Openbare raadpleging over het beheersplan voor Belgische kustwateren

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 

Richtlijnen voor bezoekers

De Noordzee
19/07/2016
Openbare raadpleging over het beheersplan voor Belgische kustwateren
post by
[displayName]

Nog tot 31 oktober 2016 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het beheersplan voor de Belgische kustwateren. Dit beheersplan werd opgesteld om het water in België zo zuiver mogelijk te maken.

In 2000 werd de Kaderrichtlijn Water goedgekeurd door de Europese Unie. Met deze richtlijn wilde Europa een goede milieutoestand van al het water (rivieren, meren, kustwateren en grondwater) bereiken tegen 2015 (en ondertussen werd dit aangepast: tegen 2021). Er werd een stroomgebiedsbeheersplan voor de komende 6 jaar gemaakt, gebaseerd op de wetenschappelijke gegevens van 2009-2014. Nu organiseert de federale overheid, bevoegd voor het beheer van de Belgische kustwateren, een raadpleging van het publiek.

Inhoud van het beheersplan

Het stroomgebiedsbeheersplan omvat een beschrijving van de Belgische kustwateren, een overzicht van de soorten druk en de effecten van menselijke activiteiten op de Belgische kustwateren, de resultaten van de monitoringsprogramma’s, de vastgelegde milieudoelstellingen en een beschrijving van de maatregelen. De evaluatie van de toestand werd opgesteld door de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM, KBIN-OD Natuur) in samenwerking met het Instituut voor Landbouw en Visserij (ILVO).

Aangezien de Belgische kustwateren onder invloed staan van de zoetwateraanvoer vanuit rivieren zoals de Schelde, is de kwaliteit van het Belgisch kustwater afhankelijk van de maatregelen die stroomopwaarts genomen worden. Daarnaast is er ook aanvoer via Atlantisch water en de lucht en vinden er talrijke activiteiten plaats op zee (scheepvaart, pleziervaart, visserij, baggeractiviteiten…). Dit alles heeft een invloed op de kwaliteit van het Belgische kustwater.

Raadpleging van het publiek

Om voor de resultaten van deze studie een breder maatschappelijk draagvlak te creëren, wordt ook het publiek geraadpleegd. Je kan het beheersplan online bekijken en tot 31 oktober 2016 je opmerkingen doorgeven aan Brecht Stechele, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, DG Leefmilieu, Dienst Marien Milieu, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel, marien.milieu.marin@environment.belgium.be.

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top