Zeezoogdieren in België: Rapport 2014

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Aangespoelde bruinvis
19/02/2016
Zeezoogdieren in België: Rapport 2014
post by
[displayName]

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen coördineert het onderzoek van zeezoogdieren in Belgische wateren. Het rapport van 2014 is vers van de pers en zal snel gevolgd worden door een rapport met de gegevens van 2015.

In Belgische wateren worden slechts vijf soorten zeezoogdieren als inheems beschouwd: bruinvis, witsnuitdolfijn, tuimelaar, gewone zeehond en grijze zeehond. Het meest algemene zeezoogdier blijft de bruinvis. In april 2014 werd bij gericht onderzoek de hoogste dichtheid aan bruinvissen ooit vastgesteld, met een schatting van gemiddeld 4 dieren per km², of meer dan 10.000 bruinvissen in Belgische wateren.

In 2014 strandden 129 bruinvissen. Van de dieren waarvoor een doodsoorzaak kon vastgesteld worden, kwam ongeveer één derde om door bijvangst en één derde door predatie door grijze zeehonden.

Andere walvisachtigen waargenomen in onze wateren in 2014 waren griend, tuimelaar en witsnuitdolfijn. Zeehonden worden nog steeds algemener in onze wateren, ongetwijfeld door groeiende kolonies in de ons omringende landen. In totaal werden 30 dode of stervende zeehonden geregistreerd, het hoogste aantal ooit.

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top