Honderdtal zeezoogdieren aangespoeld in België in 2015

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 

Richtlijnen voor bezoekers

Rapport zeezoogdieren 2015
13/10/2016
Honderdtal zeezoogdieren aangespoeld in België in 2015
post by
[displayName]

De laatste decennia worden we aan onze kust vaak geconfronteerd met het aanspoelen van zeezoogdieren. In 2015 werden 52 bruinvissen en 45 zeehonden op het strand gevonden.  Onze wetenschappers hebben de gegevens over de zeezoogdierstrandingen in België gebundeld in een brochure.

Zeezoogdieren zijn wettelijk beschermd. Het zijn toppredatoren, en het onderzoek van gezondheidstoestand en doodsoorzaken – een verplichting aangegaan in internationale afspraken - leert ons veel over de toestand van het mariene milieu. De oorzaak van de vele aanspoelingen van zeezoogdieren ligt in de groei en/of de verplaatsing van hun respectieve populaties.

In 2015 werden, met 52 dieren, relatief weinig strandingen van bruinvissen gerapporteerd. Bijvangst en predatie door grijze zeehond waren opnieuw belangrijke doodsoorzaken. Er werden 26 strandingen van dode of stervende zeehonden gemeld, en daarnaast werden 19 zeehonden voor verzorging overgebracht naar Sea Life te Blankenberge. We hebben daarnaast ook een gewone vinvis onderzocht. Het dier werd binnengebracht in de haven van Gent op de boeg van een schip. De vinvis werd vermoedelijk aangevaren in de Golf van Biskaje.

We willen iedereen bedanken die meewerkte aan het onderzoek, waaronder vrijwilligers en medewerkers van lokale overheidsdiensten!

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top