Bijen in de kijker

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

De solitaire bij Colletes hederae op klimop
31/03/2015
Bijen in de kijker
post by
[displayName]

Ons Instituut heeft de website levedebijen.be gelanceerd, samen met een nieuwe educatieve brochure.

Met de nieuwe website en het bijbehorende pedagogische boekje willen we leerkrachten en leerlingen uitleggen hoe belangrijk bijen zijn. Als belangrijkste bestuivers spelen ze een cruciale rol in het behoud en het evenwicht van de meeste ecosystemen. Tal van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, vezels voor kleding en beschutting hangen af van hun aanwezigheid, hun diversiteit en gezondheid.

Achteruitgang

De bijen krijgen rake klappen. Tijdens de winter van 2012-2013 stierf één op drie bijenkolonies in de Belgische korven. Van de 370 in ons land gekende wilde bijensoorten is meer dan de helft zeldzaam of sterk op de terugweg. In Europa wordt één op vier hommels met uitsterven bedreigd.

De oorzaken van achteruitgang zijn heel complex en ook de onzekerheid over de factoren die de achteruitgang veroorzaken, treffen de sector. Onder meer onvoldoende voedsel door monoculturen, de klimaatverandering, het gebruik van bepaalde pesticiden, en parasieten zoals varroamijt werden de afgelopen jaren onderzocht.

Actie

Het boekje biedt een pedagogische ondersteuning om de grote thema’s van de biologie, zoals de classificatie, evolutie, aanpassingen, ecologie en ecosystemen, aan bod te laten komen. In het laatste onderdeel doen we een oproep tot actie en tot inzet voor het behoud van de bijen en de natuur.

Op levedebijen.be vind je veel aanvullende informatiebronnen: brochures, boeken, websites, filmpjes en artikelen. Er komen binnenkort ook werkbladen op de site, waarmee leerlingen van alle onderwijsniveaus bijen kunnen observeren of dieper kunnen ingaan op het onderwerp.

 

Levedebijen.be is een initiatief van ons Nationaal Knooppunt biodiversiteit en wordt ondersteund door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en 35 partners.

Het bijenboekje is gratis en kun je bestellen via biodiversiteit@naturalsciences.be) of per telefoon (02 627 45 45).

 

Klik op de afbeelding bovenaan om meer foto's te zien.

 

 

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top