Advies voor het windmolenproject RENTEL

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Zeezicht
07/07/2015
Advies voor het windmolenproject RENTEL
post by
[displayName]

De n.v. RENTEL heeft op 3 december 2014 een aanvraag ingediend tot wijziging van de verleende vergunning en machtiging voor het leggen en de exploitatie van de electriciteitskabels van het Rentel offshore windmolenpark (bij KB van 15 mei 2014). De wijziging  betreft de aanleg van een exportkabel van de Rentel-concessie rechtstreeks naar de kust.

De wetenschappelijke dienst BMM van de OD Natuur heeft het milieueffectenrapport en aanvullende documenten grondig bestudeerd en op 1 juli 2015 haar advies en milieueffectenbeoordeling aan de staatssecretaris voor de Noordzee, Bart Tommelein, overgemaakt. De staatssecretaris dient zijn ontwerpbesluit voor 31 juli 2015 aan de nv RENTEL over te maken.

De documenten zijn beschikbaar online.

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top