raken en beveelt vooral regelmatige luchtbemonstering aan. De analyse van de Preventieadviseur van het KBIN bevestigt dat er geen acuut risico bestaat. Bovendien gaat het om slechts een beperkt aantal van onze werknemers. Er is een specifieke interne eenheid opgericht om het personeel te informeren en te ondersteunen.

Genomen maatregelen

Om geen risico's te nemen,  

  • Zijn het KBIN en de Regie der Gebouwen momenteel bezig alle betrokken ventilatiekanalen te sluiten en zullen ze de lucht in de lokalen regelmatig controleren. 
  • Kunnen de betrokken werknemers thuis blijven werken totdat de werkzaamheden zijn voltooid. Er is een speciale uitrusting voorzien voor wie de zones van de werkzaamheden moet betreden. 

Uw bezorgdheid over deze situatie is desondanks volkomen begrijpelijk. We wensen u nogmaals gerust te stellen. Daarom vindt u hieronder de antwoorden op de belangrijkste vragen die u zou kunnen hebben. Deze lijst zal regelmatig worden bijgewerkt.

  

FAQ
 

INDIVIDUELE BEZOEKERS / FAMILIES

 
Welke impact voor de museumzalen?
 

GEEN. De openbare ruimten van het museum – tentoonstellingszalen, activiteitenzalen (ateliers, animaties, auditorium, documentatiecentrum, Dino Café, picknickplaats) – zijn niet blootgesteld aan asbestrisico's. Het probleem blijft beperkt tot het gedeelte van het Instituut waar kantoren, laboratoria en collecties zijn ondergebracht. 
 
Sinds 2004 zijn al onze tentoonstellingszalen gerenoveerd volgens de wetgeving. Er zijn geen materialen gebruikt die asbest bevatten.

We ontvangen ons publiek dus in alle veiligheid in onze zalen: individuele bezoekers en schoolgroepen, en ook deelnemers aan privé-evenementen. 
 
Ik kom geregeld naar het Museum. Wat zijn de risico's? 
 
Geen. De openbare ruimtes van het museum zijn nooit aangetast. Analyses van luchtmonsters in openbare ruimten hebben geen aanwezigheid van asbestvezels aangetoond.  
 
Ik heb onderzoek gedaan in het Kenniscentrum (de bibliotheek)? Wat zijn de risico's? 
 
Geen (zie antwoord hierboven) 
 
Mijn kinderen hebben deelgenomen aan cursussen en/of workshops en activiteiten met hun school. Wat zijn de risico's? 
 
Geen (zie antwoorden hierboven) 
 
Ik bezocht het museum vóór de renovatiewerkzaamheden. Wat zijn de risico's? 
 
Geen. De openbare ruimtes van het museum zijn nooit aangetast. Het ventilatiesysteem waarin asbestvezels werden aangetroffen, was alleen actief in zones van het Instituut (KBIN) waar kantoren, laboratoria en collecties zijn.   

 

SCHOOLGROEPEN

 
Liggen de workshop- en animatieruimtes voor scholen in de geïmpacteerde zone?  

Nee, de ruimten voor educatieve ateliers, animaties en vakantiestages liggen buiten die zone. 
 

Wat is het gevolg voor schoolgroepen die naar het Museum komen/zullen komen? 

Er zijn geen gevolgen. De groepen die naar het Museum kwamen/komen, bleven/blijven buiten de betreffende zones. We blijven dus schoolgroepen in alle veiligheid ontvangen.  

 
WERKZAAMHEDEN  


Wat zijn de risico's voor de bezoekers van het Museum tijdens de werkzaamheden? 

De gebieden waar wordt gewerkt, zijn ontoegankelijk voor het grote publiek en de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door deskundigen op dit gebied. Er is dus geen risico voor bezoekers of personeel.  
 

Zal het museum moeten sluiten? 

Het museum ondervindt geen hinder van de werkzaamheden en zal dus niet sluiten. 

 

(VOORMALIG) PERSONEEL van het KBIN

 
Worden er specifieke maatregelen genomen voor het huidige personeel?  

JA! De gezondheid van het personeel is de prioriteit van het Instituut. Telewerken wordt gehandhaafd voor iedereen die het kan. Er worden alternatieve lokalen ter beschikking gesteld. Uitrusting (FFP3-maskers, asbestbeschermingskits) wordt uitgedeeld aan personen die zich in de betreffende zones moeten begeven.  
 

Ik werkte vroeger bij het KBIN. Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie? 

Iedereen die bij het KBIN heeft gewerkt en hierover contact met het Instituut wil opnemen, vragen we een e-mail te sturen naar prevention@naturalsciences.be. Het KBIN zal de zaak opvolgen.

 

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top