VN-rapport wijst op de gezondheidsvoordelen van een duurzaam biodiversiteitsbeleid

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

UN report on biodiversity
12/03/2015
VN-rapport wijst op de gezondheidsvoordelen van een duurzaam biodiversiteitsbeleid
post by
[displayName]

Het VN-rapport "Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health, a State of Knowledge Review" (Prioriteiten van de wereld bundelen: biodiversiteit en de gezondheid van de mens, de kennis op een rijtje) werd officieel voorgesteld op het 14de Wereldcongres over Openbare Gezondheid, dat op 13 februari 2015 plaatsvond in het Indiase Calcutta.

Het volledige rapport zal in boekvorm verschijnen, als resultaat van de gezamenlijke inspanningen rond biodiversiteit en gezondheid van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het wordt een belangrijke bron van informatie en kan zo als leidraad dienen bij het opstellen van het post-2015 ontwikkelingskader en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

België pakt de biodiversiteitskwesties op verschillende vlakken en verschillende beleidsniveaus aan, via de ontwikkeling van een Nationaal Milieu-Gezondheidsplan en via de Nationale Strategie inzake Biologische Diversiteit 2020. Experts inzake biodiversiteit uit ons BIOPOLS-team leveren een bijdrage aan de Belgische ‘Community of Practice’ rond biodiversiteit en gezondheid en stellen zo hun wetenschappelijke expertise ter beschikking van beleidsmakers en belanghebbenden.

Het VN-rapport wijst op de vergaande en complexe relatie tussen biodiversiteit en de gezondheid van de mens. In het rapport wordt uitgelegd hoe het behoud en duurzaam gebruik van de biodiversiteit de gezondheid van de mens positief beïnvloeden, via de impact ervan op de water- en luchtkwaliteit, de voedselproductie, het indijken van de klimaatsveranderingen en de kans op natuurrampen, farmaceutica, niet-overdraagbare aandoeningen en infectieziekten, geneesmiddelen enz.

Tot slot doet het rapport een aantal aanbevelingen voor een duurzaam gezondheids- en biodiversiteitsbeleid. Het roept op tot het opstellen van consistente strategieën die wereldwijd moeten leiden tot de erkenning, waardering en bespiegeling van het verband tussen de biodiversiteit en onze gezondheid. Deze strategieën dienen ook opgenomen te worden in het beleid van nationale regeringen inzake volksgezondheid en de bescherming van de biodiversiteit.

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top