Publieke raadpleging over de maatregelen voor de Belgische mariene wateren

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

RV Belgica bij zondsondergang
16/06/2015
Publieke raadpleging over de maatregelen voor de Belgische mariene wateren
post by
[displayName]

Van 13 mei tot en met 15 juli 2015 organiseert de Dienst Marien Milieu (FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu) een open publieksbevraging over de maatregelen die getroffen zullen worden in het kader van de Europese richtlijn Mariene Strategie.

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie verplicht elke Europese lidstaat om een mariene strategie op te stellen voor de bescherming, het behoud en het herstel van het mariene milieu. Deze richtlijn stelt als doel om tegen 2020 een goede milieutoestand van de Noordzee te bekomen, waarbij ook een duurzaam gebruik van de mariene wateren wordt gegarandeerd. Om de overgang van de huidige staat naar een goede, gezonde milieutoestand mogelijk te maken, moeten lidstaten tegen eind 2015 een programma met maatregelen ontwikkelen.

Bij het tot stand komen van dit programma werden stakeholders, experts en beleidsmakers alintensief betrokken door middel van interactieve brainstorms en overlegvergaderingen. Via een antwoordformulier wil de Dienst Marien Milieu nu ook alle geïnteresseerden de mogelijkheid bieden het programma te evalueren.

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top