Publieke consultatie voor zandextractie op zee

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Multibeam beeld van zandbank
07/07/2015
Publieke consultatie voor zandextractie op zee
post by
[displayName]

Vanaf nu start een publieke consultatie voor zandextractie op zee.

Op 20 mei 2015 vroegen volgende personen een verlengingen aan van hun concessies voor zandextractie in het Belgisch deel van de Noordzee (zone 1 tot 4):

  • Mr. Daniël Talpe voor Satic NV, Rietschoorvelden 20, 2170 Merksem,
  • Mr. Mr. Patrick Vercammen voor Ch. Kesteleyn NV, Zuiddokweg 50, 9000 Gent,
  • Mr. Koen De Rop voor Dranaco NV, Denderstraat z.n., 2060 Antwerpen
  • Mr. Bart Verboom, voor TV Zeezand Exploitatie, Slijkensesteenweg 2, 8400 Oostende.

De concessive-aanvragen definiëren de totale volumes van zandextractie die binnen de wettelijke bepalingen liggen. De aanvragen werden vergezeld van een milieueffectenrapport waarbij mogelijke effecten op het mariene milieu worden besproken: op de zeebodem, het water, de lucht en het klimaat, de geluidsomgeving, de fauna en flora, de monumenten, landschappen en deveiligheidsaspecten.

Dit milieueffectenrapport kan van 8 juli tot 6 augustus 2015 door het publiek worden ingekeken, en dit op weekdagen van 9.00 tot 17.00u in de kantoren van BMM Brussel (5de verdieping, bureau 527, contactpersoon Brigitte Lauwaert 02/773.21.20, B.Lauwaert@mumm.ac.be) of in de kantoren van BMM Oostende (enkel op reservatie, contactpersoon: Jan Haelters, 059/24.20.50, J.Haelters@mumm.ac.be). Elke belanghebbende kan tot 21 augustus 2015, opmerkingen of bezwaren indienen bij de BMM (Brigitte Lauwaert, Gulledelle 100, 1200 Brussel).

Documenten

Meer info over zand- en grindwinning

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top