Vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip RV Belgica

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Het onderzoeksschip Belgica is 50,0 meter lang en 10 meter breed. Zijn kruissnelheid bedraagt twaalf knopen (22 km/uur). Tegen die snelheid legt het schip in twintig dagen 5000 zeemijl af. (foto: KBIN)
31/10/2016
Vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip RV Belgica
post by
[displayName]

Op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs en staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer, ging de ministerraad op 28 oktober 2016 akkoord met de vervanging van het onderzoeksschip RV Belgica.

De RV Belgica heeft bijgedragen tot de ontwikkeling en de internationale uitstraling van het Belgische zeewetenschappelijk onderzoek en is nog steeds een onmisbare infrastructuur voor de Belgische onderzoeksgemeenschap. Doordat het schip de maximale levensduur heeft bereikt (het werd gebouwd in 1984), is er een structurele oplossing nodig voor de vervanging van het schip.

Volgens het Belgische perscenter, machtigt de ministerraad de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid en de minister van Defensie ermee de overheidsopdracht voor de levering van een nieuw onderzoeksschip voor te bereiden en om een lastenboek voor akkoord aan de ministerraad voor te leggen. Daarnaast ondernemen ze ook verdere stappen om de samenwerking voor de exploitatie van het nieuwe schip te formaliseren en het gekozen exploitatiemodel voor akkoord aan de ministerraad voor te leggen.

Goed nieuws dus!

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top