Resultaten zeeverontreinigingen 2014

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Aantal waargenomen olievervuilingen per vluchtuur.
16/04/2015
Resultaten zeeverontreinigingen 2014
post by
[displayName]

In 2014 werden tijdens onze observatievluchten boven het Belgisch deel van de Noordzee 37 zeevervuilingen waargenomen.

Het afgelopen jaar vlogen we - in het kader van het Belgisch programma voor luchtobservaties boven de Noordzee - in totaal 251 uur boven zee met het speciaal uitgeruste vliegtuig van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. De meeste vluchten (224 vlieguren om precies te zijn) vonden plaats boven de Belgische zeegebieden en de ons omringende wateren (nationale vluchten). Daarvan werden 209 uren besteed aan taken in het kader van de Belgische Kustwacht: 169 uren voor het opsporen van vervuiling, 40 uren voor de toezicht van visserijactiveiten en 15 uren voor wetenschappelijke observaties. Daarnaast besteedden we 27 vlieguren aan internationale opdrachten in het kader van het Bonn Akkoord.

Verontreiniging op zee

In 2014 werden tijdens de nationale vluchten 37 zeevervuilingen in en nabij de Belgische zeegebieden waargenomen:

  • 3 vermoedelijk operationele olieverontreinigingen (waarvan 2 in Belgische en 1 in naburige Nederlandse wateren; 2 vlekken waren niet ver van de positie van het wrak van de Baltic Ace);
  • 18 accidentele olievlekken (waarvan 17 afkomstig van het Baltic Ace wrak en 1 afkomstig van het wrak van de Spiros Amanakis, alle gezien in naburige Nederlandse wateren);
  • 2 nachtelijke radardetecties van een niet nader identificeerbare, ongekende stof;
  • 14 operationele vervuilingen van andere schadelijke stoffen dan olie (zgn. liquid noxious substances of LNS-stoffen – MARPOL Bijlage II); in 4 van deze gevallen kon de vlek gekoppeld worden aan een schip, maar na onderzoek bleek het telkens om een legale lozing te gaan.

Ten slotte werden tijdens de transit, take-off en landingsprocedures, 11 olievervuilingen waargenomen in de haven van Antwerpen, 1 in de Schelde vlakbij de Antwerpse haven en 1 in de haven van Oostende. Alle verzamelde informatie werd overgemaakt aan de bevoegde politiediensten om een opvolging ervan te verzekeren.

De figuren tonen een bijzondere trend in operationele scheepslozingen op zee. Enerzijds bevestigt het bijzonder lage aantal waargenomen operationele olielozingen dat er een dalende trend is in olielozingen door schepen sinds 2000. Anderzijds bevestigen de resultaten van 2014 de stijgende trend van operationele lozingen van andere schadelijke stoffen dan olie.

Klik op de figuur om de andere figuur te zien.

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top