Detectie van baggerslib vanuit de ruimte

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Dredged plume
12/03/2015
Detectie van baggerslib vanuit de ruimte
post by
[displayName]

Landsat-8 is een vrij recente satelliet die regelmatig beelden in hoge resolutie van zee- en kustgebieden overal ter wereld doorstuurt. Onderzoekers van OD Natuur hebben nu een nieuwe mariene toepassing voor deze beelden ontwikkeld: de detectie van zwart sediment in suspensie dat bijvoorbeeld door baggerwerken werd verplaatst.

Door luchtmoleculen en aerosols verspreid licht beïnvloedt de waarnemingen van de satelliet boven in de atmosfeer. Het corrigeren van die atmosferische verstoring is een cruciale stap om de satellietbeelden voor mariene toepassingen te kunnen gebruiken. De nieuwe atmosferische correctie die door het KBIN werd ontwikkeld, gaat uit van de aanname dat water het kortegolf-infrarood licht van Landsat-8 volledig absorbeert. De resultaten wijzen op een duidelijk verschil tussen mariene en atmosferische signalen, en op de grote waarde van beelden in hoge resolutie en hoogwaardige kortegolf-infrarood frequenties voor kustgebieden. Er kunnen in het sediment in suspensie voor de Belgische kust verschillende kleuren worden onderscheiden, naargelang de oorsprong van het sediment.

De haven van Zeebrugge moet regelmatig uitgebaggerd worden om deze bevaarbaar te houden. Het baggerslib heeft een zwarte kleur als gevolg van de hoge concentratie aan organisch materiaal en de zuurstofarme omgeving. Het slib wordt gestort op specifieke stortlocaties. Dankzij de doeltreffende atmosferische correctie voor de beelden in hoge resolutie die door Landsat-8 worden gemaakt, is het zwarte baggerslib gemakkelijk te detecteren. Hierdoor kunnen de baggerwerken op de voet gevolgd worden vanuit de ruimte.

Meer informatie:

Vanhellemont Q. & Ruddick K. (2015). Advantages of high quality SWIR bands for ocean colour processing: Examples from Landsat-8 Remote Sensing of Environment. Open Access.

Vanhellemont Q. & Ruddick K. (2014). Turbid wakes associated with offshore wind turbines observed with Landsat 8. Remote Sensing of Environment, Vol. Volume 145, pp. 105–115. Open Access.

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top