Publieke consultatie voor Rentel windmolenpark

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Windmolen
19/01/2015
Publieke consultatie voor Rentel windmolenpark
post by
[displayName]

De n.v. RENTEL heeft op 3 december 2014 een aanvraag ingediend tot wijziging van de verleende vergunning en machtiging voor het leggen en de exploitatie van de elektriciteitskabels van het Rentel offshore windmolenpark (bij KB van 15 mei 2014). De wijziging  betreft de aanleg van een exportkabel van de Rentel-concessie rechtstreeks naar de kust.

Het door de aanvrager ingediend milieu-effectenrapport (MER) verwijst naar het MER van het ELIA BOG project waar deze kabelroute reeds volledig werd onderzocht. Verder worden de te verwachten effecten besproken van het project op de zeebodem, het zeewater, het klimaat, de atmosfeer, de effecten van geluid en trillingen, de effecten op de fauna, de flora en de biodiversiteit, het zicht op zee en het cultureel erfgoed, de mens alsook de veiligheidsaspecten.

De aanvraag, die ook het door de aanvrager opgemaakte milieu-effectenrapport bevat, kan ingezien worden tussen 23 januari 2015 en 21 februari 2015, alle werkdagen van 9 tot 17 uur, in de burelen van de BMM/UGMM in Gulledelle 100, 1200 Brussel (4e verdieping, zaal 431, contactpersoon : Mevr. Mia Devolder 02/773.21.11, M.Devolder@mumm.ac.be) of, uitsluitend op afspraak, in de burelen van de BMM/UGMM gelegen op het 3e en 23e Linieregimentsplein, 8400 Oostende (contactpersoon : de heer Jan Haelters, 059/24.20.55, J.Haelters@mumm.ac.be).

De geïnteresseerden kunnen hun standpunten, opmerkingen en bezwaren tot en met 8 maart 2015 indienen, door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de BMM/UGMM, Gulledelle 100, 1200 Brussel, ter attentie van Mevr. Mia Devolder.

De documenten zijn online beschikbaar.

De aanvraag kan eveneens ingezien worden op werkdagen in iedere kustgemeente.

De Panne
Gemeentehuis
Zeelaan 21
B-8660 DE PANNE
058 42 16 16
Contactpersoon: mevrouw Krista Hautekeur

Koksijde
Milieudienst Gemeentehuis
Zeelaan 303
B-8670 KOKSIJDE
058 53 30 30
Contactpersoon: de heer Jan Vandromme

Nieuwpoort
Milieudienst
Willem De Roolaan 90
B-8620 NIEUWPOORT
058 22 44 51
Contactpersoon: de heer Luc Leye

Middelkerke
Gemeentehuis (lokaal 27)
Spermaliestraat 1
8430 Middelkerke
059 31 30 16
Contactpersoon: de heer Eddy Lowie

Oostende
Stadhuis
Dienst Leefmilieu (kantoor 417, 4e verdieping)
Vindictivelaan 1
B-8400 OOSTENDE
059 80 55 00
Contactpersoon: de heer Jacky Dereu

Bredene
Gemeentehuis
Bureau Technische Dienst
Centrumplein 1
B-8450 BREDENE
059 33 91 91
Contactpersoon: mevrouw Els Vander Schaeghe

De Haan
Gemeentehuis
Milieudienst
Leopoldlaan 24
B-8420 DE HAAN
059 24 21 24
Contactpersoon: de heer Dave Hendrickx

Blankenberge
Stadhuis
Dienst Stedenbouw, R.O. en Milieu
J.F. Kennedyplein 1
B-8370 BLANKENBERGE
050 42 99 42
Contactpersoon: de heer Alain Mengé

Brugge
Dienst Leefmilieu
Walweinstraat 20
B-8000 BRUGGE
050 44 83 54
Contactpersoon: mevrouw Inge De Roo

Knokke-Heist
Gemeentehuis
Milieudienst
Alfred Verweeplein 1
B-8300 KNOKKE-HEIST
050 63 01 00
Contactpersoon: de heer Lawrence Van Damme

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top