Elke Sleurs en Marie-Christine Marghem huldigen BZZZZZ-bijenparcours in

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs volgt het bijenparcours samen met leerlingen.
04/06/2015
Elke Sleurs en Marie-Christine Marghem huldigen BZZZZZ-bijenparcours in
post by
Reinout Verbeke

Elke Sleurs, Staatssecretaris voor wetenschapsbeleid, en Marie-Christine Marghem, federaal Minister van Leefmilieu, hebben ons BZZZZZ-bijenparcours ingehuldigd. Ze deden dat ter gelegenheid van Week van de Bij. De twee politicas en leerlingen uit twee basisscholen kregen een interactieve rondleiding over de belangrijke bestuivers.

Het kindvriendelijke parcours, dat door de vele zalen van ons Museum leidt, brengt je heel wat bij over de bestuivers en de cruciale rol die ze spelen in de productie van ons voedsel en van grondstoffen. Hun harde werk is jaarlijks naar schatting 150 miljard euro waard, berekenden wetenschappers. 'De rol van bijen in ons leefmilieu is nog altijd te weinig bekend', zegt Minister van Leefmilieu Marghem. 'Bestuivende insecten maken integraal deel uit van onze ecosystemen, waarvan de biodiversiteit bewaard moet blijven. Hiervoor zijn wij allemaal verantwoordelijk.' Zo nam de minister op de website levedebijen.be het goede voornemen haar stadstuin in Doornik meer te laten verwilderen, en schonk ze een bijenhotel aan een van de aanwezige scholen.

België telt in totaal ongeveer 380 bijensoorten (bijna allemaal wilde soorten), wereldwijd zijn er zo'n 20.000. Hun voortbestaan wordt bedreigd door voedseltekort, ziektes en parasieten, een gebrek aan nestplaatsen, en pesticiden en onkruidbestrijders. Maar sensibilisering zal niet voldoende zijn om de achteruitgang van de bestuivers een halt toe te roepen. Onlangs heeft de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) de allereerste rode lijst opgemaakt van de wilde bijen in Europa. Ten minste 9% van die bijensoorten blijkt met uitsterven bedreigd. Even alarmerend is dat er voor bijna 60 % van de wilde bijensoorten onvoldoende gegevens voorhanden zijn. 'Het verzamelen van wetenschappelijke gegevens is een cruciale uitdaging voor de bescherming van de bestuivers en de diensten die ze ons bieden', zegt Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs. 'Er is nood aan duidelijke gegevens over de toestand van de bestuivers en over de factoren die hun achteruitgang veroorzaken, zodat we gepaste en doeltreffende maatregelen kunnen treffen.'

Zo gaan wetenschappers tijdens het nieuwe federale onderzoeksprogramma BELBEES gegevens verzamelen en analyseren over de recente veranderingen in de populaties van wilde bijen, en de oorzaak van hun achteruitgang. Zo kunnen wetenschappers concrete voorstellen formuleren om de bestuivingsdienst te beschermen. Het onderzoek doet onder meer een beroep op de ruime collecties bijen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Het BZZZZZ-parcours is gratis schikbaar in het Museum, naast de vestiaire, of in pdf.
 

Meer weten? www.levedebijen.be of BELBEES www.belbees.be

 

Het parcours wordt aangeboden door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

 

Klik op de foto bovenaan om er meer te zien

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top