Model voor de verspreiding van zeetonglarven in de Noordzee

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Larf van zeetong. Foto Hans Hillewaert
21/04/2015
Model voor de verspreiding van zeetonglarven in de Noordzee
post by
[displayName]

Léo Barbut, doctoraatsstudent aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen bestudeert de verspreiding van de larven van zeetong in de Noordzee. Zeetong heeft een hoge economische waarde, maar de levenscyclus en de populatiedynamica ervan is nog grotendeels onbekend.

Zeetong

De recrutering van zeetong (de aangroei van de populatie) variert sterk over de jaren en er is weinig overeenkomst met de grootte van de populatie volwassen zeetongen. Bij vele vissoorten, en zeker ook de platvissen, zijn de eerste levensfasen heel belangrijk voor deze recrutering. Zeetong plant zich voort in de Noordzee tijdens de lente waarbij eieren en larven door de stromingen getransporteerd worden naar beschutte kustgebieden (de zogenaamde kraamkamers) waar de jonge vissen kunnen opgroeien.

Modellen

Het is mogelijk om het transport van de larven te simuleren met een gekoppeld hydrodynamisch-biologisch model. Maar het is heel moeilijk om deze fases in hun levenscyclus echt te observeren en dit is nodig om het model te verbeteren. Wanneer we schattingen maken, zullen de simulaties van de verspreiding van de larven sterk beïnvloed worden. We testen nu verschillende veronderstellingen van de eigenschappen door simulaties te vergelijken met gegevens van in zee.

Dit werk is een eerste stap naar de calibratie, validatie en verbetering van het “larven-verspreidings-model” voor tong dat zal gebruikt worden bij het beschermen en beheren van de populaties.

Prijs

Léo Barbut heeft een prijs gewonnen voor zijn poster over dit verspreidingsmodel voor zeetong: “Integrating field data to parameterise a larval transport model of sole and improve knowledge on connectivity in the North Sea”. De prijs werd uitgereikt op de ASLO 2015 Aquatic Sciences Meeting in Granada (Spanje) voor de beste studentenpresentatie. Er waren 361 presentaties die geëvalueerd werden.

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top