Red de biodiversiteit – 1001 beslissingen

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 

Richtlijnen voor bezoekers

20ste verjaardag van de Belgische ratificatie van het Biodiversiteitsverdrag (Foto: Thierry Hubin – KBIN)
23/05/2016
Red de biodiversiteit – 1001 beslissingen
post by
[displayName]

Op 20 mei 2016 vierden we in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen de 20ste verjaardag van de Belgische ratificatie van het Biodiversiteitsverdrag. Biodiversiteit is leven! Maar dat leven wordt bedreigd... Na de wereldwijde mobilisatie voor het klimaat is een gelijkaardige politieke impuls voor de biodiversiteit, het leven op aarde, meer dan broodnodig.

Meer dan 23 jaar geleden nam dr. Jackie Van Goethem voor het KBIN de verantwoordelijkheid over het Nationaal Knooppunt Biodiversiteit op. Het KBIN werd, volgens Algemeen Directeur Camille Pisani, uitgekozen omdat het tonnen wetenschappelijke expertise had politiek neutraal was. Het duurde nog 3 jaar voor alle Belgische parlementen (6!) het Verdrag van Biodiversiteit ondertekend hadden. Gelukkig volgde later ook financiering door BELSPO, Ontwikkelingssamenwerking en DG Leefmilieu. Zo groeide het Knooppunt uit tot een dynamische structuur die niet alleen beleidsmakers maar ook het grote publiek wil aanzetten tot acties voor biodiversiteit.

Debat van de jeugd

Goede beslissingen zijn nodig om concrete vooruitgang op het terrein te boeken. Daarom werd op 20 mei, twee dagen voor de Internationale Dag van de Biodiversiteit, een paneldiscussie georganiseerd rond de toekomst van het beleid rond biodiversiteit. De bevoegde ministers de politieke presenteerden de beslissingen uit het verleden en voor de toekomst. En jonge politici - de beleidsvoerders van morgen - gingen met elkaar en met het publiek in debat.

Zij stellen vast dat er nog veel werk is om biodiversiteit ook in de leerplannen op school aan bod te laten komen. Iedereen kan zo, van jongs af aan, ambassadeur van biodiversiteit worden. Verder werd geopperd dat bedrijven die positieve acties voor biodiversiteit ondernemen, hiervoor beloond zouden moeten worden met een label of met economische voordelen. Er zou een Vlaams minister voor Duurzaam Ondernemen moeten komen om de bedrijven te tonen dat ze niet bang hoeven te zijn voor de investeringen, maar dat die belangrijk zijn voor het leven op aarde op lange termijn. De bescherming van biodiversiteit in ontwikkelingslanden moet voortgezet worden, maar dat mag geen excuus zijn om in België minder actie te ondernemen. Internationale maatregelen en samenwerkingen zijn voor alle jonge politici een noodzaak. Ook het publiek kwam met concrete oplossingen over plastic verpakkingen, fietsbeleid of taxen heffen op vliegtuigbrandstof, en aan wilskracht geen gebrek bij de jonge politici: “politiek kan alles verwezenlijken”, klonk het.

1001 ideeën

De laatste maanden had het grote publiek de kans gekregen om innovatieve ideeën naar voren te brengen om biodiversiteit te verbeteren. De winnaars van de wedstrijd “1001 ideeën voor biodiversiteit” waren aanwezig om hun prijs in ontvangst te nemen: een vaart met het onderzoeksschip RV Belgica, een vlucht met ons observatievliegtuig, geleide bezoeken in de Zoo van Antwerpen of de Plantentuin van Meise, maar ook Fairphones (mobiele telefoons die op een eerlijke manier en met respect voor de natuur gemaakt worden) en zelfs een fiets van bamboe!

Deze en andere ideeën worden gebundeld in een nieuwe campagne “Red de biodiversiteit – 1001 acties”, die tijdens het evenement werd afgetrapt.

Tijdens de networking lunch zetten de administraties voor leefmilieu hun terreinacties en projecten in de kijker aan de hand van infostands, filmpjes, spelletjes en fototentoonstellingen. Met meer dan 200 deelnemers was deze dag zeker geslaagd.

En in een gezamenlijk persbericht spraken de vijf bevoegde ministers zich uit voor het belang van de strijd tegen het verlies van de biodiversiteit. Het persbericht werd ondertekend door Marie Christine Marghem, Federaal Minister voor Leefmilieu, Philippe De Backer, Federaal Staatssecretaris voor Noordzee , René Collin,Waals minister voor Biodiversiteit, Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en landbouw, Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie.

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top