De ongelooflijke Evros-delta

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 

Richtlijnen voor bezoekers

Kleine Zwanen in de Evros Delta (foto Didier Vangeluwe).
05/02/2016
De ongelooflijke Evros-delta
post by
[displayName]

5100, 5300, misschien zelfs 6000! Het is het aantal Kleine Zwanen dat in de afgelopen dagen werd geteld door ornithologen van het Evros Delta National Park in Griekenland. Het vorige record was ongeveer 4500 individuen en dateert van de twee voorgaande winters. Het aantal in Griekenland overwinterende Kleine Zwanen groeit dus nog steeds, terwijl vandaag de waargenomen aantallen in de traditionele gebieden rond het zuiden van de Noordzee op hun laagst zijn. Wetenschappers van het KBIN zijn nu ter plaatse om mee te tellen.

Het is geen gemakkelijke taak om de zwanen in het Evros-gebied te tellen. De delta ligt tussen Griekenland en Turkije, waardoor het moeilijk is om gecoördineerde tellingen te organiseren. Bovendien is er geen team van lokale ornithologen aan de Turkse kant. Ook is een deel van de delta onder militaire controle en mag ze dus alleen onder stikte en tijdelijke voorwaarden bezocht worden. Het is ook geen kleine site! We spreken van een zone van ongeveer 350 km² waarvan een deel ontoegankelijk is wanneer de rivier zo belangrijk is dat een deel overstroomt. Ten slotte zijn de Kleine Zwanen niet de enige vertegenwoordigers van hun genus dat in de Evros Delta overwintert. Er zijn ook duizenden Knobbelzwanen (afkomstig van de steppe van Oekraïne en zuid-Rusland) en Wilde Zwanen (waarschijnlijk afkomstig uit de taiga van Siberië). De tellingen zijn dan ook vaak traag en het is moeilijk om onderscheid te maken tussen de drie soorten. Maar het Griekse team is bijzonder ervaren. Ze tellen één keer per week tijdens de dag en één keer om de twee weken bij de slaapplaats in de avond.

Zwaan met zender

De volgende tien dagen zullen Griekse en Belgische teams in de Delta samenwerken om het gedrag van de zwanen te bestuderen, hun verspreiding tussen de verschillende lagunes te observeren, demografische gegevens te verzamelen door het bepalen van de proportie jongen en de gemiddelde familiegrootte. Het doel is ook om te gaan kijken naar elke site waar de Kleine Zwaan '854x', die in de toendra van Yamal (Siberië) werd uitgerust met een gps-zender op 14/07/2015, werd gelokaliseerd. De zwaan 854x was op 12/12/2015 in de Evros Delta aangekomen. Dit zal helpen om de habitats die door deze “getuigezwaan” worden gebruikt, nauwkeurig te bepalen en om hun relatieve belang te calculeren. Met deze nuttige gegevens kunnen, indien nodig, passende maatregelen genomen worden voor de instandhouding van de soort in de Evros. Vanaf nu wordt het interval van de GPS-lokalisaties op 1 uur vastgesteld zodat nog meer nauwkeurige gegevens in de komende dagen verzameld kunnen worden. Deze procedure zal beperkt zijn in de tijd, want het kost natuurlijk meer energie en zo zou de batterij op zonne-energie kunnen leeglopen.

Dagboek

2 februari 2016: De zon schijnt vandaag in de Evros, de temperatuur varieert overdag tussen 10-15 °C. Alle Kleine Zwanen blijken naar Turkije te zijn gegaan om te eten. Bovendien zijn ze deze avond pas na de duisternis terug bij de slaapplaatsen aan de Griekse kant aangekomen. Nauwelijks 150 individuen konden worden geteld. Wel spectaculair: om 16u48 en daarna om 17u11 hoorden we een oorverdovend gebrul. Dat betekent dat twee groepen van in totaal 4500 Rosse Casarcas zijn aangekomen om in de moerassen net ten zuiden van de lagune van Drana te gaan slapen. Dit gebeurt in Europa alleen in de Evros Delta! Morgen om 06:30, voor zonsopgang, gaan we terug te plaatste om te kijken of de zwanen goed zijn aangekomen en indien mogelijk proberen we ook '854x' te observeren!

Volg de blog van Didier Vangeluwe die ter plaatse is.

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top