Workshop over concentratie van materie in suspensie

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 

Richtlijnen voor bezoekers

Deelnemers aan de workshop over Materie in suspensie in het KBIN.
04/03/2016
Workshop over concentratie van materie in suspensie
post by
[displayName]

Op 24 en 25 februari 2016 vond in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen een workshop plaats over de beste manieren om langdurige meetreeksen van materie in suspensie (het zwevend materiaal in zeewater) te verkrijgen. Langetermijngegevens van materie in suspensie en metingen over grote gebieden zijn nodig om de toestand van de zeebodem te beschrijven, wat weer noodzakelijk is voor een goed beheer van de zee.

Vijfentwintig wetenschappers uit België, Frankrijk, Duitsland en Nederland bespraken de beste methodes om lange, kwalitatieve tijdsreeksen van metingen van Materie in Suspensie (SPM) te verkrijgen. Dit zijn deeltjes die rondzweven in estuaria, kustgebieden en ondiepe zeeën. Het doel van het onderzoeksproject is het ontwikkelen en evalueren van indicatoren die gebruikt kunnen worden om de Goede Milieutoestand voor descriptoren 6 (zeebodemintegriteit) en 7 (hydrografische condities) te monitoren, zoals opgelegd door de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

Materie in suspensie

De fijnkorrelige sedimenten in de kustgebieden bepalen mee de biologische, geologische en chemische processen die plaatsvinden en hebben ook een effect op de substanties die zich erop vasthechten, zoals vervuilende stoffen of nutriënten. Zo beïnvloedt de materie in suspensie de eutrofiëring aan de kust, de algenbloei in het water, de verspreiding van polluenten, de tijdelijke afdichting van de zeebodem door vloeibare modderlagen, de ecosystemen op de bodem en in het water en de aanslibbing van scheepvaartroutes en havens. Het monitoren van de materie in suspensie is belangrijk om de mariene en estuariene ecosystemen te begrijpen. Het is echter van groot belang dat de monitoring begeleidende informatie bevat over hoe de metingen bepaald, verwerkt, geanalyseerd en gevalideerd werden. Tot nu toe bestaat er geen algemeen aanvaarde standaard om SPM-concentraties te meten. Het doel van de workshop was dan ook om te discussiëren over de stappen die nodig zijn om onzekerheden in de data te indentificeren en aldus om de wetenschappelijke waarde ervan te documenteren. Want onzekerheden zijn belangrijk voor wetenschappers en beleidsmakers in hun taak om de Goede Milieutoestand van de Europese zeegebieden te evalueren.

De workshop werd georganiseerd door Michael Fettweis (KBIN-OD Natuur), Rolf Riethmüller (Helmhotz Centre Geesthaacht, Institute of Coastal Research, Duitsland) en Romaric Verney (IFREMER, Frankrijk) en past in het kader van het INDI67-project, een BRAIN.BE project gefinancierd door BELSPO.

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top